E-TESTINGUL SAU EVALUAREA ONLINE

PROF. INV PRIMAR: BALACI OTILIA LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATICA, ARAD

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă una dintre componentele esențiale ale procesului de învățământ, cu rol operațional de reglare și autoreglare și de feedback a activități didactice. Modul în care obiectivele stabilite, strategiile și metodele de predare au fost eficiente, dar și modul în care acestea se reflectă în rezultatele școlare este stabilit prin evaluare.
Abordarea procesului instructiv-educativ din perspectiva evaluarii, impune necesitatea evidentierii funcțiilor acesteia, în mod special a funcției sociale prin care evauarea confirmă sau infirmă modul în care cunoștințele, abiitățile, atitudinile și competențele acumulate de elevi pe parcursul lor școlar îi validează pentru încadrarea în activități sociale utile. Cel de-al doilea aspect important se referă la funția pedagogică a evaluării care asigură, din acest punct de vedere, trăinicia cunoștințelor asimilate și influentează latura psihică și afectiv-volitivă a elevului.
Trebuie să subliniem și faptul că evaluarea trebuie abordată și din persepectiva cadrelor didactice care prin evaluarea inițială, continuă și sumativă, pot cunoaște nivelul de pregătire al elevilor, și să aprecieze nivelul de atingere al competențelor pe parcursul și la sfârșitul unui traiect educativ si, în funcție de acesta, să își ajusteze demersul didactic ulterior.
Trecearea de la un învățământ traditional, desfășurat în clase, la un învățământ online, presupune adaptarea atât a strategiilor și a metodelor de predare-învățare cât și a metodelor de evaluare. De aceea evaluarea online sau e-testingul devine o modalitate viabilă în contextul în care îvățământul, în contextual actual face un pas către predarea în mediul asistat de calculator. Datorită diversității de aplicații online disponibile pentru desfășurarea activității didactice în mediul virtual, remarcăm existența unei multitudini de metode de predare și evaluare online.Deoarece predarea și evaluarea online au fost introduse de către Ministerul Eudcație în fișa cadru a postului, prin ordinul 413 din 19 mai 2020, cadrul didactic trebuie să își proiecteze activitățile de predare-învățare, dar și de evaluare din perspectivă didactică.Utilizarea instrumentelor de evaluare, inclusiv a celor online devine astfel o provocare pentru cadrul didactic, deoarece evaluarea printr-un document letric nu mai este viabilă, fiind necesră folosirea tehnologiei care să îl ajute pe elev să devină treptat autonom și organizator al propriului proces de învățare. Prin platformele și aplicațiile disponibile, se deschide astfel, un drum generos pentru aplicabilitatea acestora în procesul de învățământ oferind în același timp și instrument de evaluare precise. Atenția pe care o acordă, cadrul didactic acestor tipuri de instrumente trebuie să se concentreze însă pe o bază solidă a funcțiilor și principiilor evaluării, astfel încât folosirea tehnologiei să le respecte.
Folosirea tehnologiei informatice oferă cadrelor didactice posibilități aproape nesfârsite pntru evaluare, poate și datorită faptului că există multiple beneficii în utiliazarea tehnologiei computerizate în evaluare și anume posibilitatea evaluării rapide și a unui număr mare de răspunsuri, monitorizarea răspunsurilor elevilor, posibilitatea de a păstra și refolosi evaluările, furnizarea de feedback imediat.
Cele mai cunoscute forme de evaluare online sunt: discuții pe marginea temelor de tipul eseu, a temelor scrise, prezentărilor, quiz-uri, portofolii, activități experențiale de tipul jocului de rol, examene online, e-testing cu diferite tipuri de itemi. Învățarea online presupune o mai mare responsabilizare și un anumit grad de independență, având în vedere că nu se află sub directa supraveghere a cadrului didactic și în contact cu colegii.
Câteva dintre aplicațiile sau folosite pentru predare-învățare-evaluare online sunt:

Google Classroom care oferă, pe lângă posibilitatea meet-ului și corectarea temelor astfel încât feedback-ul poate fi oferit imediat;
Kahoot este o aplicație îndrăgită de elevi, ei putând rezolva itemii propuși de către cadru didactic, dar în același timp pot ei înșiși să propună noi itemi.
Wordwall este unul dintre cele mai îndrăgite aplicații pentru copiii din învățământul primar. Cadrul didactic poate evalua sub formă de jocuri diferite cunoștințe și abilități dobândite de elevi. Evaluarea este astfel atractivă, permițând în același timp și aprofundarea cunoștințelor.

Predarea online presupune o interacțiune la distanță cu elevii, de aceea implicarea factorului uman este esențială, pentru că până la urmă, rezultatele muncii elevilor –produsele lor –este ceea ce va fi măsurat prin evaluare, tehnologia actuală permițându-i cadrului didactic să fie cât mai creativ în abordarea predării, învățării, dar nu în ultimul rând a avaluării ca act didactic esențial.
 
BIBLIOGRAFIE:
Cojocariu, V.–Pedagogie II(curs), Universitatea Bacău, Bacău 20022Neacşu, I.;
Potolea, D.; Radu, I.T.–Reforma evaluării în învăţământ –concepţii şi strategii, Ministerul Învăţământului, Bucureşti 1996

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *