METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE DIN PERSPECTIVA STUDIULUI LIMBILOR STRĂINE

PROF. ELENA IERCOȘAN, COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU, BAIA MARE

Evaluarea este un aspect îndelung cercetat și discutat în întreaga comunitate profesională de educatori. Oportunitatea acesteia este incontestabilă. Studenții specialităților pedagogice învață despre aceasta încă de pe băncile facultății; profesorii o aplică într-un mod riguros, conștienți fiind că la final de semestru „trebuie să încheie cu ceva”; părinții o urmăresc cu înfrigurare constantă, iar elevii o urăsc și învață să o fenteze cu o îndârjire habotnică. Motivul pentru care acest lucru perfect normal și extrem de necesar în procesul de predare-învățare a ajuns în derizoriu rezidă în atitudinea și înțelegerea noastră, a tuturor, a ceea ce presupune pasul evaluativ. Acesta trebuie înțeles ca parte integrantă inerentă acțiunii și activității conștiente de învățare, care să modeleze și să organizeze activitatea volitivă a elevului de a cunoaște. Recenta declanșare a pandemiei de coronavirus a forțat școlile să se adapteze rapid, contrar rutinei în care s-au ancorat de zeci de ani, la un spațiu pe care nu l-au prevăzut niciodată, la un mediu pe care l-au considerat un apanaj al filmelor științifico-fantastice, la activități în care încă nu cred. Iar între necesitatea și neputința de a se adapta a școlii stă prins elevul, care suferă, pierde și irosește timp prețios pentru dezvoltarea lui cognitivă.
Evaluarea ca formă de învățare este, probabil, una dintre cele mai eficiente forme de sedimentare și sintetizare a conținuturilor achiziționate. În condițiile învățământului online, aceasta poate lua diverse forme, precum și poate fi administrată pe diverse platforme. În cele ce urmează, voi analiza două pe care le folosesc, din punctul de vedere al beneficiilor aduse, precum și al dezavantajelor inerente.
Kahoot! Platforma Kahoot! este o alternativă atractivă și antrenantă de evaluare de orice tip, special concepută pentru orientarea spre învățare a elevilor într-un mediu competitiv, cu posibilitatea de administrare a acesteia în mod sincron sau asincron. Utilizarea instrumentelor oferite de platformă permite testarea clasică, în bloc, frontal, a cunoștințelor prin intermediul itemilor cu alegere multiplă ori a relației binare adevărat/fals sau oferirea elevilor a posibilității de a-și autoadministra testul prin intermediul unei provocări lansate de profesor.
Testarea în format clasic oferit de Kahoot! se pliază perfect pentru stadiul de evaluare a informațiilor studiate în cadrul orei și este, de regulă, un moment mult-așteptat de elevi, pentru că e distractiv și antrenant, fiecare dorind să acumuleze un număr cât mai mare de puncte, ca să se poată vedea pe podiumul câștigătorilor. Cu toate acestea, nu este o opțiune viabilă în forma de învățământ hibrid sau online, unde elevii care participă la ore online ar trebui să beneficieze de prezența a două dispozitive – unul, de regulă computerul, pe care să poată vizualiza întrebările și altul, de regulă telefonul inteligent, pe care să poată selecta răspunsul. Chiar și așa, consider că valoarea didactică a acestui tip de joc ca formă de evaluare obiectivă este mică, dat fiind faptul că de multe ori elevii sunt cuprinși de entuziasm și de dorința de a câștiga concursul, încât uită să analizeze cu atenție variantele de răspuns pentru a-l oferi pe cel corect.
Pe de altă parte, forma de testare prin lansarea unei provocări este asincronă, poate avea loc de-a lungul unei perioade stabilite de profesor și permite elevului să parcurgă inițial testul o dată, într-un moment pe care îl alege el, după care acesta poate relua întrebările pentru care a oferit răspunsuri eronate. În următoarele 2 zile, elevul primește notificări din partea programului, prin care este invitat să mai parcurgă testul, cu același set de întrebări, prin care se verifică faptul că a înțeles și reținut în mod corect informațiile testate. Dezavantajul evident al acestui din urmă aspect rezidă în faptul că reluarea de câteva ori a întrebărilor la care inițial s-a furnizat un răspuns eronat nu garantează neapărat înțelegerea greșelii și conștientizarea răspunsului corect, ci poate mai degrabă favoriza o memorare mecanică a răspunsului corect, oferit de program – un efect nedorit în procesul de învățare țintit.
Google Forms. Formularele Google oferite de suita GSuite se află, probabil, în preferințele multor profesori pentru diversitatea de itemi ce pot fi testați prin intermediul acestora, prin urmare, fiind potrivite pentru orice tip de evaluare – inițială, formativă sau sumativă – atât în format sincron, cât și asincron.
În calitate de profesor de limbi străine, folosesc deseori această platformă, în special din perspectiva versatilității tipului de itemi utilizați. Formularul Google este ușor accesibil din Google Classroom, dat fiind faptul că este parte integrantă a accesoriilor Google, iar importarea notelor/punctajelor în Classroom și distribuirea acestora către elevi îl face cu atât mai atractiv. În cazul itemilor obiectivi, în special de selectare a variantelor oferite, acesta reprezintă opțiunea optimă de evaluare, pentru că oferă rezultat instantaneu și, prin urmare, permite profesorului să desfășoare o analiză imediată a testului împreună cu elevii, în cadrul căreia să poată oferi explicații la eventualele probleme întâmpinate de elevi.
Pentru verificarea cunoștințelor la limbă străină, versatilitatea formularului Google permite evaluarea diferitelor tipuri de itemi pentru trei abilități – de citit, ascultat și scris, dar și de testare a aspectelor ce țin de achiziții ale structurilor gramaticale și de vocabular, oferind posibilitatea de furnizare a unui feedback punctual, pentru fiecare item în parte, la nevoie, care să aducă explicații individuale și personalizate privind eventualele greșeli comise.
Lucrurile par și sunt foarte simple în cazul testelor de tip grilă (cu alegere multiplă) sau de potrivire, dar se complică în cazul itemilor semi-obiectivi sau al celor obiectivi ce presupun introducerea unui text scurt (exerciții de formare de cuvinte, reformulare de propoziții, furnizare a cuvântului lipsă). Pentru acestea din urmă este necesară introducerea înainte de toate a [tuturor] variantelor de răspuns, care să acopere toate posibilitățile de formulare a răspunsului de către elevi (litere mari/mici, cu/fără majusculă la început de cuvânt). Pe de altă parte, este de dorit ca elevii să fie și ei, la rândul lor, responsabilizați în ceea ce privește prezentarea mesajului, adică: să fie atenți la ortografiere, să adere la un anumit mod de scriere dinainte stabilit de profesor (cu litere mici/mari), să respecte normele de redactare a textului în ceea ce privește spațierea între cuvinte, utilizarea spațiilor împreună cu semnele de punctuație etc. Toate aceste detalii sunt importante în economia de timp alocată unei ulterioare verificări a punctajului de către profesor, ce poate fi extrem de anevoioasă în cazul unor clase cu efective numeroase de elevi, deoarece programul de verificare nu recunoaște ca variante corecte nimic altceva decât exact forma răspunsului furnizat de către profesor. Prin urmare, în special în cazul itemilor semi-obiectivi, care permit rezolvări multiple ale subiectelor propuse, de exemplu, de reformulare a unei propoziții, este imperativ ca profesorul să verifice punctual eventualele posibilități diferite și corecte de soluționare a problemei.
În concluzie, indiferent de uneltele electronice pe care alegem să le utilizăm în evaluarea online, este important să fim conștienți că nu există un panaceu universal pentru administrarea ireproșabilă a unui test. Fiecare instrument pentru care vom opta prezintă un număr de avantaje, dar și dezavantaje. În alegerea noastră este crucial să ținem cont de toate acestea și să concepem metoda de evaluare în așa fel încât să faciliteze procesul pentru profesori, dar să fie abordabil și relevant pentru elev. În fond, nu învățăm pentru test, ci pentru a ști.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *