QUIZIZZ – INSTRUMENT DE EVALUARE ON-LINE ÎN GRĂDINIȚĂ

PROF. ÎNV. PREȘC. IVĂNUȘ CARMEN ELENA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NORD 2 – RÂMNICU – VÂLCEA

Dezvoltarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale (TIC) influențează direct calitatea procesului de creștere profesională a viitorilor specialiști. Noile tehnologii deschid oportunități suplimentare și motivează pentru instruire, oferind profesorilor și elevilor posibilitatea de a se autoperfecționa. Analizând succint resursele Internetului, constatăm că avem la dispoziție o multitudine de aplicații care ar putea fi utilizate în cadrul procesului de predare-învățare-evaluare, bazându-ne pe faptul că atât cadrul didactic, cât și educabilii dețin competența digitală. În articolul dat ne-am propus să ne cunoaștem mai aprofundat cu modul de activitate a softului Quizizz. Utilizarea acestui instrument online ne permite integrarea armonioasă a tehnologiilor digitale în procesului de instruire și sporirea interesului elevilor pentru învățare.
Quizizz – Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă. Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precm şi rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc.
Din multitudinea de oferte ale Internetului, identificate cu ajutorul diverselor motoare de căutare, a fost selectată aplicația Quizizz deoarece este o resursă gratuită, considerată utilă pentru evaluarea obiectivă a cunoștințelor elevilor și care contribuie la organizarea eficientă a lecțiilor astfel, încât să devină mai atractive, motivante și interactive. Tot mai multe cadre didactice dețin competențe de utilizare a testelor de evaluare online, în special a aplicației Quizizz. Cu ajutorul acestor instrumente evaluarea poate fi desfășurată atât la școală, cât și acasă, accesul calculatorului/dispozitivului la rețeaua Internet este obligatorie.
Quizizz, acest instrument ne permite:
· să sprijinim elevul în procesul de predare-învățare-evaluare;
· să organizăm concursuri;
· să programăm testări (ora, data, luna etc. desfășurării);
· să efectuăm testare (nu neapărat în clasă);
· să efectuăm testarea într-un tempou individual;
· să gestionăm timpul destinat testării;
· să urmărim rezultatele fiecărui elev;
 · să oferim feedback-ul imediat.
 
Practica utilizării aplicației Quizizz scoate în evidență unele avantaje:
 • marea majoritate a elevilor sunt familiarizați cu TIC;
 • accesibilitatea utilizării atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi;
 • upgradare constantă;
 • este gratuit;
 • permite colaborarea (împărtășirea de informație);
 • setări de confidențialitate;
 • suport tehnic online.
Noua orientare a procesului educațional este comunicarea dintre părinți, elevi și cadrele didactice într-un spațiu virtual. Aplicând TIC în cadrul orelor se demonstrează durabilitatea sistemului: competența digitală – eficiența Internetului și a serviciilor oferite de el prin selectarea informației utile pentru viitorul cetățeanului informatizat. Aici menționăm că parte componentă a calității utilizării resurselor online este și formarea profesională a cadrului didactic, dorința de a se autoinstrui și autodezvolta permanent în context interdisciplinar.
Utilizarea aplicației Quizizz în evaluarea copiilor contribuie la motivarea pentru instruire în baza dezvoltării competenței interdisciplinare, fapt care asigură o prestație calitativă a nivelului profesional.
 
BIBLIOGRAFIE:
* Bocoș M., Jucan D. Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării: repere și instrumente didactice pentru formarea profesorilor. Ed. a 3-a, rev. Pitești: Paralela 45, 2017;
* Ceobanu C. Învățarea în mediul virtual: ghid de utilizare a calculatorului în educație. Iași: Polirom, 2016;
* https://quizizz.com/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *