EVALUAREA ÎN ȘCOALA SECOLULUI XXI

PROF. ELENA GHIȚA, LICEUL TEHNOLOGIC TOMA SOCOLESCU, PLOIEȘTI

Viața noastră profesională și personală este influențată de tehnologie, de globalizare și de o conștientizare a problemelor sociale critice. In școala secolului nostru, în vremuri de pandemie și, cu sigurantă, nu doar în această perioadă, profesorul și elevul îndeplinesc roluri tot mai diverse pentru a atinge competențele vizate în secolul XXI. Aceste competențe pentru secolul XXI sunt: creativitate și inovație, initiativă și autonomie, flexibilitate și adaptabilitate, competențe sociale și transculturale, colaborare, capacitate de gîndire, rezolvarea de probleme, luarea de decizii, învățare autonomă.
 Competențele digitale sunt esențiale pentru că, prin exersarea lor, cîștigul este uriaș. Amintim câteva : elevii utilizează gândirea critică pentru a evalua surse de informare, găsesc informații mult mai ușor, utilizează corect tehnologia pentru a investiga, colabora, comunica și prezenta un material. Invațarea și evaluarea on- line au particularitățile lor, diferite de ceea ce însemnau în școala tradițională.
 Evaluarea formativă este cea care are loc înaintea şi pe parcursul unei unităţi de învăţare. Se foloseşte pentru a măsura nevoile elevilor, a încuraja autonomia şi colaborarea, a monitoriza progresele, a verifica şi a demonstra înţelegerea. Beneficiile evaluarii formative sunt : feed-back-ul instantaneu, comunicarea profesor –elev este mai eficientă, elevii învață mai ușor, devin mai responsabili pentru propria învățare. Pentru evaluarea sumativă profesorul poate folosi ca metode evaluarea produselor elevilor (rapoarte, eseuri, recenzii, ) relatarea, simulari – joc de rol-produse multimedia, jurnale ale învățării, portofoliul.
 Evaluare sumativă este cea care este folosită la sfârşitul unei activităţi de învăţare, unei unităţi de învăţare sau unui proiect şi care poate fi un test, o lucrare finală, un produs sau o reprezentaţie.
 Strategiile de evaluare pe care profesorul le poate utiliza pot fi numeroase: discuția, diagrama Venn, grila de evaluare criterială, grila de evaluare pentru investigații proprii, jurnale al învățării, liste de verificare etc.
 Proiectul este o metoda ce poate fi aplicată la mai multe discipline din diverse arii curriculare. Pentru a fi eficientă, profesorul întocmește un grafic de timp care arată când vor avea loc evaluările în proiect- înainte de începerea activității de proiect ( strategii de evaluare: fișe de observație întocmite de profesor, lista de verificare a planului de proiect), în timp ce elevii lucrează, strategiile folosite de profesor pentru evaluare pot fi: jurnale, liste de verificare a colaborării între elevi, dacă proiectul este pe grupe- conferințe cu grupurile on line, grila de evaluare criterială, iar după finalizarea proiectului _ reflecții, grila. Elevii sau profesorul creează un site wiki al proiectului sau alte site-uri de colaborare on –line pentru a urmări documentele încărcate de elevi, modul în care fiecare își asumă răspunderea individuală. Un exemplu de proiect pe care elevii de liceu îl pot întocmi la limba și literatura română ar fi Romeo și Julieta, în care elevii vor aplica temele și subiectele din celebra tragedie shakespeariană la viața modernă și vor încerca să găsească soluții la probleme vechi de când lumea, care apar în piesă: comunicarea între părinți, reacția la presiunile din partea semenilor, luarea unor decizii potrivite, combaterea crimelor motivate de ură și prevenirea sinuciderii.
 Şablon de e-mail pentru prezentarea unui proiect:
Săptămâna viitoare vom începe o nouă unitate despre … Vom avea în vedere următoarele standarde de conţinut:….
 
Ne vom concentra şi pe următoarele competenţe ale secolului XXI:

 
 
 

 Pentru a îndeplini aceste standarde şi a dezvolta competenţele menţionate, elevii vor crea…, vor elabora … şi…. Pe parcursul proiectului, elevii se vor implica în autoevaluare, evaluarea colegilor şi alte practici de evaluare continuă pentru a asigura dezvoltarea abilităţilor în acest sens.
Încurajez participarea la acest proiect prin … şi vizitarea site-ului proiectului pe: ….Pe acest site vor fi afişate etapele importante ale proiectului, calendarul activităţilor şi evenimentele zilnice, resurse şi reflecţiile elevilor cu privire la activităţile desfăşurate la clasă.
Dacă aveţi întrebări legate de proiect, vă rog să mă contactaţi.
 
 Alte metode de evaluare- Diagrama Venn- Organizatori grafici care folosesc două sau mai multe cercuri suprapuse pentru a compara şi a pune în opoziţie concepte.
 Grila de evaluare criterială- O descriere a criteriilor pentru evaluarea lucrărilor sau proceselor elevilor, cu niveluri de realizare pentru fiecare criteriu.
 Diagrama Știu- vreau să știu- am învățat- cum am învățat-
O diagramă S-V-A-C poate fi folosită la începutul unui proiect pentru a evalua cunoştinţele anterioare, a-i ajuta pe profesori să planifice astfel încât să răspundă nevoilor elevilor şi a pregăti ce vor învăţa elevii în viitor.
 Jurnale ale învățării- O serie de consemnări scrise în timp pentru a colecta şi a analiza date.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *