UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

PROF. ÎNV. PRIMAR: BIRGIAN ROXANA-ACVILINA LICEUL TEORETIC ,,GRIGORE MOISIL”, TIMIȘOARA

Într-o societate a cărei evoluţie, în special tehnologică, cunoaşte o accelerare puternică, utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine din ce în ce mai mai mult o necesitate. Utilizarea instrumentelor IT şi a mediilor electronice promovate de TIC pot duce la o îmbunătăţire complexă a procesului de învăţare și evaluare.
Avantaje ale utilizării platformelor şi instrumentelor online sunt:
– stocarea într-o bază de date online a materialelor didactice, elaborate atât de către profesor cât şi de către elevi;
– acces liber, în orice moment, de la orice fel de dispozitiv cu un browser, inclusiv PC-uri, laptop-uri, tablete şi smartphone-uri;
– utilizarea platformelor şi instrumentelor online încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut şi relaxant;
– majoritatea platformelor permit stocarea rezultatelor, iar unele platforme elaborează rapoarte statistice complexe privind rezultatele evaluate;
– feed-back pentru elev şi profesor;
– interactivitate;
– autoevaluare;
– elevii pot relua o activitate în caz de eşec, nefiind frustrat;
– elevii lucrează în ritm propriu, nefnnd perturbat de activitatea celorlalţi din jur;
– stimulează creativitatea;
– majoritatea platformelor şi a instrumentelor online propun un şir de prototipe de teste, prezentări, colaje, etc., care pot fi modificate şi adaptate la subiectul studiat şi la vârsta elevilor.
Pentru crearea testelor de evaluare pot fi utilizate diferite platforme educaționale:
Socrative.com, Quizizz.com, Quizlet.com, plickers.com, peardeck.com, kahoot.com, kubbu.com, Google Forms, goformative.com, Google Classroom, Question Tool, edulastic.com, mentimenter.com, Propofs.com, PurposeGames.com, Learningapps.org etc.
Utilizate în cadrul evaluării online, aceste platforme şi instrumente online ne asigură creşterea motivaţiei de a învăţa, stimulează curiozitatea, dezvoltă creativitatea elevilor, facilitează înţelegerea conceptelor şi lucrul în echipă. Captând atenţia elevilor îi provocăm să elaboreze unele produse, reieşind din tema studiată.
În cadrul evaluărilor sumative putem apela la unele platforme sau instrumente online doar în cazul când suntem siguri că toţi elevii au acces la testul propus. Unele platforme ne permit printarea testului şi atunci putem evalua în mod tradiţional.
În cadrul activităţii educaţionale evaluarea este un proces care se realizează continuu şi prin intermediul căruia se determină dacă au fost sau nu atinse obiectivele preconizate pentru etapa respectivă, dacă rezultatul este un succes sau un insucces.
În cadrul procesului educaţional la matematică, de regulă, realizăm evaluarea iniţială, evaluarea curentă (formativă) şi evaluarea finală (sumativă).
Putem constata că platformele şi instrumentele online au un impact mai benefic în cadrul evaluărilor iniţiale şi evaluărilor formative, astfel putem verifica dacă au fost obiectivele preconizate, primim un feed-back permanent şi putem stabili, dacă este necesar, anumite modalităţi corective şi ameliorative.
Profesorul va ţine cont de faptul că în orice circumstanţe nota, prin care este apreciată activitatea elevului respectiv, trebuie să fie întotdeauna obiectivă. În fond, nota reprezintă aspectul cantitativ al activităţii calitative individuale, de sine stătătoare a elevului.
În concluzie putem menţiona că în dependenţă de vârsta elevului platformele şi instrumentele online sunt înţelese şi utilizate diferit în procesul de evaluare. Rolul cadrului didactic este de a utiliza metode de predare axate pe tehnologii online, de a explica şi a învăţa elevul cum se lucrează cu un anumit instrument sau o anumită platformă online. O activitate didactică are caracter captivant, dacă ea conţine elemente neobişnuite, neaşteptate, comice, surprinzătoare, care trezesc interesul elevilor, contribuie la crearea unei atmosfere emoţionale pozitive de învăţare cît şi de evaluare. Platformele educaţionale ne permit să elaborăm materiale didactice cu caracter captivant pentru elevi, deci nu ne rămâne decât să le utilizăm.
 
 BIBLIOGRAFIE
1. Albeanu G., Gherasim Z., Andronie M. Tehnologii de comunicaţie, multimedia şi e-learning în educaţie. Note de curs. Biblioteca virtuală a Universităţii Spiru Haret, 2014.
2. Platforme educaţionale online pentru cadrele didactice https://www.facebook. com/groups /1644070182575784/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *