INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

PROF. INV. PRESC. CRISTEA MIHAELA G. P. P. MANOCSKA – STRUCTURA G. P. P. NR. 3, TG. SECUIESC

Invățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate (vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm.
Pe perioada carantinei, dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță, activitatea preșcolarilor a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o adevărată provocare (pentru preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Totuși, părinții au primit sarcini de la educatori cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată pe repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții. Importantă este și cum a fost organizată comunicarea constantă între părinte și educator, jocurile și jucăriile care îl atrag pe preșcolar și să vină în întâmpinarea părinților și copiilor cu activități personalizate pe interesele sale. Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost diferite: prin video, filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc., pe care educatorul le trimite părinților pentru copil sau prin video conferințe în grupuri mici. Însă, mai important decât metodele selectate, este obiectivul interacțiunii în această perioadă și anume conectarea directă cu preșcolarul. Educatoarele și părinții au înțeles că nu atât proiectele didactice sau curriculumul scris contează mai mult, ci starea emoțională a copiilor și al părinților sunt prioritate în această perioadă de izolare. Educatoarele au îndrumat părinții că este important de organizat copiii să nu înceapă ziua cu jocuri video/desene animate, pentru a diminua riscul de motivării față de activitățile cu valoare educativă superioară ulterioară.
În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.). Un aspect motivant pentru cadrele didactice îl reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă din partea colegilor.
ZOOM – Este platforma de ore on-line cea mai utili zată de către cadrele didactice din România. Se cr eează conturi gratuite pentru profesori (contul șco lii nu are limită de timp. Preșcolarilor și părinților acestora le trimiteți link-ul. Pe white board se poate desena, colora, face operații matematice sau adnotări pe ecran.
HARTI DIGITALE- ca şi instrumente colaborative care se pot utiliza cu succes şi la ciclul preşcolar.
ZEEMAPS- este una dintre cele mai uşor de folosit aplicaţii prin completarea unor câmpuri şi identificare pe hartă a poziţiei tale, a grădiniţei tale. Este un instrument care permite vizulizarea datelor geografice. Nu necesita cont de utilizator şi este gratuit.
PEREŢII VIRTUALI- sunt aplicaţii digitale care oferă spaţiu de afişare colaborativ atât pentru varianta text, imagine, video, site-uri web.
PADLET- este o aplicaţie care permite utilizatorilor să afişeze materialele în acest perete virtual. Peretele este o pagină web care permite utilizatorilor încărcarea diferitelor materiale pe o temă dată, materiale de tipul documentelor, prezentărilor, etc.
JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi păstrează simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line.
JINGSAWPLANET- este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită( de la 3 la câteva sute de bucaţi). Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator.
JOCURI DIDACTICE – instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-line.
WORLDWALL – este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru susținerea învățării. Este un instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate.
Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesită suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul înv ăţării de acasă).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *