METODE DE EVALUARE ALTERNATIVE ŞI INTERACTIVE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE

PROF. HOARŢĂ MINODORA NICOLETA, G.P.P. NR. 9 BUZĂU

În perioada aceasta, în care învăţarea on-line ia amploare, ansamblul tradiţional al metodelor de evaluare este îmbogăţit cu noi tehnici pe care practica educaţională le pune în evidenţă. Spre deosebire de metodele tradiţionale. care realizează evaluarea rezultatelor obţinute pe un timp limitat şi în legătură cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut, dar oricum definită, metodele alternative de evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: pe de o parte, realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu instruirea de multe ori concomitent cu aceasta; pe de altă parte, ele privesc rezultatele obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de învăţare. Evaluarea acestora presupune o investigare de mai lungă durată a comportamentului copiilor. În învăţământul preprimar nu se dau note iar educatoarea ţine evidenţa lacunelor înregistrate în pregătirea fiecărui copil pe tipuri de activităţi ca premisă pentru diferenţiere şi individualizare a instruirii, cu focalizare pe ameliorarea acestei pregătiri.
 Convorbirea, povestirea, activitatea practică, jocul deţin ponderea cea mai mare în arsenalul de forme şi metode utilizate de educatoare. Observarea directă, convorbirea, chestionarea orală, testul, analiza lucrărilor efectuate de copii în cadrul activităţilor practice şi artistico-plastice se constituie, astfel, în metode de evaluare la îndemâna tuturor educatoarelor.
 Printre metodele alternative de evaluare se enumeră şi piramida, aceasta fiind şi metodă interactivă. Am să prezint un moment didactic în care am utilizat această metodă în activitatea cu preşcolarii de la grupă. Copiii vor asculta povestea“Rază de soare”de Maria Comănescu urmând să redea evenimentele principale şi alte aspecte ale lecturii ajutaţi de un suport intuitiv. Albinuţa Bâzu are un ghiozdan în care a ascuns câteva jetoane. Copiii trebuie să aleagă dintre ele şi să le aşeze în piramidă în funcţie de sarcinile date:
-Despre ce anotimp i-au vorbit personajele din poveste Razei de soare?
-Care sunt primele lucruri pe care le- a observat Rază de soare când s-a trezit?
-Ce vieţuitoare a întâlnit Rază de soare?
-Prin ce locuri a zburat Rază de soare?
 Preşcolarii aleg jetoanele potrivite pentru fiecare din pătrăţele piramidei realizând un rezumat al povestirii:
– galben: jeton cu anotimpul primăvara,
– roşu: zăpada topită şi adierea zefirului,
– alb: gâze, animale domestice şi sălbatice, păsări călătoare şi domestice,
– verde: livadă, grădină, pajişte, pădure.
În perioada on-line, pentru evaluare, am recurs la materiale informative şi resurse educaţionale, la tutoriale, am realizat videoclipuri, montaje video, am consultat și selectat surse online în vederea stabilirii celor mai eficiente mijloace de abordarea a temelor propuse:
JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi păstrează simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line.
1.Despre tot ce-am învăţat (DŞ+DPM) *să identifice anotimpurile, animalele şi mediul lor de viaţă – fişă de lucru
2.Traseu cu obstacole –să realizeze un traseu aplicativ şi să-l parcurgă *https://www.youtube.com/watch?v=kG5M71ZHnCw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR00wPCyxDe9AeIaiISMLOl0qD_WJsIkCpVMQqQRS1M5_Uhw2rJlmj-jfAM
3.Iepuraşul curios (DŞ+DEC) * să precizeze poziţiile spaţiale desenându-le *https://www.youtube.com/watch?v=zYfVRndKh9Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2W_LHz7TEH0cikkqdGU5A4lZsDSfuQJ9zXaX_VBa667hRKnCYcqYG_PyA
4.Ce se aude? *să identifice sunetele numind animalele *https://www.youtube.com/watch?v=bbOSBMBWcHk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Aul6–SNwpm046pqIUi5curLXfRgMT3b5NA9p_T3cJUhhG7SKV_5hhEE
5.Jocul cuvintelor (DLC) *să găsească cuvintele opuse
*https://www.youtube.com/watch?v=tzXH3Vvqo0M&feature=share&fbclid=IwAR2fclE-V6bTQs3f83dnsZtLrCTy5Rk66p9TANJJC02mfrPwkiOFq5imw1w
6.Poveste de vară (DŞ+DOS) *să audieze filmul educativ identificând etapele precizate
https://www.youtube.com/watch?v=PkRg6mnuZcI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3qdayVXvOG9TKjf5Q7hfm_jkGRjLfY6wutQAMyT1ZQU412T6pP8bKea8U 7. Ne distrăm în timp ce ne îmbrăcăm -*să denumescă obiectele de îmbrăcăminte alegându-le corespunzător situaţiei https://www.danonino.ro/gaseste-o-activitate/ce-sunt-eu-ne-distram-timp-ce-ne-imbracam?fbclid=IwAR2dYwvYF_VXOGfiqTo1rUVvIIvJqRkaEeFIWCkRpM8UV-EHi7Lk3Z9OlfI 8.Ajută copiii! (DŞ+DOS) – *să rezolve operaţiile de adunare şi scădere în limitele 1-5*să asocieze numărul la cantitate şi cantitatea la număr https://www.youtube.com/watch?v=NRdYH9M6R5w&feature=share&fbclid=IwAR2G2pNKOwmm1A22vBOd1GSg2uLdL5nrYWiUR6LzsEARg6o-X_unZr8QGnQ
 
BIBLIOGRAFIE:
•Ionescu M. coord., Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani, UNICEF
•Breben S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M., „Metode interactive de grup”, Editura ARVES, 2006;
•Grava R, „Totul pentru … copil”, Editura Diana, Piteşti, 2008;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *