METODE ȘI TEHNII DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE

PROF. INV. PREȘCOLAR: JENGALAU GABRIELA GADINIȚA CU P.P. NR.1 CALIMANEȘTI

Perioada prin care trecem cu toții reprezintă o nouă provocare pentru noul stil de viață, deoarece această izolare ne afectează resursele pe diferite paliere. Ceea ce se întâmplă cu elevii, cu școlile și cu noul sistem de predare – învățare – evaluare reprezintă o problemă pentru noi toți.
Învățământul on – line deschide oportunitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corecte; reprezentând o nouă formă de învățare la distanță, facilă, destinată tuturor celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul clasic, tradițional, ,,față în față” sau adecvată unor condiții speciale așa cum se întâmplă acum, în această perioadă de pandemie, acest stil de învățare fiind impus acum de perioada critică pe care o traversăm.
Procesul de predare – învățare – evaluare s-a mutat în mediul on – line facilitând învățarea la distanță și oferindu – ne posibilitatea să folosim diverse aplicații sau platforme : Zoom.US, Classroom, rețele de comunicare: WhatsApp, Messenger și Skype, dorind astfel să îi vedem pe copii și să îi simțim cât mai aproape de noi.
Cum evaluăm?
Studiile și lucrările de specialitate ne-au propus un set de metode și tehnici moderne de specialitate, fără a elimina metodele clasice și tradiționale.
În ceea ce privește metodele și tehnicile moderne de evaluare include: hărțile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul și portofoliul.
1.Hărți conceptuale
Hărțile conceptuale (,,conceptual maps”) sau hărțile cognitive ( ,,cognitive maps”) reprezintă modul de gândire, simțire și înțelegere ale celui care le elaborează.
Harta cognitivă este un instrument important pentru predare, cercetare și evaluare la toate nivelurile și la toate disciplinele (Oprea; 2006, 255).
Harta cognitivă poate fi integrată în activitățile de grup, cât și cele individuale.
2.Metoda R.A.I. vizează ,,stimularea și dezvoltarea capacităților elevilor de a comunica ceea ce au învățat” (Oprea; 2006, 269).
Această metodă provine de la asocierea inițialelor cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează. Ea poate fi utilizată atât în activitățile frontale sau de grup și este o metodă alternativă de evaluare în cadrul oricărei discipline.
3.Tehnica 3-2-1 este ,,un instrument al evaluării continue, formative și formatoare ale cărei funcții principale sunt de constatare și de sprijinire continuă a elevilor”
Această metodă nu vizează sancționarea elevilor prin notă a rezultatelor elevilor, ci constatarea și aprecierea rezultatelor obținute la finalul unei secvențe sau activități didactice, în scopul ameliorării, îmbunătățirii acestora, precum și a demersului care le-a generat.
4.Proiectul – este ,,o metodă complexă de evaluare individuală sau de grup, recomandată profesorilor pentru evaluare sumativă” ( Cucoș; 2008, 138).
Această metodă de evaluare necesită o perioadă mai mare de timp (zile sau câteva săptămâni) și poate fi sarcină de lucru individuală sau de grup.
5.Portofoliul – este o ,,metodă de evaluare complexă, care permite estimarea progresului de învățare al elevului prin raportare la achizițiile realizate în perioade de timp mai mari (semestre, an școlar sau chiar ciclu de învățământ )
Portofoliul poate conține următoarele ,,piese” : fișe de informare, documentare, referate, eseuri, articole, rezumate, colaje, postere, schițe, proiecte, fișe de decupaje din reviste, liste bibliografice, hărți cognitive de înregistrări audio, video.
 
BIBLIOGRAFIE

Cucoș. C. (2008) Teoria și metodologia evaluării. Iași: Editura Polirom
Joița. E. (2007) Formarea pedagogică a profesorului. Instrumente de învățare cognitiv – constructivă. București: E.D.P.

Manolescu M. (2005) Evaluarea școlară. Metode, tehnici, instrumente. București: Meteor Press

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *