SE POATE ȘI ONLINE!

PROF. GHIDU MIHAELA ALEXANDRA COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” PLOIEȘTI

 Pentru noi, cadrele didactice și mai ales la disciplina matematică, evaluarea este un moment extrem de important în planificarea demersului intructiv-educativ ce urmează a fi parcurs intr-o anumită etapă școlară, cel care poate stabili nivelul de cunoștințe și deprinderi de la care se pleacă în construirea noilor noțiuni și abilități sau aprecierea modului în care s-au sedimentat cele deja transmise .
 Evaluarea inițială sau predictivă “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară creării de premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002), evaluarea formativă “realizează o diagnoză asupra rezultatelor unei perioade încheiate” de învăţare, depistând “lacunele în însuşirea conţinutului” şi “dificultăţile de învăţare” (I.T. Radu, 2000), iar evaluarea sumativă “se concentrează mai ales asupra elementelor de permanenţă ale aplicării unor cunoştinţe de bază, ale demonstrării unor abilităţi importante dobândite de elevi într-o perioadă mai lungă de instruire” (S.N.E.E.)
 Incontestabil, pandemia a fost pentru toți un duș rece, care a rupt ritmul în întreg sistemul de învățământ, brusc. Nu am fost pregătiți pentru digitalizarea învățământului nici cu tehnica necesară, nici cu metodele potrivite, nici cu aplicațiile cele mai eficiente pentru a da rezultate. A trebuit să ne reformatăm rapid, mai întâi psihic, apoi mental și practic .
 Și aici a inceput lupta contra cronometru a fiecărui cadru didactic de a se documenta, informa și pregăti, individual sau în mod organizat, prin webinarii, cursuri online, tutoriale, care au apărut cu celeritate pe toate canalele de informare.
 De la WhatssApp, unde profesorii trimiteau inițial suport de lecție și teme, sau chiar au desfășurat lecții „online ”, pe grupuri cu întreaga clasă, unde puteau fi vizualizate prin poze și caietele cu lucrul individual ale copiilor, dar și tema pentru acasă, sau Google Classroom, din păcate tot asincron, dar unde lecțiile, temele, dar și testele online puteau fi mult mai bine organizate, treptat s-a ajuns la utilizarea platformelor și aplicațiilor sincron video de tip Zoom sau Meet, mai eficiente din anumite puncte de vedere și, cu siguranță, mai atractive pentru elevi sau chiar și pentru profesori . Nimic nu pare simplu la început, dar ceea ce face diferența întotdeauna este determinarea, ambiția și dorința de a ne duce actul pedagogic mai departe, indiferent de conjunctură, spre binele elevilor noștri.
 Evaluarea in online, mai ales la disciplinele exacte, in ce mă privește, la matematică, este o reală provocare. Putem face o evaluare orală a cunoștințelor teoretice, sau să evaluăm nivelul deprinderilor însușite prin dirijarea rezolvării exercițiilor și problemelor în cadrul orei online. Putem face evaluarea acumulărilor prin corectarea temelor de acasă postate permanent pe Classroom de către elevi.
 Un plus valoros și necesar activității online îl oferă aplicația Forms, care permite realizarea de teste online, cu diverse tipuri de itemi, cu setări alese pentru scopul propus, a căror corectare este instantanee și e urmată de inscrierea rezultatelor în catalogul clasei de pe Google Classroom, împreună cu toate răspunsurile corecte/greșite ale elevilor și toate statisticile dorite. Eficiență și rapiditate. Realizarea unui asemenea chestionar nu este deloc o problemă, odată ce ai parcurs de câteva ori etapele necesare pentru a te familiariza. Putem alege itemi cu răspuns simplu, raspuns ales, dar unic, sau itemi cu răspunsuri multiple. Testul poate beneficia de diferite setări de ajutor : ordonarea diferită a intrebărilor, limitarea postării răspunsurilor la o singură variantă, termen limită de postare a răspunsurilor. Elevii sunt mulțumiți că primesc imediat rezultatele, precum și greșelile pe care le-au făcut . Astfel metoda clasică de evaluare prin teste cu diferiti itemi este adaptată în online, cu variante pe care le vor utiliza des în viața uzuală, în diferite instanțe. Este drept că nu putem să ne rezumăm doar la acest gen de teste la disciplinele exacte, ci vom apela și la testele clasice, cu rezolvare desfășurată, postată pe Classroom în termen limită.
 Se aduce în atenția tuturor lipsa socializării de care au mare nevoie elevii, însingurarea acestora in perioada de lucru exclusiv online . Pe lângă alte modalități de organizare a întâlnirilor, în cadrul cărora elevii pot fi împărțiți să lucreze în echipe, aplicația Jamboard este o tablă interactivă dezvoltată de Google, ca parte a familiei G-suite, ce permite lucrul pe perechi sau chiar grupe . Aceasta este utilizabilă în colaborarea online sincron, dar nu numai. Cu această aplicație pot fi răsfoite, văzute și trimise articole Jam create de profesor, dar și de elevi sau echipe de elevi. Paginile realizate pot fi salvate in cloud și apoi vizualizate de pe orice device .
 Este un mijloc de lucru deosebit de atractiv pentru elevi, care pot să realizeze pe fiecare dintre cele 20 pagini pe care le pune la dispoziție un document Jamboard teme, proiecte, activități independente, individual sau pe echipe . Facilitățile Jamboard sunt multiple, elevii : pot scrie cu stilou, creion – culori și grosimi diferite, pot desena cu pensule cu culori diferite; pot insera : „note ” prin scriere la tastatură, imagini din drive, google sau device-ul personal, figuri geometrice, etc.
 Profesorul poate să transmită un link al acestui document Jamboard către elevi, să repartizeze fiecare din cele 20 pagini elevilor/ echipelor, sugerând și tema de lucru independent în timpul orei online sau ca temă pentru acasă. Aplicația Jamboard poate fi utilizată și pentru a organiza materia de predare pe capitole, secțiuni, pe fiecarea pagină a documentului și distribuită elevilor pentru studiu, dar și ca formă de evaluare echivalentă cu lucrul individual, metoda proiectului, portofoliul sau activitatea pe echipe din învățământul clasic.
 Cu siguranță sunt multe alte posibilități de a evalua activitatea și achizițiile elevilor, chiar și în online, sunt multe site-uri care oferă tipuri de teste și teme ce pot fi oferite elevilor spre rezolvare, dar m-am oprit asupra acelora pe care le-am utilizat mai mult la clasele mele.
 Nu este de dorit să continuăm învățământul online pe termen lung, dar acesta este viitorul fără îndoială, iar pentru cel apropiat, chiar și în învățământul față în față, elevii au realizat că se poate și altfel, că există și altceva decât creta și tabla și vor dori, cu siguranță, câteceva din ce le-a plăcut online și la orele de curs în sala de clasă .
 Așadar, așa progresează un cadru didactic :
 AI REUȘIT ? CONTINUĂ !
 N-AI REUȘIT ? CONTINUĂ ! ( F. Nansen )

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *