EVALUARE PRIN JOCURI DIDACTICE MATEMATICE

PROF. GUȘATU MIHAELA MIOARA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VRĂNEȘTI, COM. CĂLINEȘTI, JUD.ARGEȘ

 1. “FORMEAZǍ REPEDE ŞI BINE ŞIRUL…”
 DESFǍŞURAREA JOCULUI:
 Personajul din poveste alege un copil pentru a descoperi ce se află în cutia magică (rochiţe, fulare, prosoape, floricele, mingiuţe, toate de culori diferite).
1. Copilul care recunoaşte cântecul din care face parte melodia cântată de mine aşază, pe panou, cea mai scurtă rochiţă de culoare galbenă, un alt copil rochiţa puţin mai lungă decât prima şi tot aşa până se formează şirul crescător de rochiţe galbene, de la cea mai scurtă la cea mai lungă. Cel care recunoaşte poezia din care fac parte anumite versuri, aşază pe panou, în partea dreaptă, cea mai lungă rochiţă roşie, alt copil o aşază pe cea care este puţin mai scurtă decât prima şi tot aşa până se formează şirul descrescător de la cea mai lungă la cea mai scurtă rochiţă. Copiii trebuie să utilizeze un limbaj matematic adecvat; răspunsurile corecte sunt aplaudate iar copilul care greşeşte este ajutat de ceilalţi colegi. Ca elemente de joc se vor mai folosi ghicitori(va răspude copilul care găseşte răspunsul la ghicitoarea spusă de mine sau de un alt copil).
2. Voi utiliza o metodă interactivă de grup şi anume “mai multe capete la un loc”. Fiecare copil primeşte câte o floricică pe care sunt cifre; cei care au cifrele 1, 2, 3, 4 vor alege câte patru colegi, cu care vor lucra, constituindu-se astfel grupuri de câte patru copii. Pe o măsuţă vor fi patru plicuri conţinând câte o problemă de rezolvat pentru fiecare grup. Sarcinile vor fi citite, pe rând, de mine, pentru fiecare grup în parte. Mai întâi fiecare copil va rezolva sarcina individual, după care, copiii discută între ei şi selecteză soluţia corectă pentru fiecare grup. Liderul de la fiecare grup va veni în faţa clasei şi va prezenta rezolvarea sarcinii. Cele patru sarcini vor fi, în funcţie de plicul ales:
-să aşeze fularele albastre în ordine crescătoare, de la cel mai îngust la cel mai lat;
-să aşeze prosoapele verzi în ordine descrescătoare, de la cel mai lat la cel mai îngust;
-să aşeze mingiuţele roşii în ordine crescătoare, de la cea mai mică la cea mai mare;
-să aşeze floricelele galbene în ordine descrescătoare, de la cea mai mare la cea mai mică.
Grupurile care au îndeplinit corec sarcina primită vor primi diplome de merit.
2.“TABLOUL PIESELOR MARI(MICI)”-Joc logic
 DESFǍŞURAREA JOCULUI:
1. Grupa de copii este împărţită în echipe care au în componenţă câte patru copii. La organizarea echipelor se va avea în vedere preferinţa copiilor. Fiecare echipă îşi alege un reprezentant, care va expune rezultatul final al operaţiilor efectuatepe tablou.
 La solicitarea “Aranjaţi pe tablou în prima coloană piesele mari, subţiri de culoare albastră”, fiecare echipă va aşeza pe tablou piesele astfel încât cele de pe aceeaşi linie să aibă cel puţin două însuşiri comune. Voi verifica dacă echipele au lucrat corect, iar reprezentanţii echipelor verbalizează acţiunea efectuată.
 În acelaşi mod se procedează pentru aranjarea pe tablou a celorlalte piese mari, subţiri şi de culoare galbenă şi roşie.
2. În partea a doua a jocului voi cere copiilor să observe şi să corecteze eventualele greşeli ce pot interveni pe tabloul fiecărei echipe. Copii vor închide ochii, iar eu voi lua sau voi schimba locurile câtorva piese din tablourile copiilor, cerându-le apoi să reconstituie tabloul şi să verbalizeze operaţiile efectuate.
3. Voi utiliza o metodă interactivă de grup: tehnica 4/3/5. Copiii vor lucra la măsuţe; vor fi grupaţi câte patru iar pe masă vor avea câte un cerc din carton (unul pentru fiecare grup), delimitat în patru părţi egale, corespunzător numărului de membri din grup. Fiecare parte a cercului aparţine unui copil care, timp de 5 minute va trebui să deseneze, din figuri geometrice, câte trei obiecte diferite şi care nu trebuie să mai existe şi în altă parte a cercului, la un alt coechipier. După rezolvare, cercurile vor fi expuse în faţa clasei şi se va verifica modul de rezolvare.
Acest joc contribuie la dezvoltarea gândirii logice şi la familiarizarea copiilor cu efectuarea unor operaţii logice cu mulţimi.
 
 
3.”COMPUNE ŞI REZOLVǍ PROBLEME”
 În realizare acestui joc didactic am utilizat metoda interactivă de grup ”explozia stelară”.
DESFǍŞURAREA JOCULUI:
 Copiii sunt aşezaţi în semicerc şi primesc sub formă de surpriză materialul didactic cu ajutorul căruia se va desfăşura jocul: steluţe, floricele, fluturaşi, imagini pentru compunere şi rezolvare de probleme, cifre, simboluri. După ce intuiesc materialele se prezintă sarcina de lucru: să formuleze întrebări de tipul “ce? cine? unde? de ce? când?”, pentru a compune şi rezolva probleme.
 Copiii primesc fluturaşi cu cifrele de la 1 la 5 şi formează grupurile de lucru (5 grupuri). Câte un copil de la fiecare grup extrage din ghiozdanul cu surprize o steluţă pe care este scrisă întrebarea. Fiecare grup gândeşte şi formulează întrebări de tipul celei scrise pe steluţă, prin care compun şi rezolvă probleme cu materialele existente. La semnalul meu, copiii revin în semicerc şi prezintă întrebările formulate, în jurul materialelor existente:
1. ”Ce puteţi face cu aceste materiale?” (Pot fi grupate după mărime şi culoare)
2 . “Ce mai putem cu aceste materiale?”
3. “Cine se află în imagine?”(Iepuraşi).
4. “Câţi iepuraşi sunt în imagine?”
5. “Unde se află ei?”
6. “Câţi iepuraşi mai vin?”
7. “Cine compune o problemă?”
8. “Cine rezolvă problema?”
9. “Cine scrie operaţia corespunzătoare?”
10. “De ce punem semnul +?”
 Jocul continuă în acelaşi mod, grupurile putând adresa întrebări la întrebări, realizând o conexiune între ideile elaborate.
 
BIBLIOGRAFIE:
1.Mihail Roşu –„Metodica predării matematicii în ciclul primar”
2. Miron Ion, Ion Radu – „ Didactica modernă”, Ed..Dacia
3. Cosmovici, Andrei, Iacob, Luminiţa- „Psihologie şcolară”, Ed. Polirom, Iaşi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *