ROLUL ȘI LOCUL TESTULUI ONLINE ÎN EVALUAREA ELEVILOR

PROF. ING. KELE IOAN LICEUL TEHNOLOGIC AGROINDUSTRIAL ”TAMÁSI ÁRON” BORȘ

Nu mai trebuie de mult demonstrat faptul că eficiența pedagogică, atât desfășurarea, cât și rezultatele procesului de învățământ, depind mai ales de metodele alese de cadrul didactic, iar rezultatele evaluării la rândul lor depind de strategiile de evaluare selectate în funcție de obiectivele evaluării și caracteristicile și posibilitățile elevilor.
Elevii prezintă particularități psiho-individuale, astfel încât se impune utilizarea unei game cât mai ample de metode de evaluare care să le valorifice potențialul. Elevii de azi s-au născut și trăiesc într-o lume digitală, competențele digitale și le-au însușit deja cu laptele matern. Cu această realitate se-ntâlnește orice cadru didactic. Datorită pandemiei cu care ne confruntăm a sosit momentul să profităm de aceste competențe digitale ale elevilor și să le utilizăm în favoarea lor. Pentru a implementa cu succes strategiile digitale în evaluarea performanțelor școlare minimul necesar este un telefon SMART și acces la Internet.
Referitor la evaluare, știm că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele unui program de instruire și a eficienței metodelor de predare/învățare, iar dacă ne referim la sistemul de învățământ atunci activitățile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanță cu perspectiva nevoilor de formare ale celui educat.
Azi, n-ar mai trebui să ne axăm strict pe cunoștințe lexicale ci să formăm competențe și să evaluăm nivelul la care elevii sunt capabili să utilizeze competențele formate în situații similare cu cele de pe piața muncii unde vor păși după terminarea studiilor, indiferent de nivel.
Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educației, în predarea tuturor disciplinelor, iar dezvoltarea exponențială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaționale, apărând noi tipuri de cursuri, instituții și platforme online care vin în ajutorul elevilor. Facilitarea accesului din fața calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învățare, dar și evaluare să fie adoptate în diverse instituții educaționale.
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situațiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiționale: inițială, continuă și cumulativă.
Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. Aceste chestionare pot fi concepute pe majoritatea platformelor utilizate în predarea online: Google Clasroom, Moodle, Adservio, Kahoot.
Avantajele și dezavantajele utilizării chestionarelor în cursuri online
Avantajele:

permit investigarea unor stări, percepții, atitudini intime, ascunse, profunde;
nu au o influență perturbatoare;
oferiră un timp de gândire asupra subiectului pentru formularea răspunsurilor;
cost redus;
nivel înalt de obiectivitate;
administrarea și analiza rezultatelor automatizată.

Dezavantajele:

riscul pierderii spontaneității răspunsurilor;
posibile cazuri de nesinceritate;
posibilitatea producerii unui număr mai mare de erori datorate neînțelegerii chestionarului;
imposibilitatea eliminării ambiguității răspunsurilor;
lipsa certitudinii că la chestionar răspunde chiar persoana cuprinsă în eșantion.

Proiectarea și elaborarea unui chestionar, fie online sau tradițional, este asemănătoare. Chestionarele trebuie proiectate și elaborate cu atenție, parcurgând etapa de analiză primară, etapa de creare a chestionarului și etapa de testare pentru a asigura calitatea acestora și a atinge scopurile urmărite. În testele online se pot utiliza cel mai ușor întrebări închise ca de exemplu: întrebări cu răspuns dual, întrebări cu mai multe variante de răspuns, întrebări de tip pereche.
 
BIBLIOGRAFIE:
*Cojocariu, Venera Mihaela, Teoria și metodologia instruirii, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2002.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *