EVALUAREA FORMATIVĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE

PROF. IANCU DELIA – MARIANA ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACIU

Evaluare formativă online are o importanţă deosebită, deoarece astfel putem contribui la creșterea performanței școlare a elevilor, la dezvoltarea abilităților de autoreglare și pentru a crește interesul și motivația elevilor pentru disciplina pe care o predăm.
 În majoritatea studiilor, patru modalități de evaluare formativă apar frecvent. Acestea sunt: testele online, eseul de 1 minut, e-portofoliul şi instrumentele web 2.0 .
 Testele online
Cel mai mare mare avantaj al acestora este că permit evaluarea automată și prin urmare atât elevul cât și profesorul vor primi rapid rezultatele. Majoritatea instrumentelor de creat teste online permit adăugarea de itemi cu mai multe răspunsuri posibile din care unul singur correct, sau mai multe răspunsuri posibile din care corecte sunt o combinație de răspunsuri, sau itemi în care elevul poate scrie la tastatură un răspuns curte scurt, care apoi este comparat automat cu opțiunile corecte stabilite de profesor.
Dacă vrem ca evaluarea formativă prin teste online să ducă la creșterea performanței le trebuie administrate des . Cu cât mai des sunt administrate cu atât mai scurte trebuie să fie ( pentru un test care se dă o dată la două zile probabil cinci – șase întrebări sunt suficiente). Testul trebuie să includă și feedback, acesta trebuie oferit elevilor cât mai repede cu putință în întâlnirea online sau prin alte metode .
 Eseul de 1 minut
Se va solicita elevului să răspundă într-un minut răspunsul la una sau mai multe întrebări. În funcție de vârsta elevilor pot fi folosite una sau mai multe întrebări, pot fi formulate mai simplu sau mai complex. Avantajul este că nu este necesar mult timp să citim răspunsurile și ne oferă o imagine destul de clară asupra nivelului general al clasei.
Ca o alternativă se poate folosi opțiunea de sondaj rapid în care cere elevilor să bifeze, de exemplu ce nu au înțeles dintr-o listă de subiecte în special pentru tematicile despre care știm că sunt mai dificile .
 E- portofoliul
A treia modalitate este e-portofoliul care cuprinde realizările elevilor pe o perioadă mai lungă, dacă mijloace tehnice de care dispune școala ne permit putem stabili un folder special pentru fiecare elev în care să punem de la început lista de cerințe și fiecare elev decide când transferă în folder un anumit element. Portofoliul cuprinde rezolvări de sarcini realizate de elevi, nu fișe informative sau scheme de lecții transmise de profesor. Avantajul portofoliului este că arată evoluția elevului care este vizibilă și pentru el și pentru profesor dar și pentru părinți.
 Instrumentele web 2.0
Instrumentele web 2.0 permit elevilor crearea de conținut colaborativ. Elevii pot publica pe un blog comun, își pot comenta unii altora postările pot discuta pe forumuri sau pot construi împreună wiki-uri adică un tip special de pagini web la care cu oricine poate adăuga conținut sau hărți mentale, reviste sau panouri virtuale. Chiar dacă elevii nu se mai întâlnesc în clasă la fel ca înainte nu trebuie să renunțăm la activitățile colaborative, instrumentele web 2.0 exact acest rol au, de a facilita colaborarea la distanță.
 Unele din aceste modalități sunt mai dificil de evaluat individual, dar pot oferi o imagine bună asupra învățării grupului și de asemenea pot semnala atunci când un elev întâmpină dificultăți.
 Este important să realizăm că nu facem evaluare formativă pentru a pune elevilor note ci pentru a afla unde se află în călătoria lor spre realizarea obiectivelor și cum îi putem ajuta să ajungă la final cu bine.
 Evaluarea formativă ne furnizează informații pe baza cărora să ne adaptăm strategia de predare pentru a ne atinge obiectivele . Instrumentul ales pentru evaluarea formativă nu contează atât de mult ci modul de proiectare a sarcinii de lucru .
 
BIBLIOGRAFIE:
*Oprea Crenguţa, 2009, Strategii didactice interactive, EDP București
*ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian Flexible Learning Quick Guide Series

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *