INOVAȚIE ÎN EVALUARE

PROF. FILIP LIVIA CRISTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ABRAM

În procesul de învățământ, alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o componentă fundamentală. Prin sistemul de învățământ privit ca sistem cibernetic, evaluarea constituie elementul reglator și autoreglator, de conexiune inversă. Din perspectiva corelațiilor sistemice dintre predare-învățare-evaluare, aceasta ne informează despre eficiența strategiilor și metodelor de predare-învățare, dar și asupra corectitudinii stabilirii obiectivelor și a măsurii în care acestea se regăsesc în rezultatele școlare.
În educație, implementarea Tehnologiilor Informaționale (TI) reprezintă una din cele mai importante probleme într-o societate informațională. În ultima perioadă, eficiența instrumentelor multimedia în metodologia educațională câștigă tot mai mult spațiu din aria metodelor tradiționale de învățare.
S-a constatat că utilizarea tehnologiilor informaționale în procesul instruirii dar și a diferitelor forme de E-learning cresc eficiența procesului de predare- învățare- evaluare, de asemenea determină motivația învățării prin aplicarea cunoștințelor teoretice în situații practice. Integrarea noilor tehnologii în educație este analizată și abordată din multiple perspective, în special fiind evidențiate resursele necesare dar și oportunitățile.
Prin îndepărtare de noțiunea de evaluare ca document Word- adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hîrtie cu un document electronic și folosirea tehnologiei, elevii sunt învățați să devină autonomi în învățare.
Instrumentele didactice moderne de evaluare ale educației on-line, indiferent de nivelul de învățământ sunt telefonul inteligent, calculatorul, internetul și nu în ultimul rând creativitatea.
Aceste instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. În ceea ce privește elaborarea testelor, online-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator.
O metodă de evaluare on-line este evaluarea bazată pe proiect, cu utilizarea media, care poate oferi elevilor o serie de opțiuni, creativitatea manifestată fiind uluitoare. Programe de animație precum Prezi, Animaker permit elevilor realizarea unor prezentări.
Prin intermediul unor aplicații precum Kahoot elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemii de teste. Un mod de vizualizare facil al unor răspunsuri scurte date pe post-it-uri virtuale dar și vizualizarea acestora de către toți elevii este oferit de aplicația Google Jamboard. O aplicație atractivă este și LearningApps.org.,informațiile obținute constituind repere pentru adoptarea deciziilor ameliorative a calității procesului de predare- învățare.
De asemenea, Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a crea teste scrise, pot fi incluse imagini sau video pentru interpretare. Întrebările por fi deschise sau închise, cu una sau mai multe variante de răspuns. Funcția Quiz permite elevilor să afle imediat dacă au răspuns corect sau nu la un test cu răspunsuri la alegere.
Cea mai bună dovadă a calității educaționale sunt produsele elevilor, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care tot mai mulți profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc într-un sens pozitiv.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *