METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ȊN ȊNVĂŢĂMȂNTUL ONLINE

PROF. ÎNV. PRIMAR ACHIM NICOLETA IONICA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 135, BUCUREŞTI

 Evaluarea are un rol important în procesul de învăţămȃnt. Ea însoţeşte activitatea de predare – învăţare. Scopul evaluării este de a măsura nivelul de îndeplinire a obiectivelor propuse, dar şi pentru reglarea şi îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ.
 Evaluarea este necesară pentru procesul de confirmare, iar rezultatele sunt folosite pentru a măsura evoluţia şi succesul copiilor. Este foarte important ca evaluarea să se bazeze pe aspectele ei formative pentru a întări şi a susţine interesul copiilor către învăţare, dar şi să-i dirijeze către acumularea a cȃt mai multor cunoştinţe. Instrumentele de evaluare online pentru cadrul didactic reprezintă o parte obligatorie a învăţării la distanţă.
 Evaluarea în învăţarea online se poate aplica pe toate dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, formativă şi sumativă.
 Cea mai utilizată metodă de evaluare online sunt testele de tip chestionar care pot conţine itemi cu răspunsuri de tip “adevărat/fals”, itemi cu alegere duală, itemi cu alegere multiplă, unirea imaginilor cu texte.
 Portofoliul este “o metodă de evaluare complexă, longitudinală proiectată într-o secvenţă mai lungă de timp care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu de rezultate”.(Constantin Cucoş, 2008, p. 140 ).
 „Raportul de evaluare” (portofoliul), apreciază prof. I. T. Radu, „constituie nu atât o metodă distinctă de evaluare, cât un mijloc de valorizare a datelor obţinute prin evaluări realizate.” (2000, 225-226).
 Portofoliul este un metodă care se poate folosi în cadrul evaluării sumative şi permite aprecierea nivelului de învăţare al elevului în raport cu achiziţiile dobȃndite în perioade de timp mai mari (semestru, an şcolar sau chiar ciclu de învăţământ).
 O altă metodă de evaluare online este evaluarea cu ajutorul comunicării prin intermediul calculatorului ca mijloc de transmitere a comentariilor pe marginea temelor de genul compunerilor, portofoliilor, referatelor. Participarea activă la discuţii a elevilor este o metodă de evaluare online.
 Ȋnvăţarea şi evaluarea bazată pe proiect, cu folosirea media, le place elevilor, iar creativitatea lor este extraordinară.
 Profesorii au la dispoziţie platforme educaţionale utilizate în învăţămȃntul online în procesul de predare-învaţare-evaluare.
 Google Classroom este o platoformă educaţională unde se pot realiza întȃlniri şi se poate discuta cu elevii pe Meet video. Aici pot fi trimise şi corectate temele și se poate oferi feedback direct fiecărui elev.
 Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.). Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu.
 Se zice că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl folosesc. De aceea, este bine să explorăm și să permitem si elevilor să facă același lucru.
 În contextul online, implicarea este categoric esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:
Cucoş, C. ( 2008). Teoria şi metodologia evaluării, Iaşi, Editura Polirom
Radu, I.T.. (2000), Evaluarea în procesul didactic, Bucureşti, E.D.P
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-ma…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *