METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE TOTUL VA FI BINE!...CHIAR ȘI DE ACASĂ?!

PROF. ÎNV. PREȘC. ȘERBAN MARUSIA MIHAELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMȚ

 Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ, în cadrul căreia se asigură continuarea procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, prin intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanță.
 ”Grădinița de acasă” a fost răspunsul la problema ridicată pe neașteptate de pandemia COVID19, care nu a lăsat ninănui alte posibilități de continuare a procesului de învățământ, a activităților instructiv-educative firești, față în față, planificate pentru anul școlar 2019 -2020.
 Din acele momente, actul predării – învățării – evaluării nu a mai fost considerat neapărat efectul demersurilor și activității susținute a cadrului didactic, ci rodul unei interacțiuni cu diverse mijloace IT, respectiv calculatorul, cu diverși ”parteneri virtuali” și al unei colaborări serioase cu copiii și familia lor.
 Progresul tehnologic a permis copiilor să beneficieze de suport și sprijin în activitățile școlare, chiar fără a fi prezenți fizic în sălile de clasă, ”Grădinița de acasă”
 Această tranziție digitală a transformat multe dintre aspectele vieții noastre; am fost nevoiți să ne adaptăm, să ne perfecționăm din mers și să dobândim abilități și competențe noi, pentru a continua lecțiile în mediul online, să găsim alternative, metode și tehnici de evaluare a cunoștințelor, deprinderilor, pe platforme digitale și aplicații: Zoom – Kinderpedia, GoogleTeams, Google Classroom, WhatsApp, Facebook (grupul clasei).
 Și nu doar atât! ”Grădinița de acasă” a necesitat o manageriere a grupei total diferită din partea educatoarei, care a depins în special de mijloacele IT deținute și de partenerul ”familie”, astfel că au funcționat mai mult ca până atunci încrederea, acordul, implicarea, disponibilitatea, depășirea temerilor, selectarea și gestionarea resurselor și a timpului, răbdarea.
 Cea mai importantă resursă didactică a devenit calculatorul, un mijloc de instruire modern, inteligent, atractiv și absolut necesar, cu multiple valențe formative, o adevărată enciclopedie activă capabilă să pună la îndemâna tuturor celor implicați în procesul de instruire, un repertoriu extraordinar de date și informații.
 Jocul, joaca, jucăria sunt apanajul vârstei preșcolare, astfel că și calculatorul devine o altă ”jucărie”, care îi poartă pe copii în călătorii fantastice, în lumi virtuale, menținându-le interesul pentru cunoaștere, care le influențează limbajul, le facilitează înțelegerea fenomenelor din mediul înconjurător, le dezvoltă creativitatea, imaginația, spiritul competitiv și viteza de reacție, le dezvoltă deprinderi și abilități de lucru individuale și de grup.
 Pornind de la ideea că predarea, învățarea și evaluarea sunt activități de bază ale procesului de invățământ și că între acestea există o strânsă interdependență, consider că trebuie să găsim cele mai potrivite metode și tehnici de abordare a lor în această perioadă, mai ales la nivel preșcolar.
 Analiza relaţiilor dintre predare şi învăţare este incomplete, dacă nu se extinde şi asupra evaluării, deoarece aceasta din urmă are rolul de a ordona, regla şi optimiza predarea şi învăţarea, precum şi întregul proces.
 Prin evaluare, cadrul didactic urmăreşte cum învaţă elevii / preşcolarii, îi ajută să conştientizeze propriile succese sau eşecuri, să-şi amelioreze performanţele şi eforturile, îşi evaluează propria sa activitate, elaborează judecăţi de valoare despre el însuşi, ca educator, despre calitatea lecţiilor, reuşita sau nereuşita unor strategii utilizate.
 La nivel preșcolar, prin intermediul evaluării, educatoarea poate afla cu ce bagaj de cunoștințe, deprinderi, comportamente vin copiii din familie, ce și cât știu sau au acumulat preşcolarii, ce lacune există în pregătirea lor, care sunt posibilităţile şi ritmurile proprii de învăţare, dar și interesele copiilor. Pentru educatoare, evaluarea reprezintă un feed-back asupra eficienţei activităţii didactice desfăşurate; îi arată cât de eficient îşi dozează materialul, cât de bine comunică cu preşcolarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul predării, astfel că evaluarea nu vizează doar preşcolarul, ci şi educatoarea.
 Provocările online continuă, iar pentru preșcolari paleta de modalități și tehnici de evaluare online, deși nu este foarte largă, poate fi evidențiată prin:

feedback-ul imediat, primit de la copii, sub forma cerințelor de lucru rezolvate, a desenelor, a fotografiilor trimise cu lucrările lor;
 utilizarea resurselor educaționale existente pe site-uri specifice (WordWall), care pun la dispoziția educatoarelor posibilitatea de a crea jocuri cu cerințe didactice pe diverse teme, cu itemi de rezolvare în timp dat;
 selectarea unor puzzel-uri, labirinturi, jocuri didactice, de atenție, senzoriale și trimiterea link-urilor aferente;
inscrierea și participarea copiilor la concursuri de cultură generală organizate online;

 Cunoscutul și îndrăgitul personaj de desene animate Locomotiva Thomas, a fost pentru o săptămână, și prietenul copiilor de la grupa mică ”Licurici”! Acesta le-a prezentat preșcolarilor pe prietenii săi, mijloacele de transport pe uscat, amintind și de cele de pe apă și din aer.
 Activitățile s-au desfășurat prin filmarea și prezentarea câtorva mijloace de transport cunoscute de copii, a unor imagini și planșe din jocurile didactice, prin lectura educatoarei a povestirii ”Ziua Buldozerului”, prin vizionarea mai multor filmulețe educative, povestiri, prin lucru pe fișe cu cerințe specifice activităților de matematică, educarea limbajului, artistico-plastice, prin cântece, jocuri muzicale, distractive și sportive.

 Credinţa că „totul va fi bine”, încă ne dă putere, ne mobilizează, reușind să ne adaptăm situației. Educatoare, preșcolari, părinți continuăm activitățile cu dăruire și simț de răspundere, primim permanent feedback-ul sub formă de desene, imagini cu fișe de lucru cu sarcini rezolvate, comentarii, aprecieri din partea părinților, fotografii cu activități similare inițiate în familie, diplome de participare la diverse concursuri de cultură generală și creație, organizate și desfășurate online (Concursul „Formidabilii”)
 
BIBLIOGRAFIE:
1.„Curriculum pentru Educație Timpurie
2.Poenaru, Vasile- ,, Calculatorul, prietenul nostrum”, Ed.Coresi, Bucureşti, 2005
3.S.M. Cioflica, B. Iliescu, „Prietenul meu, calculatorul”, (Ghid de utilizare pentru preşcolari), Ed. Tehno-Art, Petroşani, 2003.
4.Chiriac, M. – studiu științific, Evaluarea – Ghid al activității din grădiniță – sursa Internet

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *