EVALUAREA ONLINE-O PROVOCARE LA SUCCES

PROF. ÎNV. DRAICA CLARA LORENA, G.P.P.”CONSTANTIN BRANCUȘI”, TG-JIU

 Toţi avem abilităţile şi libertatea de a schimba sau a ne schimba în bine, implicându-ne voit în dezvoltarea şi educaţia noastră şi a celor din jur, mai ales noi, educatorii, care punem temelia la baza personalităţii micuţilor pe care îi îndrumăm către succes, căci formarea copilului pentru reuşită începe din primii ani de viață, învățământul preșcolar fiind cea mai importantă treaptă în evoluția și dezvoltarea acestuia.
Ne punem însă întrebarea astăzi CE competențe, comportamente cheie putem să formăm și cum? Și mai ales, cum evaluam în mediul online preșcolarul?
Ideile unei educaţii de calitate, pentru toţi copiii, se pot cel mai bine realiza pornind de la grădiniţă, iar materializarea lor se observă tot mai mult în practicile zilnice ale multor educatori care îşi exercită profesia cu dăruire și care încearcă din răsputeri să țină pasul cu tehnologia asistată de calculator, desfășurând activități online și proiectând actul învățării, predării, evaluării astfel încât să corespundă recomandărilor specialiștilor în educație. Devine însă tot mai evident faptul că nu numai un singur educator este responsabil pentru stabilirea măsurilor necesare unei educaţii de calitate, ci toţi actorii sociali implicaţi, pentru că valorile cele mai eficiente sunt legate de lucrul în echipă şi de parteneriatul educativ. Și aici aducem în discuție lipsa echipamentelor, a materialelor didactice moderne din multe unități, dar și de acasă, lipsuri ce umbresc calitatea actului instructiv-educativ. Procesul educativ trebuie să se adreseze tuturor şi fiecăruia, să se concentreze pe soluţii rapide şi adecvate la adaptarea faţă de diversitatea şi unicitatea umană. Nu este de ajuns doar sã îngrjim fizic și să educăm teoretic copilul ca să spunem ca ne-am îndeplinit misiunea. El are nevoie simultan și de hrană sănătoasă, și de îngrijire atentă, și de atenție, căldură, de stimulare, de încredere, de răbdare, de un mediu prielnic în care să se dezvolte, de dispositive modern și condiții decente de trai etc., fiecare la timpul potrivit. Știrbirea vreuneia dintre aceste condiții, în aceastã perioadã de viață, are consecințe negative pe termen lung.
Însă astăzi trebuie să planificăm activități care să respecte particularitățile individuale și de vârstă, astfel încât să asigurăm un traseu de dezvoltare propice integrării cu succes a preșcolarului în mediul social, școlar și mai ales acele activități care să respecte cerințele unui învățământ online.
Așadar, părintele în acestă perioadă a devenit partenerul cheie în actul educațional, fără de care nu am putea desfășura activitățile.
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare, învățare și evaluare. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe copii să devină autonomi în învățare, lucru mai greu de reaizat la preșcolari, dacă nu au sprijin.
Pentru a susține activități de învățare, predare și evaluare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace specifice, dintre care cel mai frecvent: • aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum Whatsapp, Facebook messenger• apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev; pe locurile următoare se situează: • utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi site-uri cu informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, LearningApps • platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass • aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum Webex, Zoom, Meet, Teams, Skype.
La acestea, se adaugă instrumente și aplicații online pentru activități de învățare, evaluare (ex.: Kahoot, Padlet, Bubbl.us, Dotstorming, Wordwall etc.), precum și platforma eTwinning pentru proiecte colaborative complexe.
Zoom este aplicația cea mai folosită în educația timpurie, aici putând să se coloreze pe white board, să deseneze, să efectueze operații matematice și se poate împărtăși ecranul sau alte documente din calculator. Google meet este aplicația folosită pe baza unui cont de gmail și un link și are aceleași opțiuni ca și Zoom.
Totuși, în învățământul preșcolar este mult mai greu de realizat procesul de evaluare în mediu online, dat fiind nivelul de vârstă al preșcolarului. Cel mai mult folosim evaluarea orală a cunoștințelor, poeziilor și cântecelor învățate, observația sau fișe transmise prin whatapp, însă ne putem lovi de dificultatea părinților în stăpânirea tehnologiei. De asemenea, fișele transmise trebuie să aibă un caracter practic, de rezolvare pe dispozitiv, în cazul în care părinții nu au imprimantă. Evaluarea directă, în fața camerelor nu este tocmai potrivită și nici recomandată în învățământului preșcolar. Noi evaluăm prin joc, astfel preșcolarul nu percepe presiunea acestui proces, fapt care este imposibil în mediul online. Exista totuși aplicații prin care putem construi un puzzle direct pe dispozitiv (jingsawplanet, pizap, pixl) sau putem construi teste de verificare sub formă de joc interactive (kahoot, wordwall -verificare litere, cuvânt lipsă, anagrame, rebus, adevărat/fals, cifre, sortări, asocieri nr.la cantitate și cantitate la număr și formări de mulțimi etc.);o altă aplicație care ne ajută în evaluare ar fi Quizizz- permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio, video.Partea cea mai grea însă și foarte importantă este imposibilitatea corectării poziției instrumentului de scris.
Ne rămâne acum să găsim acele idei cheie, acele soluție miracol, care să ne ajute în desfășurarea unei activități deevaluare de calitate. Până atunci, suntem doar actorii unui învățământ careîncearcă să se redreseze pe drumul succesului, având ca parteneri părinții.
NUME DŞ- ACTIVITATE MATEMATICĂ evaluare 15.06.2020
1.ÎNCERCUIEŞTE CIFRA CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULuI DE ELEMENTE DIN FIECARE CHENAR.

2.COLOREAZĂ TOT ATÂTEA ELEMENTE CÂTE ÎŢI INDICĂ CIFRA.

 
BIBLIOGRAFIE

Dragomir, M. Managementul activităţilor didactice. Eficienţă şi calitate. Editura Eurodidact Cluj-Napoca, 2004;
Păun, E., Pedagogie. Provocări și dileme privind școala și profesia didactică, Editura Polirom, Iași, 2017;
Stan, L. (oord.).. Dezvoltarea copilului și educația timpurie, Editura Polirom, Iași, 2016;
Radu, I.Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, E.D.P., Bucureşti, 1981;

https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf
https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2020/05/Instrumente-digitale-in-invatamantul-prescolar_pentru-cadre-didactice.pdf

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *