TESTE INTERACTIVE CU AJUTORUL APLICAȚIEI KAHOOT

PROF. IACOB SORINA DANIELA COLEGIULTEHNIC VICTOR UNGUREANU, CÂMPIA TURZII

Propun un test de evaluare realizat cu aplicația online, Kahoot!
Testul se poate aplica elevilor din clasa a XI-a liceu tehnologic, domeniul de pregătire profesională mecanică. Este conceput pentru modulul CDL- Documentaţia tehnică- limbajul universal tehnic.
Dacă ai cont pe platforma https://kahoot.com/, ca profesor caută (Discover) testul propus de mine.

Elevii nu au nevoie de cont pentru a rezolva testul. Este suficient să acceseze aplicația kahoot.it și să se conecteze la clasa profesorului (room), pe baza codului transmis de acesta, adică PIN-ul jocului.

Câteva dintre avantajele aplicării testului on line

mobilizează şi dinamizează clasa, prezentând chestionarul alcătuit ca pe un joc, în care rapiditatea răspunsului determină acumularea unui punctaj superior şi, implicit, posibilitatea de a se situa pe un loc fruntaş – chiar dacă elevul are acelaşi număr de răspunsuri corecte ca şi un alt elev participant la test.

 

selectând butonul Get Results, în aplicaţie apare o fereastră din care profesorul poate alege butonul Save Results. Profesorul şi elevii pot vizualiza rezultatele „jocului” într-un fişier Excel în care pot fi consultate deosebite aspecte legate de rezultat, în general sau pentru fiecare item în parte.

Acest tip de evaluare oferă elevului şi profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire. Consider ca aplicaţia e deosebit de utilă atât în evaluarea elevilor, cât şi în iniţierea unor măsuri de remediere, pornind de la feed-back-ul oferit.

RESURSE BIBLIOGRAFICE

Ciocîrlea-Vasilescu, A., Constatntin, M., (2002), Asamblarea întreţinerea şi repararea maşinilor şi instalaţiilor, Editura ALL, Bucureşti
Husein G. (2003), Desen tehnic, Editura didactică și pedagogică, București
https://kahoot.it, https://create.kahoot.it, https://kahoot.com/welcomeback/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *