EVALUAREA ONLINE LA CLASELE PRIMARE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI

PROF. ÎNV. PRIMAR AVIRVAREI MIHAELA-MARIA ȘCOALA GIMNAZIALA „ALECU RUSSO” BACAU

În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare– învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fiecentrată pe aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare. De asemenea, debutul anului școlar 2020-2021 a îngreunat munca profesorilor din întreaga lume, deoarece „personajele” care iau parte la procesul de predare-învățare-evaluare trebuie să își mute activitatea în mediul online. Într-o țară fără resurse informaționale sau tehnice pentru învățământul online, acest context pune o mare piedică beneficiarilor direcți ai sistemului: elevii.
Un cadru bine pregătit este cel care stăpânește foarte bine metodele și instrumentele de evaluare și care le aplică în funcție de particularitățile clasei la care predă. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia.
Având în vedere contextul pandemic în care ne aflăm, cadrele didactice trebuie să își adapteze mijlocele și metodele utilizare pentru a realiza în continuare un act didactic de calitate. Astfel, ne sunt puse la dispoziție numeroase platforme care vin în ajutorul nostru, ușurând totodată și munca elevilor. Printre platformele educaționale utile pentru evaluarea online putem aminti:

G-Suite for Education, care ne permite să ne desfășurăm orele ( Google Meet), să distribuim materiale didactice (Google Classroom), să realizăm schițe/rezolvări/demonstrații (Google Jamboard), dar și să evaluăm elevii într-un mod facil și obiectiv (Google Forms).
Microsoft Teams, care ne pune la dispoziție un loc pentru conferințe video, un loc virtual pentru conversații prin schimb de mesaje și imagini în timp real, posibilitatea de a încărca și accesa diferite materiale didactice, un calendar interactiv care trimite notificări elevilor în legătură cu munca academică.
Kahoot, care dă posibilitatea elevilor să devină profesori, construind teste proprii pentru verificarea cunoștințelor. Această aplicație poate fi una mai atractivă pentru elev, deoarece îl pune în situația de a se auto-evalua creând un test pentru elevi.
Prezi, prin care poți crea prezentări (folosite atât pentru partea de predare-învățare, cât și pentru evaluare – în situația în care elevul trebuie să facă o prezentare pentru a fi evaluat).
Wordwall este o bună aplicație pentru a crea quiz-uri interactive prin care cadrul didactic poate evalua nivelul de cunoștințe al elevilor.

Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordaremultidimensională (…)”. (Stanciu, M., 2003, p.284) Acest principiu pedagogic poate fi aplicat mai ales în contextul învățământului online, deoarece este foarte dificil să evaluezi prin metode orale sau scrise. Profesorul este nevoit să se orienteze spre metode și instrumente complementare, precum: portofoliul, proiectul, investigația. Tema pentru acasă și munca individuală pot fi metode de evaluare online (prin completarea digitală a lor sau scanarea rezolvărilor efectuate pe caiet). Avantajele acestor metode altenative de evaluare este formarea și dezvoltarea deprinderilor de muncă intelectuală independentă, dar se elimină și potențiala competiție între elevi (bazată pe cunoașerea calificativelor fiecăruia). Dezavantajele evaluării online este dublarea muncii profesorilor (de elaborare a materialelor, aplicare, corectare și ameliorare), dar și a copiilor (nevoiți să stea ore întregi în fața unui ecran).
Consider că actualul context pandemic în care ne aflăm este un prilej pentru profesori de a-și îmbunătăți actul pedagogic, elevilor le dă ocazia de a-și dezvolta autonomia muncii intelectuale, iar părinții pot crea o legătură mai strânsă cu școala (colaborând cu profesorul pentru sprijinirea copilului).
 
 
BIBLIOGRAFIE:

Stanciu, M., 2003, p.284
Radu I.T., Teorie și practica în evaluarea eficienței învățământului, E.D.P, București, 1981

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *