STRATEGII DIDACTICE - METODE ŞI MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN EVALUAREA ONLINE

PROF. ÎNV. PREŞC. GUŢU MARIANA GRĂDINIŢA P.P. NR. 1 HUNEDOARA

Ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională.
În acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni, cadrele didactice fiind nevoite să susțină activități didactice într-un regim cu totul special.
Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace specifice, dintre care cel mai frecvent: aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum Whatsapp, Aceasta aplicatie o folosim la nivel preşcolar şi reuşim să colaborăm foarte bine att cu copiii cât şi cu părinţii acestora, rezultatele fiind mulţumitoare pentru cei interesaţi de colaborare (80%).
Am aplicat o serie de metode, diversificând modul de lucru, astfel reuşind să captăm atenţia şi interesul copiilor pentru activitetea ONLINE.
Despre aceste metode voi prezenta cateva aspecte esentiale:
STRATEGIA DIDACTICĂ reprezintă un sistem complex şi coerent de mijloace, metode, materiale și alte resurse educaționale care vizează atingerea unor obiective.
Tipuri de strategii didactice:
1. strategii inductive, al caror demers didactic este de la particular la general;
2. strategii deductive ( invers faţă de cele inductive) : concretizarea lor în exemple;
3. strategii analogice – predarea şi învăţarea se desfăşoară cu ajutorul modelelor;
4. strategii transductive cum sunt explicaţiile prin metafore;
5. strategii mixte: inductiv-deductive şi deductiv- inductive;
6. strategii algoritmice: explicativ-demonstrative, intuitive, expozitive, imitative, programate şi algoritmice propriu-zise;
7. strategii euristice – de elaborare a cunoştinţelor prin efort propriu de gândire, folosind problematizarea, descoperirea, modelarea, formularea de ipoteze, dialogul euristic, experimentul de investigare, asaltul de idei, având ca efect stimularea creativităţii.
Strategiile didactice sunt realizate cu ajutorul metodelor de predare şi învăţare(informative şi activ-participative, de studiu individual, de verificare si evaluare).
Strategia nu se confundă cu metoda sau cu metodologia didactică.
Metoda vizează o activitate de predare-învăţare-evaluare.
Strategia vizează procesul de instruire în ansamblu şi nu o secvenţă de instruire.
METODELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT sunt acele căi prin care elevii ajung, în procesul de învăţământ, sub coordonarea educatorilor, la dobândirea de cunoştinţe, deprinderi, la dezvoltarea capacitatilor intelectuale şi la valorificarea aptitudinilor specifice.
Metoda reprezintă un plan de actiune, o succesiune de operatii realizate în vederea atingerii unui scop, un instrument de lucru în activitatea de cunoaştere şi de formare a abilităţilor ; este o tehnic de care profesorul şi elevii se folosesc pentru efectuarea acţiunii de predare-învăţare şi asigură realizarea în practică a unei activităţi proiectate mintal, conform unei strategii didactice.
Astfel cunoaştem :
a) metode clasice sau tradiţionale : expunerea, conversaţia, exerciţiul, demonstraţia;
b) metode de dată mai recentă sau moderne : problematizarea, expunerea însoţită de mijloace tehnice, modelarea, algoritmizarea, instruirea programată;
b) metode intuitive : bazate pe observarea directa, concret-senzorială a obiectelor şi fenomenelor realităţii sau a substitutelor acestora;
respectiv:
1) metode de comunicare orală:
– metode expozitive : povestirea, expunerea, prelegerea, explicaţia;
– metode interogative : conversatia euristică;
2) metode bazate pe contactul cu realitatea: demonstraţia, modelarea, experimentul.
3)metode bazate pe învăţarea prin receptare – expunerea, demonstraţia cu caracter expozitiv;
4) metode care aparţin descoperirii dirijate: conversaţia euristică, observaţia dirijată, instruirea programată, studiul de caz etc. ;
5) metode de descoperire propriu-zisă : observarea independentă, exerciţiul euristic, rezolvarea de probleme, brainstorming-ul etc.
Principalele metode de învăţământ utilizate:
1. Expunerea didactică;
2. Conversatia didactică;
3. Lucrul cu manualul;
4. Metoda exerciţiului;
5. Algoritmizarea;
6. Modelarea didactică;
7. Instruirea programată;
8. Învăţarea prin descoperire;
9. Metoda exercițiului.
Nu toate dimensiunile educației pot fi acoperite prin noua formulă: au de suferit aspectul relațional, dimensiunea cooperativă, realizarea obiectivă a evaluării și a feedback-ului, monitorizarea și stimularea performanțelor, individualizarea și personalizarea învățării
Vorbim despre o școală care trebuie să rămână un reper de siguranță și predictibilitate, despre profesori creativi, bucuroși de întâlnirea inedită, mediată digital cu elevii, care inspiră încredere și protecție. Discuția din aceste zile este despre copii, cei care își mențin bucuria de a învăța în orice context, care nu se simt abandonați de adulții din jurul lor.
Este o discuție despre ghiozdane cu exerciții, analize gramaticale, hărți, dar, în același timp, unele pline de încredere și siguranță.
Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre către educație.
Nu toate dimensiunile educației pot fi acoperite prin noua formulă: au de suferit aspectul relațional, dimensiunea cooperativă, realizarea obiectivă a evaluării și a feedback-ului, monitorizarea și stimularea performanțelor, individualizarea și personalizarea învățării
Vorbim despre o școală care trebuie să rămână un reper de siguranță și predictibilitate, despre profesori creativi, bucuroși de întâlnirea inedită, mediată digital cu elevii, care inspiră încredere și protecție.
Nu toate dimensiunile educației pot fi acoperite prin noua formulă: au de suferit aspectul relațional, dimensiunea cooperativă, realizarea obiectivă a evaluării și a feedback-ului, monitorizarea și stimularea performanțelor, individualizarea și personalizarea învățării
Vorbim despre o școală care trebuie să rămână un reper de siguranță și predictibilitate, despre profesori creativi, bucuroși de întâlnirea inedită, mediată digital cu elevii, care inspiră încredere și protecție. Discuția din aceste zile e despre copii, cei care își mențin bucuria de a învăța în orice context, care nu se simt abandonați de adulții din jurul lor. Este o discuție despre ghiozdane cu exerciții, analize gramaticale, hărți, dar, în același timp, unele pline de încredere și siguranță.
Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre către educație.
Toate acestea se realizează de către profesor prin comportamentul său didactic, prin talentul, vocația și dăruirea sa !
 
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
1. Cerghit I. Metode de invăţămant Iaşi: Polirom, 2005.
2. Neagu, G. – Sanse de acces la educatie in societatea romaneasca, Editura Lumen, Iasi 2012
3. Surdu E. Prelegeri de pedagogie generală. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *