METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ONLINE

PROF. FLORICA BODEA ȘC. GIM. ,,AVRAM IANCU,, G.P.P.44,ORADEA

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. In mod curent prin evaluare în învățământ se întelege actul didactic complex integrat întregului proces de învățământ care asigură evidențierea cantității cunoștințelor dobândite și valoarea, nivelul performanțelor și eficiența acestora la un moment dat oferind soluții de perfecționare a actului de predare-învățare.
În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în:

metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice;
metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea.

 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și justifice răspunsul.
Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evoluției copilului; lucrări ale acestuia; poze cu sarcini/activități pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.
În concluzie, portofoliul nu este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe.
 Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, se înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptuală / cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul întrebărilor, cvintetul, R.A.I. jurnalul grupei.
Evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a soluțiilor de perfecționare a actului didactic.
Starea de urgentă a provocat un experiment social în domeniul educației.Forțați să rămână închisi în casă,copiii și profesorii s-au mutat în mediul online și au învățat să folosească platformele digitale pentru a comunica și face lecții.Închiderea școlilor, suspendarea orelor și întreruperea activităților pe termen mediu au generat o problemă majoră cu care a trebuit să se confrunte societatea. Cum asigurăm continuarea procesului de învățare în aceste condiții?
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce este mai important este modul în care tehnologia va îmbunătăți activitatea didactică. Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente care pot fi utilizate cu atenție în mod adecvat . Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.
La nivel preșcolar, nu se recomandă a se desfășura activitatea educațională pe platforme, în mod sincron.Am utilizat pentru promovare în rândul părinților activitățile propuse pentru perioada de pandemie, pagina de facebook-grup închis.Acolo copiii au fost prezenți împreună cu părinții și au putut urmări mișcarea personajelor, a elementelor utilizate în prezentarea materialelor. Culorile vii ale acestora, melodiile ritmice care au însoțit anumite prezentări i-au captivat foarte mult.
Ca și metode de evaluare online, probele orale au putut fi folosite fără nici o problemă, comunicarea video-audio cu camerele web, în care preșcolarul a putut expune răspunsul la o întrebare .De asemenea am utilizat prezentarea produsului obtinut printr-un clip video însoțit de explicații.
Resursele educaționale au grafică frumoasă, adaptată vârstei, au sunete plăcute și interacțiuni atractive cu obiectele din jocuri, iar atmosfera este relaxantă, veselă, amuzantă
Tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul digital – dinamic, colorat, interactiv. Totuși, utilizarea excesivă a computerului nu-i ajută pe cei mici să-și dezvolte abilități de viață reale, de aceea este necesar ca părinții să-i ghideze cu multă atenție, diplomație și pricepere.
 

Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9

Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, ISBN 978-973-0-11834-6
Google.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *