JOCUL DIDACTIC DIGITAL- METODĂ MODERNĂ DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢAREA ONLINE

PROF. ILIAŞ IRINA, COLEGIUL ”SPIRU HARET” PLOIEŞTI, JUD. PRAHOVA

În contextul actual al învăţării online, jocul digital reuşeşte să capete valenţe noi atunci când este vorba despre evaluarea elevilor. Experienţa pedagogică devine astfel un spaţiu ludic instructiv-educativ care oferă participanţilor dimensiunea nivelului lor de cunoştinţe prin intermediul aprecierii cuantificabile şi măsurabile a nivelului lor de competenţe lingvistice, sub aspectul înţelegerii mesajului scris sau oral şi al producerii de mesaje orale şi scrise în cadrul orei de limbă modernă.
 Jocul digital implică utilizarea mecanismelor şi a elementelor de joc în activităţi al căror scop vizează implicarea şi motivarea elevilor, astfel încât aceştia să devină participanţi activi în propriul proces de învăţare. Obiectivul educaţional este susţinut de către utilizarea afişării instrucţiunilor, a tablourilor de scor, a sistemelor de punctaje, a nivelurilor de progres – nivel debutant, intermediar, avansat – şi a recompenselor oferite în caz de succes. Practic, un sistem complet de instrumente şi procedee de evaluare este pus la dispoziţia participanţilor sub o formă foarte clară, vizibilă, atractivă şi prietenoasă, reprezentând o provocare ce se doreşte a fi mereu depăşită în vederea asigurării progresului. Elementele ludice digitale (design, programe, recompense etc.) sunt integrate pentru a ajuta elevul să îşi atingă propriile obiective în general şi în special cele de învăţare. Rezumând, jocul digital utilizează mecanica jocului clasic pentru a transforma experienţa pedagogică în joc cu scopul evaluării nivelului de cunoştinţe lexicale, gramaticale, socio-culturale. Regulile jocului permit utilizarea tuturor competenţelor de exprimare scrisă şi orală. În general, jocurile digitale în cadrul orelor de limba străină reprezintă documente autentice, facilitând învăţarea şi evaluarea. În cadrul jocului video, elevul devine actor al învăţării, deoarece el manipulează mediul virtual, îl modifică şi trage propriile concluzii din experienţa de joc. Evaluarea/ autoevaluarea intervin în mod evident, ca măsură a aprecierii şi a autoaprecierii. Această perspectivă se încadrează în utilizarea metodei acţionale, metodă recomandată de Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi.
 Jocul video este un mijloc de informare multi-canal. Elevii sunt uşor de atras deoarece sunt utilizate imagini, texte, sunete, animaţii. El facilitează reţinerea cu uşurinţă a unei informaţii captată în context comunicaţional. Pentru reuşita evaluării se recomandă parcurgerea unor paşi simpli: alegerea unui joc digital adecvat obiectivului propus, parcurgerea unor reguli clare de urmat, stabilirea nivelului motivaţional şi al recompenselor. În cadrul evaluării, elevii vor dori instrucţiuni rapide pentru a obţine cât mai repede recompense, bonusuri, recunoaştere sau laude. Evaluarea obiectivului trebuie să rămână prioritară, de aceea toate mecanismele de joc utilizate trebuie să se refere la competenţele pe care trebuie să le atingă elevii. Rezultatele pot fi satisfăcătoare întrucât jocurile digitale pot fi un adevărat adjuvant în evaluare, oferind posibilitatea unei alte perspective în abordarea de competenţe.
 Perspectiva evaluării prin joc digital se alătură celei clasice, tehnologia facilitând acest demers didactic prin crearea şi utilizarea unor instrumente cu un real avantaj în învăţarea limbilor străine.
 
BIBLIOGRAFIE :

The Gameful World: Approaches, Issues, Applications: MOLLICH, E. and WERBACH, K., Gamification and the entreprise, the MIT Press, London, England, 2014, p.411-420
CASSE, X.; Atelier gamification, Stage pédagogique, New LSF, Montpellier, France, 2019

Sitographie:

http://participes_passes.ccdmd.qc.ca/
https://www.funmeninges.com/masterkid-mot.html
https://www.jeux-gratuits.com/jeu-little-shop-of-treasures.html
https://www.datak.ch/#/start

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *