NOI „MODALITAȚI” DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ACTUAL – ONLINE – MAI INTAI PEDAGOGIA ȘI APOI TEHNOLOGIA

PROF. DR. ION-NICOLAE I. MUTU, LICEUL TEHNOLOGIC „DECEBAL”, DR. TR. SEVERIN

 „…Fără Școală să nu aștepte nimeni nici părinți buni, nici fi buni și prin urmare nici Stat bine organizat și bine cârmuit și păstorit…”. (I.H. Rădulescu: 1802-1872).
 
Prezentul articol nu-și propune să aducă o apologie Învățământului online, dar nici „anatemizarea” lui, ci o trecere în revistă a noilor „modalități”, prin care se poate continua procesul educațional, în condițiile actulae, pricinuite de pandemia, care a pus stăpânire pe lume. Iată, cum Știința, prost înțeleasă și folosită necorespunzător, poate provoca mari daune omenirii. Astfel, din cauza situației în care ne aflăm, de ceva vreme, cauzată de pandemia de Corona Virus (Sars-Cov 2; COVID-19), era imperios necesar, ca educația școlară a elevilor să continue. Așa aveau să apară noi „modalități” de transmirere a cunoștințelor, dar și de evaluare a celor predate/transmise de către dascăli.
 Așadar, prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care Tehnologia va „îmbunătăți” Pedagogia folosită, dar să nu devină Tehnologia, în sine, modalitatea de predare, ci o cale temporară și de „avarie”, așa cum este situația, pricinuită de pandemie (și nu digitalizarea în sine a Sistemului de Învățământ este tocmai de bun augur). Deci, Pedagogia mai întâi și apoi Tehnologia. Oricât de avansată va deveni Tehnica, niciodată nu va reuși să înlocuiască un Dascăl, deși se încearcă tot felul de „tehnologizări”, nu ar duce decât la fenomenul trist al deșcolarizării, îndepărtării, abandonării și însingurării. Ori, Școala are menirea de a-l face pe tânăr să știe să comunice cu cei din jur. Și astfel, situația creată, a devenit o reală provocare, pentru dascăli, elevi și părinți.
Experiența actuală ne ajută să înţelegem, că, la rândul lor, tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat, dar și cu măsura cuvenită. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word –, adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie, cu un document electronic – și să folosească tehnologia, pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în activitatea de învățare, deși se lovesc de anumite dificultăți, atât ei, cât și părinții, din lipsa tabletelor, laptopurilor, telefoanelor performante, iar de există, fie nu au conectare la internet sau sunt localități, unde nu este electricitate sau semnal la internet; cu astfel de situații să nu ne așteptăm la prea mari performanțe în Învățământ. Așa, poate, se va observa cât de importantă este Școala în adevăratul ei sens; lucru dovedit și de către elevi, care, după o îndelungată ședere acasă, când au avut parte de o nouă „experiență” – cea online –, cu bucurie au revenit la cursuri, deși s-au necesitat măsuri de prevenire a răspândirii noului virus. Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. Experiența a dovedit, că, este mult mai obositor, atât pentru elevi, dar și pentru dascăli, să se poată adapta noului sistem de învățare-predare și evaluare.
Însă, dascălii, dată, fiind experiența, atât cea didactică, dar și a numeroaselor modificări ale situației din Școala Românească, supusă la tot felul de „reforme” sau mai bine spus, „contrareforme”, în ultimii 30 de ani, de la căderea comunismului, au căutat modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. Pentru a pricepe noile tehnologii, care nu sunt la îndemâna oricui, căci, nimeni nu s-a născut cu mouse-ul în mână, dascălii au luat parte la cursuri de perfecționare (webinarii, acolo, unde a fost posibil).
Vom enumera câteva „căi” și „modalități”, pe care le-am preluat de la specialiși în domeniul tehnologiei, prin care s-a efectuat procesul de predare-evaluare, în perioada, când, din pricina pamdemiei, cursurile, în mod fizic s-au suspendat, recurgându-se la cel online, care nu a încetat nici după reluarea cursurilor, odată cu începerea prezentului anului școlar, căci, sunt zone în țară, unde s-a necesitat învățarea online. Astfel, modalitățile de transmitere a cunoștințelor sunt:
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video e inclus gratuit acum; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii, pe care le oferiți elevilor etc.
– Google Jamboard este un mod de vizualizare ale unor răspunsuri scurte –, unde, elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale.
– Google Forms permite conceperea unor formulare, ce pot fi utilizate, pentru obținerea feedback-ului și trimiterea confirmării de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video, pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu variante de răspunsuri la alegere au dat pe cel corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi), cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul.
– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este aceea, că, elevii devin „profesori”, putând alcătui, la rându-le, itemi de teste.
– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar.
Specialiștii în domeniu ne spun, că, există, de asemenea, multe programe de animație, pe care elevii le pot folosi, pentru a realiza prezentări, din care menționăm: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic, în care să surprindă, atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. Să nu uităm și de aplicația WhatsApp (folosită atât de dascăli, cât și de elevi), fiindu-le de folos.
În contextele online, implicarea, dar și priceperea sunt de folos și aceste instrumente ar trebui să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă; greu de realizat, prin tehnologie; oamenii sunt ființe vii, cu suflet, raționale, cu trăiri, nu roboți! Are și Tehnica importanța sa, dar să nu i se dea prea mare importanță.
Cu toate acestea, nici o modalitate tehnologică, oricât de avansată și de „robotizată” va fi, nu va putea înlocui adevăratele valori ale Școlii, care se bazează pe conlucrare, colaborare și comuniune și nu distanțare fizică, însingurare, ce pot duce la tot ce se vehiculează și se urmărește, distanțare social, ale cărei urmări se vor vedea mai târziu, lăsând urme adânci, psihice, sufletești și chiar fizice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *