EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE LA NIVEL PREȘCOLAR

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: NICOLICEA CORNELIA-MARIOARA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,RIKI-PRIKI” REȘIȚA

Învățământul online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate (vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale online, care abundă media în această perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis.
Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm.
Am considerat că soluția potrivită în aceasta perioadă este ca activitățile didactice sa fie continuate online, astfel încât elevii să aibă cât mai puțin de recuperat atunci când se reîntorc la grădiniță, prin urmare m-am folosit de rețeaua de comunicare WhatsApp, unde am încărcat activități conform programei.
Ne propunem să ținem o legatură cât mai apropiată cu preșcolarii, astfel încât să trecem cu bine peste acest moment dificil. Credem cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea copiilor; acest lucru este valabil mai ales în mediile de învățare online, atunci când ei nu sunt în măsură să pună întrebări, așa ar fi în mod normal, în cadrul grupei.
O problemă care a fost pe larg discutată în perioada pandemiei, provocată de virusul Covid-19, a fost cea a temelor pentru acasă (sarcini pentru extindere pe termen scurt și pe termen lung), precum și a modalităților de organizare a evaluării cunoștințelor și a abilităților copiilor. De asemenea nu a fost clară nici situația despre modalitățile de evaluare a produselor realizate de copii.
Nivelul preșcolar promovează evaluarea continuă, având la bază comportamentele.
Pentru nivelul preșcolar propunem organizarea evaluării inițiale pentru o perioadă care poate depăși cele 2 săptămâni alocate prin tradiție la începutul anului școlar pentru realizarea unei evaluări inițiale temeinice și realizarea planificării pe baza rezultatelor evaluării (2-4 săptămâni).
Evaluarea inițială se realizează pe baza Fișei de apreciere a progresului care este completată în luna septembrie pentru fiecare copil urmărind gradul de achiziție pentru fiecare item comportamental: A-comportament atins; D-comportament în dezvoltare; NS-comportament care necesită sprijin.
Evaluarea inițială asigură o radiografie a nivelului copiilor de 3/4/5 ani care urmează să frecventeze grădinița începând din luna septembrie. Pornind de la completarea Fișei de aprecierea a progresului, educatoarea/echipa de educatoare întocmește caracterizarea grupei, definind comportamentele pe care le va aborda prioritar, realizând un demers diferențiat (de exemplu, pentru copiii care nu au continuat în nicio formă învățarea după data de 11 martie, copiii care au fost susținuți insuficient de adulții care i-au acompaniat, copiii care au reușit să parcurgă sarcinile de învățare propuse cu achiziții corespunzătoare), și totodată individualizat.
Evaluarea inițială joacă un rol important pentru a informa părinții în susținerea și stimularea dezvoltării copilului. Astfel, rezultatele evaluării inițiale trebuie discutate cu părinții (prin întâlniri față în față sau folosind platforme online). Este nevoie ca educatorii să adreseze orice interes/nevoie de învățare/dezvoltare a copiilor în parteneriat cu părinții acestora/adulții de referință, dar și cu alți profesioniști relevanți la nivelul grădiniței sau al comunității (logoped, consilier școlar, mediator școlar, mediator sanitar, acolo unde este cazul).
Atât în cazul evaluării inițiale, cât și al evaluării continue și sumative, recomandăm renunțarea la fișele de lucru.
Evaluarea inițială va fi realizată sub forma unor sarcini de lucru sau aplicații în cadrul unor activități diverse, care să vizeze toate domeniile de dezvoltare, pe baza observării, atât în format față în față, cât și la distanță (cum este cazul de față).
Completarea și analiza fișelor de observare vor evidenția itemii comportamentali în dezvoltare sau comportamentele unde copiii au nevoie de susținere (evaluare diagnostică) și care vor constitui punctul de plecare pentru planificarea activităților anului școlar în curs.
Pentru preșcolarii care vin pentru prima dată la grădiniță, evaluarea inițială la intrarea în grădiniță este înregistrată în Fișa de progres, verificând toți itemii comportamentali corespunzători. Pentru copiii de grupă mijlocie, evaluarea inițială poate fi considerată o evaluare intermediară dacă luăm în considerare faptul că evaluarea se face în trei momente pe parcursul preșcolarității (la debut, pe parcurs, la finalul grupei mari). La preșcolarii mari, de asemenea, această evaluare poate fi prima sau a doua înregistrare intermediară a progresului copilului.
 
BIBLIOGRAFIE:
*https://www.educatieprivata.ro/strategii-de-predare-online/
*https://www.stepbystep.ro/programe/impreuna-online-puternici-offline/
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *