PROVOCARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR IN MEDIUL ONLINE NIVEL – PREȘCOLAR

PROF. ÎNV. PREȘC. LOREDANA CIONCA GPP NR. 30, ORADEA

Ce reprezintă evaluarea pentru profesorul din învățământul preșcolar în anul școlar 2020 – 2021? O PROVOCARE!
 Cu toții știm că evaluarea este, alături de predare şi învăţare, o componentă operaţională fundamentală a procesului de învăţământ. Ea constituie elementul reglator şi autoreglator, de conexiune inversă, prin sistemul de învăţământ privit ca sistem cibernetic. În perspectiva corelaţiilor sistemice dintre predare-învăţare-evaluare, evaluarea ne informează despre eficienţa strategiilor şi metodelor, de predare-învăţare dar în acelaşi timp asupra corectitudinii stabilirii obiectivelor operaţionale şi a măsurii în care acestea se regăsesc in rezultatele şcolare. De asemenea, evaluarea în învăţământ confirmă sau infirmă acumularea de către cei instruiţi a cunoştinţelor şi abilităţilor necesare unei activităţi social utile.
Evaluarea îi ajută pe profesori să cunoască nivelul de pregătire al claselor, atunci când este aplicată înainte de derularea programului instrucţional; asigură înregistrarea continuă a progreselor în învăţare, atunci când se aplică pe parcursul procesului instrucţional; îi ajută, la sfârşitul derulării programului instrucţional, să aprecieze rezultatele obţinute, în lumina obiectivelor.
Cum poate evalua cadrul didactic din grădiniță preșcolarul de acasă? Deloc ușor, deoarece avem nevoie de implicarea totală a părintelui, iar acest proces va fi unul subiectiv. La finele anului școlar trecut am apelat la Google Forms, întocmind un chestionar, cu 10 itemi, care au avut răspunsuri multiple, părintele având posibilitatea să selecteze răspunsul care se potrivește copilului său. Aplicția înregistrează și gestionează toate răspunsurile, realizând și grafice și diagrame. Profesorul poate vedea atât răspunsurile individuale cât și procentajul la fiecare întrebare.
În viziunea mea, evaluarea în mediul online, pentru nivelul preșcolar nu este tocmai fidelă, deoarece copilul este asistat de părinte. Pe parcursul acestui an școlar mi-am propus să-mi îmbunătățesc metodele și mijloacele de evaluare. Pentru acest lucru am participat la diverse webinarii și cursuri unde am descoperit și alte aplicații, platforme sau programe în care se pot concepe materiale ajutătoare predării și evaluării. Voi enumera și descrie succint o mică parte din achizițiile mele.
Evaluarea trebuie să fie contiunuă, completă și corectă ceea ce nu e posibil în munca on-line.
JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi păstrează simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. JINGSAWPLANET- este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită ( de la 3 la câteva sute de bucaţi). Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator. Se poate accesa de aici: www.jingsawplanet.com
JOCURI DIDACTICE – instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-line. Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Wordwall sau Learningapps. WORDWALL – este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru susținerea învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat sau Fals, Sortează, Chestionare, Deschide cutia etc); Este un instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. https://wordwall.net
QUIZZIZ – Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă. Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precm şi rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc. https://quizizz.com/admin
LEARNINGAPPS – este o platformă care oferă modele de aplicații, precum şi posibilitatea creării de conținut; Există aplicații interesante (de exemplu: rebus, uneşte perechile, puzzle, completează cuvântul lipsă etc.); Avantajul este că se pot ușor partaja (link, cod de încorporare) sau pot fi folosite drept material de învățare pe platforma LearningApps (creând clase în care să îi invitați pe copii ; se pot face si sondaje pentru a măsura feed-back-ul) –https://learningapps.org/
Școala online nu este un tip de învățământ tradițional. Bazat aproape în întregime pe competențe digitale, totuși ea nu exclude celelalte competențe transversale pe care profesorii le dețin și le-au format până acum. Deși conținuturile sunt stăpânite de profesori și ei își cunosc foarte bine obiectivele lecției ce urmează să fie predată online, cadrul este foarte diferit: din fața calculatorului, amplasat în mediul familiar de acasă, profesorul transmite informația părintelui aflat și el la capătul terminalului propriu. Interacțiunea este foarte diferită, depersonalizată uneori, pot interveni probleme tehnice care zădărnicesc eforturile participanților iar evaluarea nu poate fi mereu obiectivă. Managementul clasei este complet diferit, temporizarea de neestimat. Profesorului îi este greu să motiveze preșcolarul aflat atât de departe; cuvintele de încurajare ce în sala de grupă ajungeau ca o șoaptă la urechea copilului, acum sunt bun public sau devin niște banale rânduri într-o fereastră de chat.
De asemenea, sprijinul reciproc între profesori, părinți și preșcolari este esențial în această perioada dificilă, când pe lângă necesitatea desfășurării activităților online, toți participanții la educație trec prin stări emoționale deosebite
 
 
 
 
 
 

Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9
Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, ISBN 978-973-0-11834-6, https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *