EVALUARE INIȚIALĂ – GRUPA MIJLOCIE”PITICII” AN ȘCOLAR 2020 - 2021

PROF. ÎNV. PREȘ.: BALȘAN PARASCHIVA GPP STEP BY STEP NR 12, ALBA IULIA

Evaluarea inițială pe care am realizat-o la începutul semestrului I, an şcolar 2020 – 2021, în perioada 14.09 – 02.10.2020, a fost realizată după Fișa de apreciere a progresului individual al copilului, la grupa mijlocie ”PITICII”, care are un efectiv de 27 de copii, dintre care 12 fete și 15 băieți.
Evaluarea inițială a vizat, în primul rând, observarea capacității de integrare în grup și de relaționare cu educatoarea și cu ceilați copii, precum și observarea comportamentului copiilor în grădiniță.
Dimensiunile de dezvoltare, comportamentele și obiectivele operaționale stabilite pentru evaluarea inițială au urmărit nivelul la care se află preșcolarii la intrarea în grădiniță, în ceea ce privește:

Dezvoltarea intelectuală – exprimarea, cunoștințe despre mediu (culori, obiecte, animale), cunoștințe ce permit înțelegerea pozițiilor spațiale, cunoașterea propriului corp, nivelul de dezvoltare al simțurilor (gust, văz, auz)
Dezvoltarea fizică – înălțime, greutate, echilibru, indică diferite părți ale corpului, execută mișcări simple la comandă
Dezvoltare artistico – plastică – ține corect creionul în mână, desenează linii (chiar și mâzgălituri), colorează, pictează, cântă
Dezvoltare socio-emoțională – capacitatea copiilor de a se adapta la regimul de viață al grădiniței, participarea, stabilitatea și autocontrolul în activități, cooperarea în grupe mici de copii, rezistența la efort

Pentru a aduna cât mai multe informații despre copii, evaluarea s-a desfășurat pe două paliere:
Instrumentele de evaluare utilizate au fost diverse și au fost selectate ținând cont de vârsta mică și de faptul că grupa este formată din 27 de copii.
Evaluarea s-a desfășurat astfel: probe aplicate preșcolarilor la sosirea în grădiniță, probe orale, practice, observarea comportamentului în timpul activităților, dialogul cu copiii, și mai puțin utilizarea probelor scrise
DOMENIUL DEZVOLTARE COGNITIVĂ – 15 puncte
1. Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme – 5P

Comportamente urmărite:

observă obiectele din sala de grupă;
recunoaște, numește obiectele indicate;
separă jucăriile de același fel (mașini, păpuși,etc);
construiește după model o figură simplă.

Probe aplicate

ADP – Jucăriile m-au așteptat, Plimbăm păpușa, mașina
ALA – Știință – Ce trebuie să faci atunci când…?
Joc manipulativ – Alege jucăriile care îți plac cel mai mult!
Construcții – Ce știi să faci din cuburi?
ADE – Domeniul Știință – Grupează cum îți spun eu! – denumește mulțimea!

– Cine știe mai bine? – joc exercițiu
2.Cunoștințe și deprinderi elementare matematice, cunoașterea și înțelegerea lumii – 10P

Comportamente urmărite:

descoperă elemente componente ale mediului înconjurător prin antrenarea organelor de simț;
plasează obiecte în diferite poziții spațiale (sus, jos, sub, pe);
recunoaște acțiuni ale omului și este capabil să le imite;
recunoaște 4 din 5 culori.

Probe aplicate

ADP – Cine te-a strigat pe nume?
ALA – Știință – Unde este ursulețul? Dar păpușa?, Ce gust are zahărul, dar lămâia?
Masa de lumină – Așază la locul potrivit!
ADE – Domeniul Știintță – Completează ce lipsește! – joc exercițiu

– Când se întâmplă? – joc didactic
La sfârșitul perioadei de evaluare inițială se constată că din totalul de 27 de copii înscriși, au fost evaluați 20 copii, 7 au lipsit (dată fiind situația actuală, Coronavirus). Dintre preșcolari, 14 copii au un comportament atins în ceea ce privește adaptarea la regimul de viață al grădiniței și își ajustează comportamentul și reacțiile la circumstanțele sociale, 2 copii (Alexia , Vlad) manifestă un comportament în dezvoltare, iar 3 copii (Gabriel, Vlad, Alexia) au nevoie de sprijin pentru a reuși să se adapteze și să capete autocontrol și stabilitate emoțională.
În ceea ce privește limbajul și comunicarea 15 copii au o exprimare și o pronunție corectă, 2 copii (Vlad, Alexia) întâmpină greutăți la pronunțarea unor sunete sau în exprimare, iar 3 copii (Vlad, Gabriel, Alexia) au nevoie de sprijin când se exprimă, au dificultăți în pronunție, vocabular sărac.
Rezultatele obținute la dezvoltarea cognitivă arată că 15 copii sunt capabili să înțeleagă și chiar să găsescă soluții pentru rezolvarea sarcinii date, 3 copii (Alexia, Vlad, Gabriel) întâmpină dificultăți, dar sunt capabili să înțeleagă și să execute o acțiune simplă, iar 2 copii (Ștefan, Melissa) posedă cunoștinte minime și au nevoie de sprijin pentru a cunoaște lumea înconjurătoare.
Manifestă capacități și atitudini de învățare 16 copii, 4 copii (Ștefan, Vlad, Alexia, Gabriel) întâmpină greutăți în trasarea liniilor sau colorare, nu participă la activitățile de învățare sau la cele de joc organizate în cadrul activităților pe domenii experiențiale, nu au deprinderea de a ține creionul în mână și necesită sprijin.
Din punct de vedere fizic sunt bine dezvoltați, își coordonează suficient de bine mișcările pentru nivelul lor de vârstă: 16 au un comportament atins, 2 copii (Alexia, Vlad) au un comportament în dezvoltare, iar 2 copii (Ștefan, Gabriel) necesită sprijin în a respecta comenzile date de educatoare, în a merge sau alerga în direcția indicată.
Rezultatele evaluării iniţiale ne-au asigurat datele necesare pentru stabilirea unor obiective accesibile, pentru elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv – educative care să ţină cont de datele culese, utilizarea acestor mijloace, metode, tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperile şi deprinderilor de bază, necesare integrării active în activităţile educaţionale din învăţământul preşcolar.
 
 
BIBLIOGRAFIE:

Curriculumul pentru educaţie timpurie, MEN, 2019;
Cucoș, C., ”Teoria și practica instrumentelor și evaluării”, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca 2006);
Voiculescu, E.,” Pedagogie preșcolară„, Editura Aramis, 2001.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *