IMPACTUL PLATFORMELOR ȘI APLICAȚIILOR ONLINE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE

PROF. HORAȚIU DORIN NEACȘU COLEGIUL TEHNIC ”AL. I. CUZA” SUCEAVA

Platformele și aplicațiile disponibile online deschid un nou drum pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, având ca principal scop modul în care tehnologia va îmbunătăți didactica și pedagogia. Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.
Învățarea – evaluarea bazate pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. Elevilor le stârnește interesul, iar creativitatea manifestată este surprinzătoare. Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate:

Google Classroom oferă posibilitatea de a discuta cu elevii. (meet video chat e inclus gratuit acum). Pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care profesorul le oferă elevilor etc.
Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale.
Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz permite, mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai eficienți. Mai mult, se pot include explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. Totodată, elevilor li se permite să reia testul.
Kahoot permite elevilor să intre în rolul de „profesori”, construind ei înșiși itemi de teste.
Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa quizlet.com. Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. După ce a fost creat contul, se va selecta butonul „Create” și apoi „Set”. Se completează titlul activității și descrierea cerinței, apoi se introduc itemii și definițiile. Se poate alege și limba pentru a putea scrie cu diacritice. După completarea cardurilor, se utilizează butonul „Create” pentru a obține link-ul ce va fi distribuit elevilor.
Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. Pentru accesare se folosește adresa quizizz.com. Meniul prezintă următoarele facilități:

 • crearea unui test;
• căutarea unor teste create anterior;
• vizualizarea rapoartelor;
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi;
• conține clase create sau importate de pe Classroom;
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe clase). Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a meniului apoi se importă întrebările sau se pot crea altele. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel:
1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă un singur răspuns;
2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte;
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de verificare;
4. Poll (sondaj)
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect.

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. Folosind instrumentul Wordwall, se pot crea cu ușurință un set de întrebări ușor de folosit în cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului. Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”.
LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația permite selectarea limbii române. Aplicația are următoarele opțiuni:
• Bara de căutare
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline
• Alcătuiește exerciții – ajută la crearea de fișe de lucru
• Clasele mele – indica grupurile cu care se lucrează
• Exercițiile mele – aici se stochează ceea ceea ce s-a creat
Hot Potatoes reprezintă o suită de cinci aplicații care pot crea exerciții pentru World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz (crează exerciţii bazate pe întrebări). Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes într-o singură unitate. Hot Potatoes poate fi descărcat gratuit de la adresa hotpot.uvic.ca
Prezi, Animaker și multe alte programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza prezentări. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie.

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, în acest demers online e indicată explorarea atât din partea cadrelor didactice, cât și din partea elevilor. În contextul online, implicarea este absolut esențială, iar aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea, pe care tehnologia permite să fie exprimată este deja un aspect pozitiv despre care profesorii din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant.
 
WEBOGRAFIE:

quizizz.com/
wordwall.net/ro
quizlet.com/
learningapps.org/en

https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scolare_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *