EVALUAREA ON-LINE LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ

PROF. ÎNV. PREȘC: CERNEA ANDREEA GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CONSTANTIN BRANCUȘI”, TARGU-JIU

 Situația de criză din primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid 19, a scos la iveală problemele existente în societate, care cu certitudine își va aduce aportul la o schimbare radicală a mentalității oamenilor. În acest context, se resimte o schimbare radicală a sistemului educațional, pentru ai face pe educabili să devină mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale. Schimbarea trebuie să includă, implicarea mai largă a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații.
 Situația pandemică ne impune tuturor o altfel de abordare a activității instructiv-educative. În ceea ce privește educația timpurie, educatoarelor li se recomandă a utiliza comunicarea, respectiv la învățarea asincronă, prin care părinții copiilor nu vor fi conectați simultan, ci atunci când timpul și serviciul le permite. Este o perioadă dificilă atât pentru copii, cadre didactice, cât și pentru părinți, deoarece preșcolarul depinde în permanență de sprijinul unui adult în ceea ce privește conectarea la internet (atât sprijin fizic, cât și sprijin moral în rezolvarea cerințelor), iar învățarea eficientă, mai ales în cazul preșcolarilor, are loc față în față.
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea.
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente.
Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative caracteristicilor calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor semnificații.
Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere a progresului școlar realizat de cei mici, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, atitudini, aptitudini, etc.
În învățământul preșcolar, evaluarea on-line este mult mai dificilă decât la celelalte trepte de învățământ, deoarece preșcolarii nu pot intra on-line pentru a rezolva diverse sarcini de lucru sau pentru a fi ascultați dacă au învățat poezia sau cântecul propuse de educatoare, iar pentru a avea loc această evaluare, cadrele didactice pot să elaboreze fișe de lucru pentru cele cinci domenii de dezvoltare, pot propune activități practice/plastice respectând particularitățile de vârstă ale copiilor.
Pe lângă dezavantajele pe care le are această activitate on-line, putem să găsim câteva lucruri care vin în ajutorul educatoarelor pentru a le facilita cât de cât transmiterea informațiilor, cât și evaluarea on-line a preșcolarilor și anume:

Aplicații care ajută educatoarele să creeze puzzle-uri, colaje, imagini în funcție de tema săptămânală (jingsawplanet, pizap)
Aplicații pentru a crea jocuri interactive sau jocuri de evaluare (wordwall)
Learningapps este o platformă care ajută cadrele didactice în a crea fișe de lucru cu diverse sarcini
Quizizz – Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă

Evaluarea on-line reprezintă o provocare pentru cadrele didactice pentru învățământul preșcolar dat fiind nivelul de vârstă al copiilor, obligând cadrele didactice să fie în permanență conectate cu noile tehnologii, astfel încât să aleagă materialele didactice potrivite procesului instructiv-educativ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:

Curriculum pentru educație timpurie, Ionescu M, Mijloace de învățământ și integrarea acestora în activitățile de instruire și auto-instruire, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001
www.noi-orizonturi.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *