METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE CU APLICABILITATE ÎN GRĂDINIŢĂ

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR HOSU CRISTINA-GABRIELA ŞCOALA GIMNAZIALĂ GIARMATA, JUD. TIMIŞ

Evaluarea didactică este o componentă esenţială a procesului de învăţământ, alături de predare şi învăţare, şi furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestora.
 În activitatea din grădiniţă, evaluarea are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştintelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. Totodată evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a schimbării, în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ.
 Metodele de evaluare sunt căi, instrumente, modalităţi de acţiune, prin care evaluatorul obţine informaţii în legătură cu randamentul şcolar al copiilor, cu performanţele lor, cu nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a abilităţilor prin raportarea la obiecti-vele propuse şi la conţinuturile ştiinţifice.
 Metodele de evaluare reprezintă modalităţile prin care se realizează evaluarea şi se clasifică în două categorii:
– tradiţionale sau clasice (evaluarea orală, scrisă şi prin probe practice);
– moderne sau complementare, alternative, neconvenţionale (proiectul, referatul, portofoliul, investigaţia, observarea sistematică a activităţii, instruirea asistată de calculator).
 Tehnicile de evaluare reprezintă formele concrete pe care le îmbracă metodele, modalităţi concrete prin care se declanşează obţinerea de răspunsuri în itemii formulaţi, de exemplu: tehnica elaborării răspunsului, tehnica răspunsului la alegere/cu alegere multiplă, tehnica textului lacunar.
 Portofoliul – este „o metodă de evaluare complexă, longitudinală, proiectată într-o secvenţă mai lungă de timp, care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu de rezultate.” (Cucoş, 2008, 140).
 Proiectul – reprezintă „o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată profesorilor pentru evaluarea sumativă.” (Cucoş, 2008, 138). Elaborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp (câteva zile sau câteva săptămâni) şi poate fi sarcină de lucru individuală sau de grup.
 Atunci când vorbim despre învăţarea online la preşcolari, proiectul poate fi o metodă aplicată cu succes, deoarece presupune pregătirea unor materiale legate de o temă dată de educatoare, cu ajutorul adultului, acasă, şi prezentată cu ajutorul tehnologiei (înregistrări, filmuleţe).
 Instruirea asistată de calculator se referă la fixarea cunoștințelor și la aplicarea cunoștințelor dobândite în rezolvarea problemelor, la simularea diferitelor activități sau la programele tutoriale. Ea presupune utilizarea computerului de către corpul didactic al școlii pentru prelucrarea rezultatelor obținute de elevi și luarea deciziilor, precum şi utilizarea computerului în evaluarea elevilor, ghidarea lor către resurse instrucționale potrivite și păstrarea arhivelor cu evoluția lor.
 În alegerea instrumentelor digitale cadrele didactice trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.)
 În contextul învăţării actuale, învăţarea/evaluarea asistată de calculator oferă un mediu de învăţare mult mai confortabil preşcolarilor, dar care necesită suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul învăţării de acasă).
 Un număr semnificativ de softuri adaptate vârstei preşcolare contribuie din plin la fixarea cunoştinţelor, dar mai ales la îmbogăţirea culturii generale. Utilizarea softurilor educaţionale este o metodă ce conferă calculatorului o triplă ipostază: de jucărie, unealtă şi sursă de informaţii. Softurile educaţionale trebuie să fie centrate pe nevoile şi interesele copiilor, contribuind la formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie la aceştia, printr-o evaluare dirijată, cu ajutorul imaginilor vizuale şi auditive prezentate într-o formă atractivă, ce respectă particularităţile de vârstă şi individuale.
 
BIBLIOGRAFIE:
Cucoş, C. (2008) TEORIA ŞI METODOLOGIA EVALUĂRII, Ed. Polirom, Iaşi
Colceriu, L. (2008) PSIHOPEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREŞCOLAR – Detalierea temelor pentru definitivat
Florea, D., Tolea, L. (2017) GHID DE BUNE PRACTICI – Competenţe cheie prin jocuri virtuale la grădiniţă – resurse didactice pentru punerea bazelor formării competenţelor cheie la preşcolari, Ed. InfoRapArt, Galaţi

Instruire asistată de calculator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *