ŞCOALA DE ACASĂ

PROF. FRATILA FLAVIA ŞCOALA GIMNAZIALA ,,AUREL VLAICU” ARAD

Închiderea şcolilor din cauza pandemiei a adus, în sistemul de învățământ românesc, obligația de a se alinia vremurilor moderne, aflându-ne în era tehnologiei. Interacțiunea școlilor cu tehnologia era redusă, ne-a adus pe toţi deopotrivă, elevi, părinți și cadre didactice, în postura de a ne alinia urgent la un cu totul și cu totul alt sistem de predare.
Platforme educaționale online pentru elevi fac posibilă școala de acasă. Lăsând la o parte viteza de reacție, lucru îndelung discutat de opinia publică, trecem la ceea ce a făcut concret Ministerul Educaţiei pentru predarea online, astfel a creat mai multe platforme educaţionale, venind în sprijinul cadrelor didactice în implementarea predării online, dar și a elevilor și părinților pentru continuarea școlii acasă.
Evaluarea trebuie să vizeze mai ales interpretarea creativă a informaţiilor şi capacitatea elevului de a rezolva o situaţie-problemă cu ajutorul calculatorului. Rezultatele evaluării la clasă au un rol important în selecţia şi trecerea elevilor de la un nivel educaţional la altul. În aceste condiţii, se impune cu necesitate standardizarea evaluării curente a elevilor, ceea ce se poate realiza cu uşurinţă utilizînd calculatorul, prin stabilirea de către cadrul didactic a unor sarcini concrete care să asigure pentru fiecare elev progresul şcolar.
Pe măsura trecerii timpului, a creşterii performanţelor computerelor şi ale celorlalte instrumente TIC precum şi a accesibilizării economice a acestora, platformele de învăţare câştigă din ce în ce mai mult teren.
Avantajele folosirii unei platforme de învăţare, indiferent, care ar fi aceasta, sunt multiple, astfel:

este permis ca profesorul să îşi creeze propriul curs, depăşind bariera manualelor alternative, în sensul de preluare din fiecare a temelor cu nivelul cel mai accesibil, la care mai poate adăuga, evident, contribuţii personale, explicații, sarcini cu diferite niveluri de complexitate;
poate provoca elevii să contribuie la realizarea unui astfel de curs cu materiale proprii sau preluate din diverse surse multimedia;
în fiecare platformă de învăţare găsim şi diferite metode de evaluare, în funcţie de tipul acestora.
se poate promova autoevaluarea şi interevaluarea, metode, cu ponderi mai mici în lecţiile clasice;
din lucrările profesorilor şi elevilor se pot crea biblioteci virtuale, care să poată fi accesate de toţi cei care sunt utilizatori ai platformei;
crearea unei astfel de biblioteci nu este simplă însă, perseverând, în timp se vor stoca din ce în ce mai multe materiale;
activităţile didactice în care este inclus calculatorul și mijloacele multimedia duc la creşterea motivaţiei elevilor la studierea disciplinelor școlare;
oferă sugestii alternative pentru organizarea procesului de predare/ învăţare/evaluare, în abordarea unor teme la diferite materii;
 încurajează gândirea creativă şi critică;
dezvoltă abilităţile elevilor pentru prezentarea informaţiei;
dezvoltă îndemânări de procesare complexă a informaţiei.

 
BIBLIOGRAFIE:
1. http://edu.glogster.com/
2. https://kahoot.com/
3. https://www.eduapps.ro/resurse-educationale/
4. https://www.mykoolio.com/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *