PORTOFOLIUL DIGITAL, UN INSTRUMENT DE EVALUARE AL EVOLUȚIEI PERFORMANȚELOR ELEVILOR

PROF. EC. KELE TÜNDE-ILONA, LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “SZENT LÁSZLÓ” ORADEA

Dacă v-aș propune un joc asociativ iar sarcina ar fi enumerarea noțiunior care vă vin în minte auzind cuvântul școală cu siguranță ați rosti în scurt timp următoarele: carnet de elev, catalog, teste, evaluare.
Evaluarea este parte integrantă a educației care la fel ca celelalte activități al acestui domeniu se reînnoiește într-un ritm alert datorită tehnologiei informaticii și a comunicării. Această reînnoire se datorează pe de o parte dezvoltării tehnologiei digitale și infiltrării acesteia în toate domeniile, pe de altă parte însă utilizarea metodelor și tehnicilor de evaluare online devine o necesitate dată de realitatea pe care o trăim în pragul al anilor ’20 al secolului XXI.
Când ne planificăm o evaluare trebuie să cunoaștem răspunsurile următoarelor întrebări:

Ce anume dorim să evaluăm? Cunoștințe? Competențe? Atitudini? Aptitudini?
Ce fel de intrumente de evaluare să folosim?
Instrumentele de evaluare trebuie calibrate. Față de ce anume calibrăm instrumentele noastre?
Notarea să se realizeze față de nivelul actual al științei; față de nivelul unei clase anterioare sau paralele; față de nivelul elevului din semestrul/anul precedent; față de anumite standarde internaționale?

John Holt (1991) a subliniat că metodele clasice de evaluare nu sunt capabile să măsoare cunoștințele adevărate. De aceea a militat împotriva anunțării dinainte a testelor, rezolvarea în mod repetat al exercițiilor tipice. A experimentat faptul că dacă se repetă un test dat mai mult de 2 două-trei luni chiar și cei mai buni elevi vor avea rezultate foarte slabe. Nici nu ne mai mirăm că atât elevii cât și părinții ne pun tot mai des aceleași întrebări: la ce îmi vor folosi aceste teorii în viața de zi cu zi.
 Metodele și strategiile de evaluare sunt foarte diversificate iar selectarea acestora trebuie făcută în primul rând în funcție de scopul evaluării.
 Învățământul online lărgește și mai mult spectrul metodelor de evaluare iar unul dintre metodele utilizate cu succes la clasele unde predau este portofoliul digital care a devinit o componentă importantă în procesul de formare, ajutându-i pe elevi să-şi monitorizeze activitatea de învăţare iar pe profesor să evalueze performanțele elevilor și progresul acestora, eliminând o evaluare de moment. În occident, portofoliile digitale ale elevilor sunt o cerinţă obligatorie pentru admiterea la multe colegii şi universităţi. Un portofoliu digital este o colecţie a lucrărilor elevilor, ce demonstrează achiziţiile acestora sau dezvoltarea lor pe plan educaţional, caracterizat ca un consultant independent sau un profesor, ce-i urmăreşte activitatea. Este o colecţie a lucrărilor elevului care expune, afişează efortul şi progresul elevului în una sau mai multe domenii/ arii curriculare. Cele trei tipuri de portofolii mai frecvente sunt:

portofoliul de lucru, care conţine proiecte realizate de elevi la care lucrează în prezent
portofoliul de afişaj, care prezintă cele mai bune mostre ale muncii elevului
portofoliul de evaluare, care prezintă activitatea elevului pentru a demonstra că acesta a atins obiectivele specifice de învăţare.

Avantajele portofoliului digital sunt următoarele:

oferă o privire de ansamblu asupra performanței și evoluției elevului;
se poate corecta, schimba, îmbogăți cu alte documente sau lucrări;
nu necesită existența mai multor dispozitive tehnice;
elevii le crează și le gestionează cu ușurință chiar și cu ajutorul unui singur telefon.

Consider că portofoliul digital este un instrument de evaluare ce poate fi utilizat cu succes
încă din clasa a V-a, iar gestionarea documentelor nu necesită cunoștințe digitale foarte ample, nici din partea elevilor și nici din partea cadrelor didactice. Cele mai accesibile platforme de creare al portofoliilor digitale sunt: Wikispaces, Dropbox, Ediped, ThinkQuest, Google Classroom. Moodle.
 
BIBLIOGRAFIE:

Cerghit, Ion – Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006
Károly Krisztina, Homonnay Zoltán – Mérési és értékelési módszerek az oktatásban és a pedagógusképzésben, Editura ELTE Eötvös Kiadó Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapesta, 2017
www.elearning.ro/utilizarea-portofoliului-digital-de-catre-elevi, Alexandra Ripan, 16.05.2012

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *