EVALUAREA ÎN ERA DIGITALĂ

PROF. FELICIA RISTEA-ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 81

Pentru a avea acces la potențialul valoros al fiecărui elev,trebuie să creez materiale educaționale de calitate cu un conținut interactiv ridicat și să mă asigur că elevii înteleg ceea ce învață,rezolvă cu forțele proprii sarcina de lucru și sunt conectați la informația predată,oferind un feed-back autentic și imediat.
 Evaluarea indică progresul elevului și îl ghidează către dobândirea unor competențe,profesorul sprijinindu-l pe elev în atingerea obiectivelor de învatare și stabilirea unor noi obiective .Ideal ar fi ca procesul de evaluare să fie folosit fără o miză importantă (note sau calificative) și fără recompense,cu scopul de a dezvolta gândirea critică și de a asigura întelegerea și reținerea conținutului predat,de a verifica atât ceea ce întelege/cunoaște elevul,dar mai ales ceea ce știe să facă și cum reușește să aplice ceea ce a învațat.
 În evaluarea on-line,trebuie să : adecvăm lungimea textului vârstei elevilor,păstrând ceea ce este esențial;grupăm întrebările în funcție de conținut;eliminăm ambiguitățile din întrebari și răspunsuri,folosim diferite tipuri de întrebari,evităm negațiile în afirmații/întrebări sau a întrebărilor de timpul “Adevarat-Fals”,”Da-nu”,din cauza faptului că elevul ar avea 50% șansa de a ghici răspunsul corect;testăm evaluarea din perspectiva elevilor,înainte de a fi trimisă acestora.
Principalele metode de evaluare în mediul on-line sunt :

Portofoliul digital al elevului (foto, video, text) ce poate fi creat cu ajutorul aplicațiilor: Padlet, Wakelet, Class Dojo, Google Slides etc;
Documentarea foto/video a unui proiect – folosind aplicațiile :Quick,Stop Motion,Flipgrid etc
Realizarea unei colecții de texte/articole/blocuri-cu Bookcreator,Storyjumper,Chatter Pix etc
Turul galeriei virtuale –evaluare individuala sau în echipă cu ajutorul aplicației Padlet sau Flipgrid
Auto-evaluarea și autoreflecția într-un jurnal de învatare on-line (foto,video,text) cu Padlet,Google Doc,Word Doc,Powerpoint,MindmapsGoogle Slides etc

 În evaluarea digitală,un rol foarte important îl au și intrumentele creative folosite ca un joc și în joacă,astfel :

Kahoot – este o platformă gratuită de învațare bazată pe joc si tehnologie educațională; această aplicație este folosită de peste 50 milioane de oameni din 180 de tări și este accesibilă la clasă și in alte medii de învatamant din lumea întreagă.
Quizziz – este o platformă educațională interactivă în care se pot crea evaluări și lecții care să includă aceste evaluări.Principalul avantaj constă în faptul că oferă acces rapid la rapoarte privind răspunsurile și rezultatele înregistrate de elevi.
Google Forms – reprezintă o aplicație de creare și administrare a chestionare lor on-line și este inclusă în suita de Google Docs și în Google Classroom.Pentru a accessa aceasta platformă este nevoie de un cont de e-mail Google creat cu domeniul școlii.
ASQ – această platormă a fost creată de o echipă de profesori români ,conține teste pentru toate disciplinele și toți anii de studiu,urmarește progresul fiecărui elev și poate fi accesată de către părinți,elevi și profesori.
Padlet – o aplicație colaborativă ce permite elevilor să co-creeze proiecte,materiale și sarcini de lucru pentru diverse discipline.
Flipgrid – prin intermediul acestei aplicații,elevul iși dezvoltă abilități de comunicare orală,gândire critică și exprimare a opiniilor,iar prin funcționalitățile sale încurajează interacțiunea și feed-back-ul profesor-elev și elev-elev.
 

BIBLIOGRAFIE:
* Curs “Educație digitală pentru învățători”,(2020),Asociatia TeachSoup

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *