PROBĂ DE EVALUARE INIȚIALĂ ONLINE ”GRUPURI DE JUCĂRII”

PROF. ÎNV. PREȘC. DECEAN IOANA DELIA, GPP STEP BY STEP NR. 12, ALBA IULIA

Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic).
 Evaluarea inițială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza informaţiilor evaluării iniţiale, cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la obiectivele propuse.
În contextele online, implicarea participanților este absolut esențială, astfel încât, prin instrumentele folosite, să se creeze o interacțiune eficientă și semnificativă.
Foarte important în orice context, este modul în care se realizează evaluarea în grădiniţă, tocmai în ideea de a nu obosi copiii, de a face totul cât mai atractiv şi stimulativ pentru ei, iar una din modalităţile de evaluare care plac copiilor stimulându-le interesul în realizarea sarcinilor este evaluarea cu caracter practic- aplicativ și mai ales cea realizată prin joc.
 
NIVEL I- GRUPA MICĂ
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematică
DOMENIUL: Științe (DȘ)
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat
COMPORTAMENTE VIZATE:
2.3. Identifică şi numește formele obiectelor din mediul înconjurător
2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor
2.5. Rezolvă situații-problemă, pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
PROBA APLICATĂ: Joc didactic: ”Grupuri de jucării
MATERIAL DIDACTIC: foi de xerox color (roșu, galben, albastru), Lego /piese de construit, cărți/ vase de bucătărie și mașini/ păpuși
Obiective :
– să clasifice obiecte după criteriul formă și culoare;
– să sesizeze greşelile strecurate intenţionat (mutarea pieselor dintr-o căsuţă în alta);
Itemii:
1. Aşeaza jucăriile în căsuţele corespunzătoare (la culoarea prestabilită), formând mulţimi de aceeaşi formă- 3p
2. Observă jucăriile care nu sunt în căsuţa lor (nu au aceeaşi formă) – 2p
PUNCTAJ OBŢINUT:

A – 2- 5p.
D – 1- 2p.
S – 1p.

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, încurajăm spre explorare și spre a le permite și copiilor să facă același lucru.
Rezultatele muncii copiilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia ne permite să o exprimăm este ceva despre care educatorii din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv.
 

BIBLIOGRAFIE

 ***Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 2019;
*** Repere pentru proiectarea, actualizarea şi evaluarea curriculumului național
Oprea, C., Pedagogie. Alternative metodologice interactive. Editura Universității, Bucuresti, 2003;
 Radu, I., T., Evaluarea in procesul didactic, Bucuresti, Editura Didactică și Pedagogică, 2000;

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *