INSTRUMENTE ON-LINE DE ÎNVĂȚARE

PROF. GRADINARU LAVINIA GRADINIȚA PP1 CARANSEBEȘ

Pentru a înţelege specificitatea procesului de instruire online, pentru a-l putea organiza, conduce şi controla este importantă cunoaşterea unor termeni specifici care vor fi definiţi în cele ce urmează, conform resurselor bibliografice:
 „Instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învăţământ, conform obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în termeni de politică a educaţiei.”
 Instruirea online se referă la instruirea care se desfăşoară prin intermediul unui calculator conectat la o reţea, conţinutul educaţional putând fi sub forma unei lecţii tradiţionale sau a unei sesiuni de lucru colaborativă, realizată cu ajutorul tehnologiilor de comunicaţie.
 Materialele educaţionale pot fi prezentate sub formă de text, grafice, materiale audio, video.Termenul de sistem de instruire online desemnează un ansamblu de tehnologii, proceduri, mijloace, participanţi care conlucrează pntru atingerea obiectivelor procesului de instruire.
 Platforme de e-Learning Open Source Platforma MoodleModular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle) este un pachet software destinat producerii de cursuri bazate pe Internet, oferind un bun suport pentru securitate şi administrare şi având conturată o comunitate amplă de utilizatori şi dezvoltatori.
 Sistemul Moodle pleacă de la ideea că orice participant la un curs poate fi în acelaşi timp elev şi profesor, înlăturând imaginea profesorului ca „sursă de cunoştinţe” şi promovând-o pe cea a profesorului ca modelator de personalităţi, care lucrează într-o manieră particulară cu fiecare student pentru a-l ajuta să dobândească deprinderile şi cunoştinţele de care este interesat, şi care moderează discuţiile şi activităţile într-o manieră care ajută studenţii să colaboreze pentru a atinge în mod colectiv obiectivele generale ale cursului. Sistemul Moodle oferă un cadru pentru dezvoltare şi utilizare de materiale şi metode moderne de lucru, dar şi de adoptare a unei pedagogii ce stimulează creativitatea.1educat–portalul ofertei de cursuri: www.1educat.ro 1educat este un portal specializat în prezentarea ofertelor de cursuri, promovând perfecţionarea în anumite domenii de interes general.
 Conţine informaţii utile despre planificarea carierei şi mediului educaţional, precum şi numeroase resurse, dispunând şi de un asistent online. Are următoarele secţiuni: 1. Oferta de cursuri –sunt prezentate oferte de cursuri din domenii ca: economic, sociouman, IT&C (Information Technology and Communications), limbi străine, calificare.
 Este descris modul de alegere a unui curs, sunt prezentate cursurile online gratuite, există un program special de consiliere, se poate consulta piaţa locurilor de muncă sau se afla cum se redactează un CD.
 Această secţiune prezintă şi câteva aspecte negative: unele cursuri, informaţii despre anumite domenii, cursuri sau furnizori de instruire lipsesc, ele existând doar cu titlul (exemplu: proprietate intelectuală).
 2. Planificarea carierei –sprijină pe cei aflaţi în procesul de consolidare a carierei oferind detalii despre: • managementul carierei –ajută în alegerea unei cariere optime, în condiţiile în care
condiţiile pieţei de muncă se schimbă; • consilierde carieră –stabileşte obiectivele de carieră, abilităţile şi aptitudinile necesare; • programe de consiliere –clasic sau online; • societăţi de plasare –oferă adrese Web ale celor mai importante societăţi de plasare din ţară, locuri de muncă, burse, studii în străinătate;
 3. Editor –secţiune destinată publicaţiilor educaţionale;
4. Mediul educaţional –cuprinde ştiri, informaţii, legi, ordonanţe, acte normative din domeniul educaţiei. Fig. 1–1educat –portalul ofertei de cursuri: www.1educatProiectul Şcoala Online: http://www.e-scoala.ro/Proiectul Şcoala Online oferă resurse gratuite utile elevilor, studenţilor, profesorilor, persoanelor dornice de instruire şi informare: dicţionare, biblioteci, eseuri, referate, cursuri, consiliere pentru e-learning şi altele.
 Acest site este conceput pentru a fi o platformă deschisă, oricine putând să contribuie la dezvoltarea şi la distribuirea lui pe Internet. A fost realizat prin colaborarea unei echipe formate din elevi, studenţi şi profesori .
 Scopul Şcolii Online este sporirea eficienţei procesului de învăţare în şcoli prin oferirea de informaţii ce vin în sprijinul sau completarea celor predate la clase, punerea la dispoziţia profesorilor a unor modalităţi moderne de predare şi evaluare, încurajarea comunicării pe teme didactice prin intermediul forumului.
 Printre cele mai importante şi utile secţiuni amintim: lecţii virtuale, referate online, jocuri, download gratuit a unor prezentări didactice multimedia şi programe, forum sau ajutor în utilizarea sitului.
 Având un aspect clar şi atractiv, conţinutul sitului se îmbogăţeşte permanent cu ajutorul numeroşilor colaboratori, oricine putând să adauge noi referate sau programe cu caracter cultural sau educaţional. Trebuie subliniat, însă, că realizatorii sitului nu garantează corectitudinea tuturor informaţiilor. De asemenea, ar fi de dorit un design uniform al lecţiilor din diverse domenii, precum şi îmbunăţăţirea designului paginii principale.
 eTwinning este un program educațional care pune la dispoziția tuturor cadrelor didactice din Uniunea Europeană un mediu virtual și instrumente online pentru derularea de proiecte școlare. Portalul eTwinning (www.etwinning.net) este disponibil în 25 de limbi europene și oferă oportunități deosebite oricărui profesor să găsească parteneri pentru proiecte, să participe în grupuri, ateliere de lucru, evenimente, camere ale profesorilor și seminarii de formare, să progreseze, săfie la curent cu ultimele noutăți, să beneficieze de sprijin și de resurse puse la dispoziție de alți utilizatori ai platformei.Învățarea interactivă, colaborarea cu elevi din alte școli similare europene, exersarea limbilor străine, dezvoltarea gândirii critice, a abilităților TIC și a lucrului în echipă sunt doar câteva din avantajele pe care le are un elev implicat într-un proiect eTwinning.
 O echipă alcătuită din specialiști TEHNE-Centrul pentru Inovare în Educație și ISE-Institutul de Științe ale Educației, a derulat o cercetare pe tema implicării profesorilor din școlile românești în programul eTwinning. Proiectele eTwinning nu sunt doar niște activități în sine, ci produsele lor sunt integrate și valorificate mai departe de cătreparticipanți pentru îmbunătățirea calității în educație. De fapt, cerințele actuale sunt de a integra în curriculum-ul obligatoriu proiectele colaborative online eTwinning, deci trebuie să crească numărul celor care implementează astfel de parteneriate.
 Concluzii
 Beneficiile platformei eTwinning pentru elevii implicați în proiecte on-line de învățare prin colaborare la nivel european sunt foarte mari datorită unor factori cum ar fi: oportunitatea de a interacționa cu elevi și profesori din alte țări europene, suport didactic și tehnologic oferite de portal la cele mai înalte standarde europene, instrumente inovatoare de lucru, abordare inter și transdisciplinară a temelor alese, munca în echipă, stimularea interesului și a gândirii critice, ocazia de apurta un dialog constructiv, aprofundarea cunoștințelor, valorificarea aptitudinilor și a creativității participanților.
 
 BIBLIOGRAFIE:
– http://www.e-scoala.ro/ Proiectul Şcoala – Online
– etwinning.ro/eTw_RO12_raport_preliminar.pdfwww.
– 1educatwww.
– edu.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *