METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN MEDIUL ONLINE

PROF. ÎNV. PRIMAR: BALAȘA MARINELA CRISTINA ȘCOALA GIMNAZIALA „BARBU IONESCU” URZICUȚA

În momentul de față societatea se confruntă cu trecerea de la învatarea „față în față” la digitalizarea procesului de instruire.
Piedici, dar și obstacole sunt multe, însă nevoia de educație, nevoia de a învăța trebuie să constituie țelul suprem al cadrelor didactice în momentul actual.
Pentru ca învățarea online să fie eficientă este necesară implicarea tuturor partenerilor procesului de învățământ: cadre didactice, elevi și părinți.
Evaluarea educațională este o activitate didactică prin care se măsoară randamentul școlar. Ea face parte din procesul de învățământ și are ca scop cunoașterea și aprecierea nivelului de cunoștințe, a dezvoltării capacităților și deprinderilor elevilor, oferind o imagine și asupra competențelor și aptitudinilor profesorului.
Evaluarea îndeplinește următoarele funcții:

Constatativă – de cunoaștere a stării, fenomenului, obiectului evaluat;
Diagnostică – de explicare a situației existente;
Predictivă – de prognosticare și orientare a activitătii didactice, atât de predare cât și de învățare, concretizată în deciziile de amelioarare sau de reproiectare curriculară.

Scopul evaluării:

Măsurarea cantitativă a cunoștințelor acumulate într-o anumită perioadă de timp, în urma activității de predare a cadrului didactic, dar și a activității de învățare a elevilor.
Controlul rezultatelor cuantificabile reprezintă acțiunea cadrului didactic de interpretare și apreciere a elevilor.
Sancționarea sau notarea este activitatea cadrului didactic de apreciere prin note și calificative a progresului școlar realizat de elevi.

În literatura de specialitate metodele de evaluare se clasifică astfel:

Metode de evaluare tradiționale: evaluarea prin probe orale, evaluarea prin probe scrise și evaluarea prin probe practice;
Metode alternative de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevului față de activitatea școlară, portofoliul, proiectul, investigația și autoevaluarea.

Principalul instrument de evaluare este testul. Potrivit specialiștilor un test bun trebuie să masoare exact ceeea ce și-a propus.
În proiectarea unui test trebuie avute în vedere urmatoarele:

Validitatea – se referă la faptul că testul trebuie să măsoare exact ceea ce și-a propus;
Fidelitatea – este calitatea unui test de a da rezultate constante în cursul aplicării lui repetate în condiții identice;
Obiectivitatea – reprezintă gradul de concordanță între aprecierile făcute de evaluatori independenți în ceea ce privește un răspuns bun pentru fiecare dintre itemii unui test; foarte important este baremul de corectare și notare;
Aplicabilitatea – este calitatea unui test de a fi administrat și interpretat cu ușurință.

Din punctul meu de vedere în contextul actual evaluarea prin probe orale este tipul de evaluare cel mai potrivit care se poate desfăsura în aceste momente fără probleme. Comunicarea este cheia, iar în evaluare online aceasta constituie o punte, deoarece cadrul didactic și elevii comunica permanent.
Probele scrise, dar și cele practice sunt mai dificil de realizat, deoarece nu oferă un grad ridicat de validitate și de fildelitate.
Dintre metodele alternative mai sus menționate proiectul, portofoliul și investigația se pot desfășura cu brio în mediul online, deoarece acestea pesupun munca elevului de cercetare, de descoperire și de căutare a materialelor din diverse surse, pe care elevul le concretizează mai apoi cu ajutorul uneia dintre metodele mai sus menționate.
Așadar este important să găsim cele mai diverse metode prin care munca depusă de cadrul didactic cât și munca depusă de elevi să poată fi valorificată într-un mod cât mai corect.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *