SPECIFICUL EVALUĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE LA NIVELUL PREȘCOLARITĂȚII

PROF. ÎNV. PREȘC. BUCĂLAE RALUCA GRĂDINIȚA P.P. „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”, TG-JIU

„Viitorul nostru depinde de calitatea oamneilor pe care îi formăm.” (Eric A. Hanushek, 2013)
 
 Încercăm, în fiecare zi, să găsim soluții pentru „salvarea” sistemului de învățământ. Acest „an școlar altfel” (de fapt doi ani școlari), reprezintă adevărate provocări pentru toți partenerii implicați în actul educațional.
Având în vedere că nici profesorii, nici părinții, dar nici elevii/copiii nu sunt pregătiți pentru un asemenea sistem educațional, încercăm să ne adaptăm din mers, să ne perfecționăm și să facem funcțional actul educativ.
La nivelul de învățământ preșcolar, așa cum au menționat și reprezentanții ministerului, copii nu sunt expuși în fața dispozitivelor electronicepentru realizarea învățării on-line, educatoarea păstrând legătura cu părinții/tutorii preșcolarilor și propunând pe grupurile WhatsApp sau Messenger diferite activități de învățare – respectând planificarea anuală.
Modalități de transmitere a cunoștințelor putem găsi mai ușor, dar intervine problema evaluării în învățământul on-line, o problemă stringentă – dat fiind faptul că măsurătorile nu se fac fizic, ci virtual și nu poți avea certitudinea că ele sunt concise, coerente și corecte.
Așa cum se știr foarte bine, evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, organizează și interpretează datele obținute în urma aplicării unor tehnici, metode și instrumente de măsurare elaborate în confrmitate cu obiectivele și tipul evaluării, în funcție de conținutul și grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei judecăți de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educațional.
 De reținut este faptul că rezultatele evaluării se compară numai și numai cu performanțele copilului raportat la sine, cu succesele și insuccesele lui prorpii.
 Învățământul modern accentuează evaluarea pe bază de competențe, focalizând nu cantitatea de informații, ci cantitatea: nu mult, ci bine.
 Evaluarea trebuie să fie bazată pe corectitudine si obiectivitate pentru toți cei examinați și este imperios necesar să-i ierarhizeze pe aceștia în funcție de nivelul, calitatea și performanțele reale ale pregătirii lor. Evaluarea trebuie sa evite, cu desăvârșire, părtinirea, influențele, intervențiile și relațiile neprincipiale, deoarece ele încalcă etica și distrug calitatea și eficiența evaluării.
 Înactualul context epidemiologic, evaluarea în învățământul on-line, la nivelul preșcolarității, se poate realiza prin observarea indirectă a comportamentului copiilor – atunci când se primește feedback în diverse situații educaționale, prin realizarea unui portofoliu cu lucrările realízate de copii (propuse de educatoare, printate de părinți și lucrate de copii).
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.
Mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare la nivelul copiilor de 3-5 ani îl reprezintă aplicația Worldwall prin intermediul căreia se pot aplica teste de evaluare distractive, pertinente, accesibile și care pot oferi rezultate măsurabile.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *