EDUCAȚIA MODERNĂ

PROF. GRIGORAȘ ANCA-MARIA GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 BOTOȘANI, JUD. BOTOȘANI

„Dacă aș vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influențează mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință!” (R. Ausubel, 1981)
 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învățământ, ce urmărește măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea, performanțele și eficiența acestora la un moment dat, oferind soluții de perfecționare a actului didactic.
Pentru a realiza educația modernă, trebuie organizat un proces de predare pentru a exprima tranziția de la concentrarea pe activitățile pe care trebuie să le facă educatoarele la specificarea și analizarea a ceea ce trebuie să facă copiii după formarea într-un mediu online. Din acest motiv, a ști să faci și a înțelege înseamnă a stabili relații între diferite domenii de cunoaștere sau a verifica aceste abilități ale copiilor.
În general, evaluarea educațională online se referă la integrarea comportamentelor didactice complexe în acest proces, care pot asigura că valoarea cunoașterii și valoarea, performanța și eficiența acesteia sunt evidențiate cantitativ la un moment dat, oferind astfel o modalitate de îmbunătățire a activităților didactice.
Educația preșcolară în sine nu face din diseminarea cunoștințelor un scop, ci folosește cunoștințele pentru a promova și optimiza procesul de integrare a copiilor în mediul social și pentru a declanșa și stimula potențialul biologic și psihologic al copiilor. De aceea se efectuează toate tipurile de activități, dar pentru a obține rezultate corecte și o evaluare corectă a copilului, trebuie luate în considerare vârsta și caracteristicile personale ale copilului.
Prin urmare, în activitățile de educarea limbajului, tehnologia poate fi utilizată pentru a evalua progresul copiilor preșcolari. Astfel în cadrul activităţilor online de educare a limbajului am folosit tehnici de evaluare a progreselor preşcolarilor a aspectului fonetic, lexical și a structurii gramaticale. În cadrul temei ,,Propoziții, cuvinte, silabe” am dat copiilor fişe cu diverse imagini adecvate temei. Sub fiecare imagine de pe fişă era scrisă o propoziţie. După ce am citit fiecare propoziţie, copiii aveau ca sarcină să pună la sfârşit semnul de punctuaţie, apoi să reprezente grafic propoziţia : o linie mare reprezentând propoziţia, sub ea prin cerculeţe trebuiau ,,scrise” cuvintele (atâtea cerculeţe câte cuvinte are propozitia), iar sub cerculețe trebuiau ,,scrise” silabele prin liniuțe verticale.
Toate activitățile desfășurate în grădinițe au o semnificație specială pentru formarea personalității copiilor, iar aplicarea principiilor interdisciplinare creează condiții favorabile pentru întruchiparea creativității și este propice dezvoltării ideilor. Educatoarele oferă informații despre activități, oferă posibilitatea adaptabilității legate de posibilitățile copilului, asigură o înțelegere clară a nivelului de inițiere și progres. Evaluarea are ca scop punerea educației pe baza planului și integrarea copiilor într-o societate democratică. Acest gen de opinii și idei concurează.
Scopul evaluării online este de a cuantifica gradul de realizare a obiectivelor planului de formare și eficacitatea metodelor de predare. Trebuie desfășurate activități de evaluare pe baza nevoilor de formare a celor educati.
Evaluarea trebuie să se concentreze pe aspectele sale formative pentru a întări și a susține interesul copiilor pentru învățare și pentru a-i îndruma să acumuleze cunoștințe și să desfășoare activități de învățare cât mai mult posibil.
Tehnologia informației a devenit din ce în ce mai impregnată în domeniul educației, iar dezvoltarea exponențială a internetului determină diversificarea produselor educaționale.
Cu anumite instrumente software dedicate instruirii, manualelor electronice și un număr mare de teste online, computerele pot fi accesate cu ușurință, ceea ce a condus la adoptarea altor noi metode de predare, învățare și evaluare de către instituțiile de învățământ.
Evaluarea online este o metodă de evaluare care poate răspunde în mod eficient situațiilor stabilite, mai ales pentru că poate fi aplicată oricăreia dintre cele trei forme de evaluare tradițională: evaluarea inițială, evaluarea continuă și evaluarea cumulativă. Cea mai obișnuită implementare a evaluării online este un test de tip chestionar. Acestea pot implica răspunsuri „da” / „nu” („adevărat” / „fals”) sau pot alege unul sau mai multe răspunsuri corecte din mai multe răspunsuri posibile, asocierea de imagini, text sau întrebări deschise. Ex. : În cadrul domeniului experiențial Om și societate la tema ,,Așa da, așa nu!”, în urma discuțiilor purtate cu preșcolarii (pe Google meet), aceștia au primit o fișă de lucru unde au avut ca sarcină colorarea comportamentelor corecte.
Prin urmare, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă care poate fi utilizată fără a lua în considerare subiectul. Are un grad ridicat de obiectivitate și atrage mai multă atenție de la copii pentru a face alegeri corecte.
Evaluarea cu ajutorul calculatorului.
Acesta este o metodă modernă și necesară pentru realizarea procesului de evaluare, deoarece lucrul la calculator este activitatea preferată a copiilor, iar aceasta poate asigura o abordare interdisciplinară a cunoștințelor. În joaca pe calculator, copilul este pus în situația potrivită pentru a aplica cunoștințele dobândite anterior.
Această evaluare computerizată poate fi utilizată la sfârșitul unor activități, la jocurile didactice, la activitățile liber alese, la activitățile opționale, la sfârșitul proiectelor tematice, etc.
Evaluarea computerizată are unele avantaje cum ar fi: răspunsul este înțeles cu exactitate, timpul de lucru este gestionat de către părinți, rezultatele sunt confirmate sau refuzate imediat, subiectul este abordat prin joc, fapt ce îi face pe toți copiii mulțumiți.
Dezavantajul acestei metode este că se măsoară mai greu capacitatea, starea emoțională, atitudinile și comportamentele copiilor preșcolari.
Într-un mediu online, participarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze interacțiuni umane mai profunde și mai semnificative. Produsele pentru copii sunt cea mai bună dovadă a calității educației, iar creativitatea pe care tehnologia vă permite să o exprimați este ceva despre care profesorii din întreaga lume vorbesc în mod constant într-un mod pozitiv.
După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării’’, astfel evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ, fiind considerată o sursă a soluțiilor de perfecționare a actului didactic chiar și în mediul online.
 
BIBLIOGRAFIE:
*I. Albulescu, Pedagogia comunicării, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006
*Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Bucureşti, 2000
*D. P. Ausubel, Învățarea în școală-O introducere în psihologia pedagogică, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1981
*I. Nicola, Tratat de pedagogie şcolară, Ed. Aramis, Bucureşti, 2000
*I.T.Radu, Evaluarea în procesul didactic, Editura Napocastar, Bucureşti, 2000

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *