IDENTIFICAREA METODELOR ȘI INSTRUMENTELOR UTILIZATE PENTRU EVALUARE ON LINE

PROF ÎNV. PREȘCOLAR GAVRIL ANA-MARIA, GRĂDINIȚA CU P.P. NR.1 ORȘOVA

Activitatea instructiv-educativă din grădiniță este complexă și solicită forme de monitorizare și evaluare variate, multiple, adaptate la particularitățile individuale și de vârstă ale preșcolarilor.
 Progresul copilului trebuie în permanență monitorizat și în această perioadă se face în parteneriat cu familia. Implicarea părinților ca evaluatori direcți se poate realiza prin activități comune părinți — copii – educatoare.
Având în vedere faptul că în învățământul preșcolar principala formă de învățare este jocul, educatoarea are la îndemână un număr restrăns de tehnici/metode de observare, monitorizare și evaluare a progresului copilului în activitatea la distanță.
 Modalitățile altemative de evaluare, care valorizează copilul și evidențiază aspectele formative ale jocului și apreciază progresul înregistrat de copil sunt: discuțiile individuale cu copiii, autoevaluarea, aprecierile verbale, aprecierea rezultatelor prin metoda consemnării cu simboluri pe grupul de Facebook ”Grădișcoala de acasă” (laude, încurajări, ecusoane, medalii, diplome), jocurile evaluative, jocurile de rol, lucrările practice, activități și preferințe, afișarea lucrărilor, activități în aer liber și alte activități în cadrul familiei.
 Utilizarea noilor tehnologii în activități de învățare i-a determinat pe profesori să regândească procesul didactic în maniera de a-l face compatibil cu noua modalitate de comunicare facilitată de platformele digitale, la care preșcolarii mici au accesul limitat atât din pricina vârstei cât și a dependenței de un adult, unul priceput, oarecum, în mânuirea unui instrument modern. În general, părinții nu pot acorda suportul necesar .
 Nu toate dimensiunile educației pot fi acoperite prin noua formulă: au de suferit aspectul relațional, dimensiunea cooperativă, realizarea obiectivă a evaluării și a feedback-ului, monitorizarea și stimularea performanțelor, individualizarea și personalizarea învățării;
 Este nevoie de crearea unui sistem de monitorizare și recompensare viabil, simplu de utilizat, flexibil, în vederea identificării progresului la nivelul clasei și al școlii, pentru valorificarea optimă a unor resurse în scop de învățare, respectiv validarea unor rezultate ale învățării.
Un aspect motivant pentru cadrele didactice îl reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă din partea colegilor: idei/sugestii de activități cu suport digital, diverse tutoriale găsite online (de exemplu pe Youtube).
 Iată câteva dintre aplicaţiile și instrumentele digitale car e se pot utiliza în facilitarea evaluării on-line și în susținerea grădiniței de acasă:
Quizizz – Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă . Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precm şi rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc.
KAHOOT- Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste interactive pentru copii; profesorul creează testul, apoi se trimite codul de acces (PIN), se accesează testul într-un timp limitat. Se pot adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe deskt op, tabletă sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament.
 
 Bibliografie:

Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9
https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2020/05/Instrumente-digital…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *