EVALUAREA ON-LINE, O ADEVĂRATĂ PROVOCARE

PROF. FĂTU GABRIELA MONICA ȘCOALA GIMNAZIALA „VASILE VOICULESCU” COMUNA PARSCOV, JUD. BUZAU

Una dintre componentele procesului de învățământ, alături de predare și de învățare, o reprezintă evaluarea. Cele trei forme de evaluare ( inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ.
Strategiile de evaluare reprezintă modalitățile sau tipurile specifice de integrare a operațiilor de măsurare-apreciere-decizie în activitatea educativă, integrare realizabilă la diferite intervale de timp și în sensul îndeplinirii unei funcții pedagogice specifice.
Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia.
În condițiile actuale profesorul a fost nevoit să-și adapteze modalitățile de evaluare la noua tehnologie, astfel încât evaluarea să se poată realiza on-line. Elevii sunt provocați să folosească tehnologia și să devină autonomi în învățare. Ca și modalități de evaluare, în această perioadă am utilizat inițial grupurile private de socializare (grupul privat al clasei, grupul de pe messenger, grupul clasei pe whatsApp), apoi diverse platforme educaționale (Zoom, Adservio, G Suite for Education).
Suita Google este foarte oertantă în acest sens și odată cu începerea noului an școlar, activitatea on line, în școala noastră se desfășoară pe această platformă, ceea ce mi-a oferit oportunitatea de a genera întâlniri cu elevii mei pe Google Meet, unde pot face permanent o evaluare formativă, oferind astfel feedback permanent. Elevii au posibilitatea să comenteze în chat și să dea răspunsuri imediate la întrebările adresate.
O altă aplicație din suita Goole este Google Forms, care permite crearea unor teste ce pot fi distribuite elevilor, răspunsurile acestora fiind imediat cuantificate de către profesor.
Elevii pot primi feedback imediat, pot relua testul și pot primi explicații suplimentare în caz de nevoie.
Google Jamboard- tabla virtuală este foarte îndrăgită de către elevi deoarece le oferă posibilitatea interacțiunii directe. Ea poate fi utilizată și ca modalitate de evaluare frontală.
O altă aplicație oferită de Google este Kahoot, însă este mai dificil de utilizat la clasele mici.
Evaluarea on line reprezintă în acest moment o provocare, atât pentru cadrul didactic, cât și pentru elevi, fiind un element de noutate impus de contextul actual creat de pandemie. Fiacare dintre noi va găsi cu siguranță cele mai adecvate metode și procedee de evaluare, care să fie adaptat propriilor nevoi și care să provoace creativitatea elevilor săi.
Trebuie să nu uităm că evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în şcoală, indiferent că ea se desfășoară fizic, în sala de clasă ori în mediul on line.
 
BIBLIOGRAFIE:

Nicola, I., Pedagogie, EDP, Bucureşti, 1994
Radu, I., Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, EDP, 1981
Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2003

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *