GRADINIȚA IN ONLINE - SUSȚINEREA ȘI EVALUAREA ACTIVITAȚILOR DE ACASA

PROF. INV. PREȘC. MARCHIȘ MIHAIELA GPP. NR. 9 BAIA MARE

Pentru educatori, proiectarea și desfășurarea de activități de învățare la distanță cu suport digital este un demers în care stăpânirea componentei tehnice contează cel mai mult. Aspectele pedagogice sunt, de asemenea, importante pentru realizarea unor situații educative eficiente. În mod firesc, trecerea bruscă la activitatea online nu este ferită de anumite dificultăți în realizarea activităților la distanță propuse în această perioadă.
Mai multă auto-responsabilizare, inventivitate și curaj decizional pentru a identifica soluții convenabile, în raport cu situațiile date.
Educatorii trebuie să aibă mai multă încredere în propriile competențe pedagogice și în valoarea acestora pentru proiectarea activităților de învățare la distanță – de exemplu, revizuirea planificării în funcție de nivelul propriei grupe și posibilitățile copiilor; centrarea pe esențial, pe aspectele semnificative din curriculumul ; realizarea unei distincții între ceea ce se poate face online și ceea ce rămâne de făcut la grupa. Un alt exemplu: pentru fiecare situație educativă, estimarea și precizarea duratei, evidențierea competențelor specifice vizate/ asocierea unor obiective educaționale precise, oferirea de suport (indicații complete pentru realizarea sarcinilor de lucru, clarificarea și precizarea manierei de comunicare de către preșcolari, a rezultatului sau produsului activității) și feedback pentru temele trimise.
Pentru a susține activități de învățare la distanță, am folosit mai multe mijloace specifice, dintre care cel mai frecvent: • aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum Whatsapp, Facebook messenger, aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video- Zoom. În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele preșcolarilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv.
Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate. Într-adevăr, implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor și particularităților grupului de preșcolari, este o adevărată provocare.
Pentru copil, să știe, să înțeleagă, înseamnă să stabilească relații între diferite domenii de cunoaștere, ceea ce presupune o abordare interdisciplinară ” a actului didactic, deci și a evaluării. Acest tip modern de apreciere prezintă avantaje pentru ambii colaboratori ai demersului instructiv. Dezvoltarea creativității, realizarea unei compoziții plastice personale, stimularea abilităților practic- aplicative, dezvoltarea comunicării și a simțului estetic sunt doar câteva avantaje pentru preșcolari, iar în ceea ce privește cadrul didactic, evaluarea interdisciplinară este o sursă de date despre calitatea activității desfășurate. În vederea realizării unor astfel de evaluări, au loc transformări la nivelul itemilor, prin înlocuirea celor de tipul: încercuiește, colorează, unește cu o linie, cu itemi care oferă copiilor posibilitatea de a-și constitui aproape singuri fișa de lucru: decupează și aplică, completează prin pictură sau desen, caută și lipește. Importantă și necesitatea unei evaluări care să ghideze activitatea au devenit atât de astringente, încât se utilizează frecvent sintagma: – învățare asistată de evaluare.”
Măsoară ceea ce contează. Evaluarea contează. Ceea ce alegem să evaluăm determină în mod inevitabil ceea ce este însușit. Și felul în care evaluăm lucrul respectiv determină modul în care îl predăm.

Lucrăm și cu familiile, nu doar cu copiii. Este știut faptul că implicarea părinților în educația copiilor este crucială – este o asociere puternică între implicarea familiei și progresul de învățare al copiilor. CONFERINȚELE ON-LINE facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron a preșcolarilor – Zoom.
Evaluarea on-line joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare a calității învățării şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia preșcolarilor. Principala utilizare a evaluării on-line poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a preșcolarilor. Aceasta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback. Evaluarea on-line poate fi utilizată: că o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor.
Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite.

 
BIBLIOGRAFIE

Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9
Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului didactic, Editura ArsAcademica, March 2010, ISBN: 978-606-8017-47-1, https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scolare_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations
Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, ISBN 978-973-0-11834-6, https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf

 
SITOGRAFIE:

https://www.slideshare.net
http://www.rasfoiesc.com
http://www.didactic.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *