REDEFINIREA EVALUĂRII ÎNVĂȚĂRII ELEVILOR ÎN ȘCOALA ONLINE -IDEI ALTERNATIVE DE EVALUARE-

PROF. ÎNV. PRIMAR ANGHEL MIHAELA-ROXANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN” – PITEȘTI, JUD. ARGEȘ

Situația pandemică are efecte de anvergură în domeniul educației și trecerea bruscă a școlilor de la clasa tradițională la predarea-învățarea hibridă determină profesorii să schimbe abordările, inclusiv modul în care evaluăm cunoștințele și abilitățile elevii.
Metodele tradiționale de evaluare sunt departe de a fi un indicator corect al inteligenței, cunoștințelor, abilităților sau efortului. Și nu reflectă nici măcar abilitățile și pregătirea pentru viața profesională.
Situația actuală este probabil cea mai bună oportunitate pentru noi, educatorii, de a schimba modul în care abordăm evaluarea elevilor a cunoștințelor și a rezultatelor învățării. Trebuie să ne gândim la metode de evaluare mai adecvate care să încurajeze reflecția, învățarea și dezvoltarea abilităților. Mai jos, discutăm diferite metode eficiente de evaluare a rezultatelor învățării elevilor atât online, cât și offline.

Discuțiile online de tip socratic sunt modalități excelente de evaluare a înțelegerii, reflectării și aplicării conceptelor de către elevi. Întrebările adresate elevilor pe teme diverse sau subiecte specifice pot conduce la discuții conștiente și la crearea de cunoștințe. Elevii își pot împărtăși ideile reciproce și le pot răspunde cu text, imagini și videoclipuri. Acestea se pot desfășura asincron prin intermediul forumurilor publice deschise, precum Quora sau Reddit – funcționalități disponibile și în Moodle și Canvas. Alternativ, discuția avea lor în mod sincron, utilizând instrumente de videoconferință, precum Zoom, G Meet sau Teams sau alte sisteme de gestionare și comunicare a cunoștințelor precum Slack. Ceea ce este important la aceste metode este clarificarea de la început a așteptărilor cu privire la participarea elevilor și modul în care participarea lor se traduce în note/calificative.
Videoclipuri explicative. Elevii pot fi foarte creativi atunci când vine vorba de înregistrarea și editarea videoclipurilor. Profesorul poate valorifica aceste abilități solicitând elevilor să creeze scurte videoclipuri explicative pentru a prezenta un concept învățat la clasă. Aceștia pot folosi animații, interviuri, desene manuale sau diapozitive pentru a-și crea videoclipurile, pe care, ulterior să le împărtășească pe platforme, cum ar fi Canvas sau Moodle, astfel încât colegii lor să o poată accesa și să-și dea feedback. De asemenea, pot fi utilizate aplicații de partajare a videoclipurilor de pe rețelele sociale precum Flipgrid, Instagram sau Tiktok, alegerea uneia sau alteia ar trebui să depindă de modul în care se dorește gestionarea datelor, dar și de cât de confortabil se simte profesorul (și elevii săi) cu utilizarea rețelelor sociale. Flipgrid în acest caz poate fi cel mai bun compromis, deoarece oferă mai mult control asupra protecției și siguranței datelor.
Autoevaluare și învățare retrospectivă. Autoevaluarea este o oportunitate excelentă pentru elevi de a-și împărtăși procesul de învățare, performanța lor și multe altele. Autoevaluarea nu este doar un mijloc de a ști cât de bine se comportă un elev în clasă, ci este o oportunitate pentru elev să învețe să-și judece obiectiv abilitățile și cunoștințele. Dar autoevaluarea nu este întotdeauna ușoară. Este crucial să clarificăm elevului importanța onestității, transparenței și a conceptului de sindrom al impostorului atunci când se utilizează autoevaluarea. Profesorii pot furniza un eșantion de grilă de evaluare și întrebări pentru a facilita activitatea.

Ideea învățării retrospective este ca participanții să își împărtășească gândurile după fiecare lecție cu privire la următoarele întrebări:
Ce am învățat?
Ce a funcționat bine? Ce mi-a plăcut?
Ce nu a funcționat bine? Ce mi s-a părut provocator?
Ce vom încerca să facem diferit?
Există o mulțime de activități retrospective, iar multe dintre ele pot fi realizate de la distanță printr-o platformă de colaborare vizuală. Dar acest lucru se poate face și asincron. Elevii pot folosi formate originale pentru a-și împărtăși lecțiile retrospective. Intrări pe blog, videoclipuri de 1 minut, hărți mentale, colaj de imagini, aplicații precum Flipgrid, Wakalet, Instagram sau Pinterest funcționează excelent pentru acest tip de activitate.

Jocuri și competiții interactive. Găzduirea de teste interactive în timpul sesiunilor dvs. online reprezintă o modalitate excelentă de a evalua cunoștințele și implicarea elevilor. Cea mai faimoasă platformă interactivă de teste este Kahoot, un răspuns gratuit al elevilor care folosește tot felul de tehnici de gamificare pentru a implica participarea elevilor și a îmbunătăți învățarea. Cu Kahoot, puteți găzdui atât teste live, cât și provocări de ritm propriu pentru recenzii în afara clasei. Jocurile Kahoot pot fi jucate în modul unic sau în echipă și oferă o mulțime de funcții distractive pentru a stimula elevii să se joace și să învețe. O altă platformă excelentă pentru jocurile de învățare live este Factile. Cu Factile pot fi găzduite jocuri de pericol, teste regulate cu alegeri multiple, jocuri de memorie sau crea carduri de studiu pentru a îmbunătăți competența de învățare a elevilor. Ca Kahoot, Factile poate fi jucat în echipe sau individual. De asemenea, Flipgrid Flippitynet, Quizlet și Socratic pot fi utilizate pentru a crea jocuri.

Este evident că utilizarea tehnologiei în sălile de clasă a crescut foarte mult, cu efecte asupra abordărilor de predare-învăţare-evaluare ce se vor mai centrate pe elev. Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi autoreflecția sunt doar câteva metode prin care elevii pot fi stimulați în a-şi gestiona propria învăţare şi evaluare, provocarea rămânând aceea de a crea o interacțiune umană mai profundă și semnificativă chiar și în demonstrarea însușirii învățării, a competențelor și abilităților dorite.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE

Kearns, Lorna R., (2012), Student Assessment in Online Learning: Challenges and Effective Practices, MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, vol. 8, no. 3;
Palloff, R. & Pratt, K., Assessing the online learner, https://www.nl.edu/media/nlu/downloadable/provost/otlofficeteachinglearning/wiley/assessment/62612/1349215994-palloff-prattpre-eventslides.pdf

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *