EVALUAREA COMPETENȚELOR DEZVOLTATE DE ELEVI ÎN INVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

PROF. INV. PRIMAR, BĂRBULESCU DANIELA- IONELA ŞC. GIMN. ,,VINTILA BRATIANU “ , ŞTEFANESTI, ARGES

Experiența actuală în contextul pandemiei de COVID ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.
Într-o lume în care utilizarea device-urilor mobile (telefoane, iPhone, tablete etc.) a devenit indispensabilă, lume în care elevii percep aceste tipuri de instrumente ca o necesitate a vieții de zi cu zi, de care nu se pot despărți nici atunci când sunt în clasă, lume în care părinții și profesorii reclamă utilizarea acestora în mod intensiv de către cei mici, tot nouă, adulților, ne revine misiunea de a-i deprinde pe elevi să folosească eficient aceste mijloace, să ne apropiem mai mult de lumea lor și să adaptăm aplicarea multiplă a noilor realități tehnologice ale zilelor noastre. În acest sens, instrumentele Web 2.0 devin, deopotrivă, un adevărat aliat al cadrelor didactice în invatarea online.
Evaluarea cu ajutorul calculatorului
Învăţământul asistat de calculator -,,marea minune” – a tehnicii actuale care zdruncină din temelii învăţământul tradiţional fundamentat de Comenius în celebra sa lucrare – Didactica Magna, acum mai bine de trei secole – își propune obiective ambiţioase, cum sunt dezvoltarea raţionamentului, imaginaţiei și creativităţii, precum și a capacităţii de a emite o apreciere critică asupra rezultatului dialogului om -” mașină” . Experţii remarcă, pe bună dreptate, că informatica are un potenţial educativ foarte mare faţă de ceea ce ar putea oferi alte tehnologii. Informatica permite adaptarea învăţământului la cerinţele fiecărui elev, la ritmul de muncă, la aptitudinile intelectuale și la nivelul său de cunoștinţe, deci, diversificarea modalităţilor pedagogice și personalitarea învăţământului.
Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă, atât profesorilor cât și elevilor, o mare diversitate de modalităţi. Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este debarasată de orice elemente de subiectivism, ca și de emoţiile care îi însoţesc pe cei mai mulţi dintre elevi la verificările curente și la examene. Ea economisește timpul și efortul evaluatorilor care, astfel, pot fi utilizate în alte domenii. Se schimbă, deci, însuși raportul professor – elev, prin creșterea încrederii elevilor în obiectivitatea profesorilor. Mai mult, elevii înșiși se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe care o depun zilnic, beneficiind de feed-back-ul atât de necesar unei învăţări eficiente și performante.
Ca și metoda de evaluare cu ajutorul calculatorului a fost folosită, încă prea puţin, în școala românească de toate gradele. Pandemia de SARS-COV-2 a creat o criza fără precedent și a clătinat din temelii învătamântul românesc, obligându-l să se reinventeze.
Instrumente de evaluare
Probele orale
Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată.
În opinia mea, probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de lucrări scrise nu mai este aplicabilă.
Testele on-line
Pentru a crește gradul de corectitudine a unui test on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale:
-Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ;
-Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii;
-Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test;
-Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, răspunsuri scurte și multe alte variante;
-Programarea testelor la anumite intervale orare;
-Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de dificultate, validat în prealabil;
-Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat;
-Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare;
-Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate;
-Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat;
-Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la proces.
Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a acestora.
Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm.
Evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. Mai ales în instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului. Iar pentru a fi corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri.
Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.
 
 
BIBLIOGRAFIE

CUCOȘ, CONSTANTIN, 2008, TEORIA ȘI METODOLOGIA EVALUĂRII, Editura Polirom, Iaşi.
www.psih.uaic.ro – ȘCOALA ONLINE. ELEMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *