ACTIVITĂȚILE ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR.

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR ALINA-ANDREEA JÎTARIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 IAȘI

Progresele făcute în tehnologia informației și comunicațiilor creează noi oportunități de comunicare și interconectare care trec de limitele spațiului și a timpului.
Civilizația modernă este caracterizată de o viteză în continuă creștere a schimbării. Atât elevii cât și profesorii sunt din ce în ce mai preocupați de domeniul informaticii, mai exact, sunt preocupați să învețe cum să foloseseacă la deplinul potențial mijloacele ICT (Information and Comunication Tehnology) pentru a se adapta noilor forme de învățământ și noilor cerințe din toate domeniile pe piața muncii. Adaptarea la mijloacele de utilizare ICT este marcată de rolul esențial în acest sens, rol pus în lumină de acele deprinderi de a interacționa și colabora în cadrul unui mediu de învățare bazat pe tehnologiile de internet.
 Rolul major pe care internetul îl joacă în societatea zilelor noastre a dus la creșterea numărului de spații și comunități virtuale și dezvoltarea acestora în modalități proprii și personale, într-un mod cât mai divers.
Funcţia educativă a mijloacelor de comunicare în masă nu determină înlocuirea activităţii de învăţare desfăşurată în cadrul instituţionalizat al şcolii.
 Aceste spații virtuale apar și se dezvoltă datorită rolului lor esențial în satisfacerea nevoilor individuale de expansiune și dezvoltare dincolo de limitele necunoscutului și implicit cunoașterea acestui necunoscut. În sfera educațională aceste nevoi de informare, iar utilitatea acestor spații virtuale devin puncte strategice în evoluția sistemului de învățământ.
 Resursele care se găsesc pe web oferă o gamă variată de aplicații, metode convenționale și neconvenționale de predare sau evaluare, sunt ușor accesibile și variate așa încât copiii pot continua învățarea accesând aceste resurse de acasă, de pe calculatoare personale având șansa de a accesa informații după propriile centre de interese.
Relația de comunicare conferă procesului de învățământ valoarea unei intervenții educaționale complexe, bazată pe un limbaj didactic care determină în structura personalității școlarului modificări de natură cognitivă, afectivă, atitudinală și acțională.
 Calitatea comunicării depinde de strategia folosită care este proiectată în funție de scopul activității didactice, personalitatea elevului, personalitatea profesorului, spațiul în care se desfășoară educația și mai ales de stilul și modul de a preda adoptat de profesor.
Exemplu de activitate de evaluare în cadrul lecțiilor online:
 Grupa: mare
Domeniul de activitate: Limbă și comunicare
Denumirea activității: Joc didactic – ”Eu spun una, tu spui multe”
Tema zilei: “Sănătate de la toate”
Scopul: Formarea auzul fonematic şi deprinderea de a alcătui propoziţii utilizand corect numarul singular şi plural al substantivelor.
Sarcina didactică: Denumirea imaginilor, găsirea formei de plural sau singular a substantivelor din jetoane şi alcătuirea de propoziţii simple sau dezvoltate cu cuvintele date.
Regulile jocului: Un copil numit de educatoare, denumeşte imaginea prezentată pe ecran, (prin intermediul unei aplicații ce permite editarea imaginilor și aranjarea acestora intr-un anumit spațiu), iar acesta, numește al coleg care va căuta opusul imaginii de pe ecran( singularul sau pluralul) şi vor nota perechile în ordine crescătoare. Sarcina a doua constă în alcătuirea de propoziţii folosind corect substantivele la numarul singular şi plural pentru imaginile ce s-au găsit la prima sarcină .
După fiecare răspuns, întreg colectivul v-a face aprecieri.
Elemente de joc: Surpriza, întrecerea, aplauzele, închiderea şi deschiderea ochilor.
 
BIBLIOGRAFIE:
*Cucoș, Constantin, 2001, Pedagogie generală, Editura Polirom, Iași
*Manolescu, Marin, 2010, Teoria și metodologia evaluării, Editura Universitară , București

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *