EVALUAREA INIŢIALĂ ON-LINE

PROF. IACOB IONELA GINA LICEUL TEORETIC IONIŢĂ ASAN CARACAL

Evaluarea vizează stabilirea nivelului de cunostinţe, priceperi, deprinderi şi abilitati la care se află copiii în acest moment. Ea vizează atât cunoasterea nivelului grupei, care este nou formată, precum şi particularităţile individuale ale fiecărui copil si al ritmului propriu de învaţare, condiţia în care aceştia se pot integra în activitatea didactică ce urmează în acest an pregatitor pentru şcoală
 Pentru a instrui copiii trebuie să pornim de la ceea ce ei ştiu să facă deja. Anul acesta este o situaţie mai specială pentru toţi, pentru că situaţia pndemică actuală ne obligă să desfăşurăm activităţi la distanţă, ceea ce înseamnă că durata activităţilor este mai scurtă iar activităţile desfăşurate necesită supraveghere dar nu şi implicare din partea ărinţilor. Instrumentele de evaluare alese trebuie să ţină cont de faptul că nu se cunoaşte nivelul de cunoştinte, priceperi şi deprinderi la care se afla copiii nou veniţi în grupă, lucru întălnit la grupele mici, nou formate.
 Pentru evaluarea on-line se pot observa copiii în timpul diferitelor activităţi desfăşurate cu părinţii în cadrul locuinţei, putem avea prin intermediul platformei Zoom dialogul cu copiii si parintii, perioadă în care putem desfăşura probe orale, scrise, practice, chestionare. Pentru cei care au posibilitatea de a printa, părinţii pot primi pe mail fise de munca individuale, utilizate în mod normal la grădiniţă în perioada de evaluare.
La sfârşitul perioadei de evaluare, tot prin intermediul aplicaţiei Zoom se poate face studiul produselor activitaţilor desfăşurate în perioada de evaluare.
 Pentru activităţile de Cunoaşterea mediului, testarea se poate desfăşura cu toată grupa de copii, prin intermediul platformei MEET unde poate fi prezentată fişa de lucru sarcinile şi modul de realizare a acestora, în mod general, apoi se va prezenta fiecare sarcină, pe rând, urmată imediat de rezolvarea ei de către copii.
Pentru activităţile Matematice, pot fi utilizate următoarele sarcini/ obiective pentru evaluarea iniţială:
*să realizeze corespondenţa dintre număr şi cantitate;
*să pună în corespondenţă cifra cu numărul de obiecte;
*să identifice vecinii unui număr;
 Pentru activităţile de Educare a limbajului evaluarea se poate face pe aplicaşia zoom, sub formă de joc didactic în care copiii trebuie să fie capabili să
– să recunoască sunetul iniţial al cuvântului;
– să recunoască anumite poveşti, cu ajutorul imaginilor;
– să alcătuiască propoziţii simple despre imaginile prezentate;
 Chiar dacă activităţile se desfăşoară on-line, grupa ezistă şi asta înseamnă că fiecare copil trebuie să-şi cunoască responsabilitătile în cadrul grupei, să descrie unele comportamente şi atitudini, în raport cu normele morale cunoscute, toate astea, în cadrul activităţii de Educatie pentru societate.
 Activitatea artistico-plastică este cea mai îndrăgită de copii, în special pentru faptul că pot crea în zona lor de confort, în confortul casei lor. Acolo ei vor trebui să creeze forme şi modele noi, prin îmbinarea elementelor de limbaj plastic, să obțină efecte plastice prin combinarea culorilor, apoi să prezinte lucrările, postându-le pe Classroom.
 La activităţile practice, copiii vor avea nevoie de ajutorul unui adult pentru a putea să selecteze şi să utilizeze în mod adecvat uneltele şi materialele necesare realizării temei (lipici, foarfecă, hărtie, etc.) Astfel el va putea să realizeze tema propusă.
 Educaţia muzicală este un adevărat show de talente. Fiecare dintre ei trebuie să intoneze corect un cântec cunoscut şi să redea vocal, exact, un fragment melodic propus de educatoare. Apoi, aplicaţia Zoom ne facilitează desfăşurarea uni joc didactic în care copiii vor trebui să recunoască un cântec după un fragment melodic (fără text) audiat.
 Activtatea de Educaţie fizică se poate desfăşura pe Meet. Coordonaţi de educatoare copiii pot să aplice deprinderile motrice însusite în diferite contexte şi să-şi formeze o ţinută corporală corectă.
 Rezultatele evaluării fie ea şi on-line arată nivelul la care se situează grupa în ansamblul ei .Astfel, în perioada premergătoare, se vor lua în cunoştinţă de cauză, unele decizii de perfecţionare prin stabilirea unor obiective accesibile şi a unor tipuri de activităţi care să asigure creşterea performanţelor, cu orientare spre finalitatea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *