,,METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE - EDITIA 2020” EVALUARE ONLINE PRIN EXPERIMENT

PROF. FIZICA, MARIANA CIOCOI ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 CIOCANEȘTI JUD. CALARAȘI 2020-2021

Evaluarea prin experiment este utilă deoarece vizează evaluarea capacităţii elevilor de a aplica informaţii, folosind priceperi, deprinderi şi abilităţi, punând astfel în evidenţă originalitatea elevului în situaţii reale, concrete care îi direcţionează şi spre “a face” şi nu doar de „a şti”.
 Indiferent de tipul de evaluare, aceasta are ca scop şi ghidarea spre cele mai eficiente metode didactice de predare – învăţare – evaluare pentru realizarea progresului şcolar al elevului.
 Analizând proverbul chinezesc: „Spune-mi și voi uita, arată-mi și poate îmi voi aduce aminte, implică-mă și voi înțelege.“, ne dăm seama că experimentul reprezintă o activitate necesară în dezvoltarea procesului de învățământ.
 În procesul de evaluare, proba prin experiment nu ar trebui exclusă ci îmbunătăţită pentru că experimentul în sine, chiar dacă este inclus ca metodă de evaluare, creşte interesul, curiozitatea şi creativitatea elevilor. Astfel, pornind de la exemple reale din viaţa de zi cu zi, procesul de evaluare prin experiment devine o provocare a elevului de a cunoaşte cum ar trebui să acţioneze în diferite situaţii, astfel încât viaţa lui şi a celor din jur să fie în siguranță, să îmbunătăţească modul de trăi şi să utilizeze informaţiile în vederea dezvoltării personale.
 Evalurea prin experiment devine un proces lejer, plăcut, atât pentru profesor, cât şi pentru elev, fără investiţii financiare majore. Folosind materiale simple elevii realizează experimentele în timpul liber, rezultatele și concluziile acestora fiind prezentate în cadrul orelor online, experimentele devenind pentru ei un mod de a se afirma în faţa celorlalţi.
 Evaluarea prin experiment provoacă elevul să folosească cunoştinţele de fizică dobândite de-a lungul procesului de predare – învăţare, în timp ce:

recunoaşte, descrie şi apoi defineşte;
deduce şi apoi explică;
este propriul ghid – deţine controlul etapelor de rezolvare;
este mult mai activ şi îşi asumă rezultatele obţinute;
este implicat datorită curiozităţii şi nu datorită notei obţinute;
se afirmă în propriul ritm, dezvoltâdu-şi originalitatea şi creativitatea;
îşi dezvoltă capacitatea de autoevaluare;

toate acestea conducând la dezvoltarea educativă într-un mod propriu al elevului ceea ce îi dă încredere în reuşita “experimentelor” de viaţă ulterioare.
 EXPERIMENTUL este metoda care determină elevul să gândească şi să îi dea încredere în el că poate rezolva şi o problemă de fizică. Încă o dată putem afirma că pentru a obţine rezultate bune în rândul elevilor, atât al notelor cât şi al implicării lor în activităţile didactice, este necesară includerea, într-o cât mai mare pondere a EXPERIMENTULUI!
 Metodele didactice de predare – învăţate – evaluare, de multe ori aduc elevii în situaţia imposibilităţii de a înţelege noţiunile primite în cadrul orelor, deoarece acestea nu corespund modului lor de a percere informaţia, de aceea este foarte important să folosim acele metode de predare – evaluare care îi determină pe elevi să perceapă informaţia pe înţelesul lor, astfel încât, de ce nu, elevul să se bucure de orele online.
 Albert Einstein afirma: “Toţi suntem genii. Dar dacă judeci un peşte după abilitatea sa de a se căţăra în copaci, el va trăi toată viaţa cu impresia că nu este deştept.”
Similar putem afirma că toţi elevii au capacitatea de a rezolva sau gândi un item, este important doar să îi dăm posibilitatea de a îl gândi şi rezolva prin metoda care îl caracterizeză cel mai bine: EXPERIMENTUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *