,,METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR”

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR JĂLĂVEANU DOINA GRĂDINIȚA NR. 37, BRĂILA

Cadrele didactice din învățământul preșcolar organizează și desfășoară atunci când situația pandemică impune, activități online având în vedere Curriculum pentru educație timpurie, respectiv dimensiunile dezvoltării și comportamentele aferente, proiectarea didactică pe proiecte tematice, tipurile/categoriile de activități și specificul acestora și particularitățile de vârstă ale copiilor.
 Proiectarea didactică se realizează prin elaborarea planificării săptămânale a activităților didactice online. Structura planificării este cea transmisă și poate fi redactată letric sau electronic. În cazul unității noastre care are specific de program prelungit, planificarea este comună pentru ambele ture. Ponderea categoriilor de activități este realizată în funcție de specificul grupei, de nivelul de vârstă.
 Întâlnirea de dimineață poate fi realizată online sincron o dată pe săptămână, moment în care se transmite tema proiectului. La nivelul grupei continuăm implementarea opționalului realizat de către cadrul didactic, dacă face parte din categoria dezvoltării personale. Activitățile pe domenii experiențiale reprezintă nucleul în planificarea activităților de învățare și a sarcinilor didactice asociate conținuturilor învățării. Activitățile liber-alese sunt propuneri de jocuri / activități pe care copilul le poate desfășura pe parcursul zilei/ săptămânii.
 În planificarea săptămânală se include consilierea părinților și activitatea metodică.
 Resursele educaționale sunt selectate de către cadrul didactic din cele disponibile pe diferite platforme și aplicații cum ar fi grupul clasei creat pe platforme de socializare-Messenger, WhatsApp sau alte platforme Google Classroom, Zoom, Skype etc.
 Particularitățile de vârstă și specificul dezvoltării copiilor sunt respectate ținând cont de frecvența activităților și durata acestora. Materialele utilizate sunt cele care nu necesită efort financiar și sunt la îndemâna copiilor. Ținem cont și de faptul că preșcolarii au nevoie de asistența adultului care îndrumă și ajută copilul- nu îi vom suprasolicita.
 Activitățile sunt propuneri și nu sunt obligatorii. Temele sunt atractive și cu un nivel de complexitate moderat.
 Cadrele didactice oferă și colectează feed-back de la părinți și copii privind activitatea desfășurată în vederea măsurării rezultatelor învățării și ameliorării mijloacelor și modalităților de comunicare și colectează unele produse ale activității.
 Cadrul didactic colaborează cu părinții și îi informează asupra modalităților de organizare a activităților suport pentru învățarea online, identificând mijloace comune de comunicare și consiliază părinții cu privire la procesul de dezvoltare a propriilor copii, a modalităților în care îi pot susține sau planuri de intervenție personalizată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *