MODALITĂȚI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

PROF. ÎNV. PREŞC.: BĂLĂNEANU MONICA GRĂDINIŢA CU P.P. STEP BY STEP NR.12 ALBA IULIA

La deschiderea noului an şcolar, ne-am bucurat când ne-am revăzut cu toţii la grădiniţă: părinţi, copii, cadre didactice dar după o lună am fost nevoiţi să comunicăm din nou online în scenariul galben apoi roşu, să păstrăm legătura cu părinţii şi copii. Astfel am fost nevoite să gândim noi metode şi tehnici de evaluare iniţilă, adaptate situaţiei pandemice.
În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a schimbării, în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ.
Obiectivele evaluării iniţiale sunt orientate spre cunoaşterea capacităţilor generale de învăţare ale copiilor, al nivelului de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi necesare desfăşurării programului de instruire care urmează. Închiderea grădinițelor a fost şi este o provocare pentru toată lumea: cadre didactice, părinţi, copii şi a creat o situaţie de incertitudine care a ridicat foarte multe întrebări pentru fiecare. Noi cadrele didactice Trebuie să găsim soluţii pentru a păstra legătura cu părinţii şi copii, întrebarea care se ridică este dacă reuşesc copiii să se adapteze noilor situaţii, sau vor dori să accepte învăţarea de acasă, părinţii îşi puneau problema cum se vor descurca, cu toate că unii puteau să rămână acasă.
Evaluarea iniţială de la începutul anului şcolar 2020-2021 la grupa mare „Licurici”, a vizat nivelul de cunoştinţe şi deprinderile pe care copiii le au la începutul anului şcolar, după o perioadă de şase luni, timp în care au fost departe de grădiniţă, în vederea reglării demersului didactic din perioada următoare. În această situaţia specială a fost nevoie să găsim noi metode de evaluare eficiente dar şi agreate de copii.
Am considerat că evaluarea trebuie adaptată la faptul că învăţământul preşcolar nu face din transmiterea şi acumularea de cunoştinţe un obiect expres de preocupări, ci se foloseşte de acestea pentru a uşura şi optimiza procesul integrării copilului în mediul social, pentru a declanşa şi stimula dezvoltarea potenţialului nativ al copilului, în condiţiile de comunicare online dar şi pregătirea lui pentru şcoală.
Din aceste considerente evaluarea iniţială a vizat aplicarea unor probe practic-aplicative pentru a verifica în mod special capacităţile copiilor de a aplica anumite cunoştinţe, precum şi nivelul de dezvoltare a deprinderilor şi priceperilor de ordin practic. Au fost utilizate şi metode clasice cum ar fi fişele, jocuri interactive realizate digital pe LearningApps, Jamboard, Liveworksheets, PowerPoint, Bookcreator, Witeboard, Jamboard deasemenea au predominat şi metodele interactive în grupuri mici de copii la clasă, în condiţii de distanţaţare dar şi online.
Exemple: Cosul cu fructe de toamnă – https://learningapps.org/display?v=p9qz8t8sj20
Coş cu fructe – https://learningapps.org/display?v=pjuk1reon20
Evaluarea a fost orientată către punerea în evidenţă a progreselor pe care le realizează copilul în capacitatea de a opera cu informaţiile, de a realiza transferuri, aplicaţii, fapt care conduce la îmbunătăţirea parametrilor generali ai dezvoltării psiho-fizice, în dobândirea unei autonomii acţionale şi funcţionale. De aceea, obiectivele evaluării iniţiale au fost stabilite pe domenii de dezvoltare.
 
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
PROF. ÎNV. PREŞC.:Bălăneanu Monica
GRĂDINIŢA CU P.P. STEP BY STEP NR.12 ALBA IULIA
GRUPA: Mare „Licurici”
DOMENIUL: Ştiinţe – Cunoaşterea Mediului
TESTUL APLICAT: ,, Jocul anotimpurilor’’
FORME DE EVALUARE: Joc didactic digital
MATERIAL DIDACTIC: Tablă magnetică, elemente specifice celor patru anotimpuri
OBIECTIVE:

să recunoască imaginile reprezentând cele patru anotimpuri;
să asocieze elementele specifice fiecărui anotimp;

să cunoască unele elemente ale lumii înconjurătoare precum şi interdependenţa dintre ele;
să recunoască caracteristici specifice anotimpurilor;

ITEMI DE EVALUARE:
1. Recunosc imaginile reprezentând cele patru anotimpuri – 2p
2. Asociază corect elementele specifice celor patru anotimpuri – 6p
3. Precizează unele caracteristici specifice anotimpurilor -2p
*comportament atins – 9-10p
D- comportament în curs de dezvoltare – 6-8p
S- necesită sprijin – 4-5p
 
TEST APLICAT: ,,JOCUL ANOTIMPURILOR’’

Rezultatele evaluării, au ghidat întocmirea planificării pentru perioada următoare, am căutat modalităţi prin care să ne ţinem copiii aproape, să colaborăm pentru a continua educaţia de acasă. Grădiniţa online ne-a dat prilejul să explorăm noi modalităţi de învățare, aşa încât metodele de lucru de la clasă să fie înlocuite într-o situaţie specială, cu mijloace suficient de atractive pentru copii. În acest răstimp am găsit o mulţime de videoclipuri utile, am realizat materiale atractive care m-au ajutat să le uşurez copiilor înţelegerea informaţiei care doream să le-o transmit.
Scopul nostru de a cultiva capacitatea copiilor de a se adapta unei situaţii noi, de a participa la activităţi de acasă, de a-şi vedea colegii şi activitatea lor a fost atins. Cu ajutorul educatorilor şi al părinţilor, cei mici sunt încurajaţi să facă alegeri, să îşi exprime ideile în mod creativ, să se ajute reciproc, să gândească liber și să îşi dezvolte abilităţile de gândire critică.
În acest sens am avut în vedere profilul psihologic al copiilor și am ales jocuri care vizează dezvoltarea unor deprinderi motrice, îmbogățirea vocabularului și dezvoltarea emoțională.
 
 
Bibliografie:

Curriculum pentru educație timpurie, 2019;
Suport didactic pentru aplicarea curricumului pentru educația timpurie, Delta Cart Educațional, 2019;
Ionescu M., Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea a copilului de la naștere la 7 ani, Unicef, 2010;
Curs -TIC- Utilizarea internetului pentru informare și documentare, CCD Alba Iulia
LearningApps.org

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *