NOI PROVOCĂRI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

PROF. INV. PREȘCOLAR: GLODEAN IULIA ȘCOALA GIMNAZIALA VALEA VIȘEULUI GPN BISTRA, MARAMUREȘ

Învățământul preșcolar românesc, mai mult ca oricând, a fost supus unor noi provocări în perioada actuală a pandemiei.
 Activitatea didactică a fost transferată în mediul virtual unde comunicarea primește cu totul alte conotații. Preșcolarul are nevoie de contact direct, iar în contextul actual relațiile interpersonale au primit noi atribuții, au devenit indirecte.
 Comunicarea educatoare-copil se realizează momentan în mediul on-line, nemaifiind limitată de spațiul fizic al sălii de grupă și nici de programul din grădiniță. Chiar dacă oferă mai multă libertate de accesare, în funcție de disponibilitatea părinților, presupune eforturi considerabile din partea tuturor celor implicați.
 Cu toate acestea, am descoperit avantajele acestei noi căi de a păstra contactul cu toți preșcolarii grupei. Educatoarei i se atribui un nou rol, acela de a crea conținut didactic digitalizat și adaptat nivelului preșcolarilor, de a se conforma noilor cerințe educaționale și de a-și folosi competențele digitale.
 A realiza activități didactice on-line impune respectarea unor deziderate referitoare la modul de structurare a informațiilor, la selectarea conținuturilor adecvate formării și consolidării comportamentelor preșcolarilor, la planificarea activităților, la selectarea surselor informaționale (adrese url, soft educațional), la realizarea proiectării activităților on-line, la selectarea unor teme interesante, atractive pentru copii, care să îndemne la implicare, conectare și interes crescut din partea lor, la păstrarea legăturii cu preșcolarii și familiile lor, consilierea acestora, stabilirea unor modalități de a se asigura feed-back-ul de către toți cei implicați (educatoare-copii-familii), analiza activităților on-line.
 Așa cum arătat, beneficiile sunt nenumărate, însă absența contactului direct este resimțită acut în aceste zile. Emoțiile se transmit prin imagini foto sau video înregistrate de educatoare, respectiv de către părinți, în spațiul virtual al grupului închis pe rețeua de socializare.
 Tocmai de aceea, este imperios ca materialele concepute de educatoare să respecte câteva cerințe: să fie atractive atât din punct de vedere estetic, cât și al dinamicii imaginilor și sunetelor, să conțină fotografii, imagini, filme adaptate nivelului de înțelegere al preșcolarului, să aibă o durată acceptabilă (5-10 minute), să cuprindă elemente de joc care să-l stimuleze pe copil, personaje-surpriză, care să-i capteze atenția și să-l motiveze în realizarea sarcinilor.
 Experimentând în această perioadă activitatea didactică în spațiul virtual, aș putea enumera, pentru cadrul didactic și pentru copii, câteva avantaje și dezavantaje ale acesteia.
 Avantaje pentru cadrul didactic:

diversificarea demersului didactic;
adaptarea conținuturilor și metodologiilor didactice la noi cerințe;
oportunități privind varietatea largă a instrumentelor de lucru online;
împărtășirea noilor experiențe cu ceilalți profesori;
îmbogățirea instrumentelor și metodelor de evaluare;

Dezavantajele folosirii, pentru cadrul didactic:

pregătire deficitară în utilizarea tehnologiilor digitale;
impedimente în cooptarea tuturor preșcolarilor pentru participare;
colaborare ineficientă cadru didactic-familia preșcolarului (preșcolarii nu pot accesa materialele fără sprijinul părinților);
lipsa contactului interpersonal direct cu preșcolarii.

Avantaje pentru preșcolari:

accesarea materialelor, cu ajutorul părinților, în funcție de disponibilitate, ;
interesul și curiozitatea față de tehnologiile digitale;
păstrarea contactului cu colegii prin vizualizarea feed-back-ului oferit de fiecare participant;
flexibilitate în realizarea sarcinilor propuse;
unele avantaje pentru copiii cu dificultăți de învățare;

Dezavantajele folosirii, pentru preșcolar:

slaba dotare cu tehnologii digitale a familiilor copiilor sau chiar lipsa acestora;
limitarea participării la activități în grupul de învățare datorită presiunii exercitate asupra părinților de alți factori (locul de muncă, alte probleme generate de pandemie);
imposibilitatea preșcolarilor de a accesa singuri adresa grupului pe internet;
dezinteres din partea copiilor/ familiilor datorită unor caracteristici singulare ale învățământului preprimar;
lipsa materialelor necesare realizării unor activități on-line (hârtie colorată, acuarele, imprimantă, etc.).

 
BIBLIOGRAFIE:
* Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *