ETODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

PROF. IGNA RAMONA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOTIZ, SATU MARE

Datorită platformelor și aplicvcațiilor existente online, avem o cale larg deschisă în utilizarea diverselor tehnologii utile atât în predare cât și în evaluare.
Experiența acumulată din anul trecut școlar în urma situției existente la nivel mondial datorita Covid 19, ne ajută să înțelegem și să realizăm că tehnologiile sunt instrumente care trebuie aplicate cu atenție și în mod adecvat. Provocarea cea mai mare pentru cadru didactic este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare obișnuită, de a înlocui o bucată de hârtie cu un document electronic, astfel folosind tehnologia în sprijinul elevilor de a deveni autonomi în învățare.
 În situația actuală trebuie să reflectăm asupra metodelor și instrumentelor pe care le valorificăm în cadrul procesului de evaluare astfel încât să poată fi caracterizat prin: atractivitate, să fie ceva incitant, stimulativ și eficient.
 Evaluarea bazată pe utilizarea computerului poate îmbogăți experiența elevilor. Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât evaluarea sumativă a elevilor.
Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi enumerate ca:

posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri.
monitorizarea răspunsurilor elevilor.
evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis.
evaluările pot fi păstrate şi reutilizate.
furnizarea de feedback imediat.

Evaluarea online poate fi utilizată:

ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare;
ca o contribuţie la întregul proces de evaluare;
în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor.

Evaluarea online poate furniza:

mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea;
o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile.

 
În literatura de specialitate avem următoarele opțiuni ce includ:

teme scrise;
participarea la discuţii online;
eseuri;
publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor;
quiz-uri şi întrebări online;
activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol;
teme colaborative;
dezbateri;
portofolii;
revizuiri;
examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate).

 
BIBLIOGRAFIE:
*ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian Flexible Learning Quick Guide Series
*Bron, A. (2005). Understanding learning processes through adult education theory, In: Sabour, M’hammed & Koski, Leena (Eds.) Searching for the Meaning of Education and Culture.
*Hadjerrouit, S.(2007) Applying a System Development Approach to Translate Educational Requirements into E-Learning, Agder University College, Kristiansand, Norway.
**National Council for Curriculum and Assessment (2007), ICT Framework – A structured approach to ICT in Curriculum and Assessment, Ireland.
SQA – Scottish Qualification Authorities, (2003) Guidelines on Online Assessment for Further Education, Scotland.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *