METODE DE EVALUARE ONLINE

PROF. INV. PRESCOLAR CIOCANAS MIHAELA G. P. P. NR. 29 BACAU

 Utilizarea calculatorului determină o regândire a educației, începând cu predarea, cu modul de interacțiune cu prescolarii și a modului în care se produce evaluarea procesului educațional. În vederea creșterii calității procesului de predare-evaluare în cadrul gradinitei se acordată o atenție deosebită familiarizării educatorilor cu noile tehnologii de informare și comunicare, dezvoltării deprinderilor acestora de a utiliza calculatorul și noile softuri educaționale, cât și de a-și însuși noi tehnici de evaluare bazate pe utilizarea platformei educaționale.
 Prin utilizarea platformei de e-learning se obține o unealtă valoroasă care poate ulterior îmbunătăți procesele educaționale administrate precum și analiza informațiilor privitoare la performanțele copiilor. Utilizarea instrumentelor de comunicare sincronă și asincronă pentru colaborare on-line și pentru schimb de informații – de tip Forum sau Chat – permit interacționarea facilă cu parintii si copiii acestora .
 O funcționalitate foarte importantă a platformei – și care vine în preîntâmpinarea unei nevoi viitoare – este aceea de a stoca și analiza informații privitoare la performanțele prescolarilor. Evaluarea joacă un rol important în procesul de învățare – atât evaluarea sumativă cât și formativă oferă informații despre progres și ghidează învățarea.
 Utilizarea soft-urilor educaționale în activitățile din grădiniță, se dovedește a fi un instrument de învățare eficient, care determină apariția unor modificări semnificative în achiziția cunoștintelor și în atitudinea față de învățare a copiilor.
 Copiilor le place mai mult să învețe prin intermediul softurilor educaționale, decât prin metode tradiționale, acestea contribuind la dezvoltarea unor atitudini pozitive față de aceasta și la îmbunatățirea rezultatelor obținute.
 Exercițiile din softurile educaționale sunt prezentate într-o formă corespunzătoare vârstei copiilor, imaginile permit restructurarea unei probleme, aceasta fiind procesată mai ușor de sistemul vizual și perceptiv al copiilor, sporind abilitatea acestora de a înțelege fenomenele mai dificile.
 Modalităţile de evaluare on-line ,cele mai utilizate specifice învăţământului preşcolar: evaluarea cu simboluri şi evaluările verbale .Dintre modalităţile alternative de evaluare utilizate pot fi amintite:
* lucrările practice,
* portofoliile cu produsele copiilor,
* aprecierile verbale,
* autoevaluarea,
* serbările online
* discuţiile individuale cu copiii,
* aprecierea rezultatelor prin premii, laude, încurajări, prin ecusoane (flori, iepuraşi, ursuleţi), medalii,
* „metoda consemnării pe un grafic (cu puncte şi procentaje)” a rezultatelor, pe activităţi şi preferinţe.
 Metoda observaţiei – constă în surprinderea şi consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea copilului. Rezultatele observaţiei se materializează în aprecieri deschise ,directe, cu valoare evaluativă iar apoi pot fi consemnate intr-un protocol de observaţie – o fişa personală a copilului . Notările în fişă vor fi datate, pentru a se putea pune mai uşor în evidenţă aspectele evolutive sau unele involuţii, stagnări, regrese, care prin acumulare atrag atenţia asupra urgenţei de a se intervenii ameliorativ şi optimizator.
 Metoda portofoliului – constă în selectarea, îndosarierea şi păstrarea diferitelor lucrări ale copiilor (desene, picturi, colaje ) pentru ca mai târziu, pe baza probelor materiale, să se poată face o evaluare de tip cumulativ, care va marca progresele pe care ei le-au realizat într-o unitate mai mare de timp.
 Testele standardizate sunt instrumente de evaluare a performanţelor care vizează modificările produse prin învăţare, în principal în domeniul cognitiv, deci cunoştinţe acumulate, capacităţi intelectuale formate. Ceea ce este esenţial la aceste probe, este faptul că ele permit o evaluare mai obiectivă a performanţelor în învăţare ale copiilor, pe baza unor criterii de apreciere coerente şi explicite. Ele au câteva caracteristici: sunt formate dintr-un grupaj de întrebări,sarcini (itemi) care acoperă o parte a programei, în structura lor vor fi evitate formulările generale sunt mijloace care se utilizează pentru verificări periodice asigură condiţii asemănătoare de verificare pentru toţi copiii presupune un barem de verificare. Modul în care se structurează primele obişnuinţe de învăţare ale copilului este definitorie pentru seriozitatea, angajarea şi succesele lui viitoare în domeniul acestor activităţi.
 În concluzie, evaluarea nivelului de pregătire a copilului, este impusă de trei aspecte esenţiale: respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale; găsirea unor metode şi mijloace adecvate mediului on-line pentru ca evaluarea să contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar; să răspundă sarcinii grădiniţei de a pregăti copii pentru integrare cu succes în activitatea şcolară.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *