PROIECT DIDACTIC

PROF. ÎNV. PRIMAR BÎRZU OANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU

CLASA: a III-a
PROSEFOR: BÎRZU OANA
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII
 DISCIPLINA: Matematică
 SUBIECTUL: Ordinea operațiilor/Probleme care se rezolvă prin metoda grafică
TIPUL LECŢIEI: recapitulare de cunoștințe
COMPETENŢE SPECIFICE:
2.4. Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0 – 10 000 sau cu fracții cu același numitor;
2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere naturale în concentrul 0 – 10 000 și de împărțiri folosind tabla împărţirii;
5.1. Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de probleme cu raționamente simple;
5.3. Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0- 10 000;
 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
COGNITIVE:
 OC1- să specifice ordinul unei operaţii matematice;
 OC2- să precizeze ordinea efectuării operaţiilor în diferite tipuri de exerciţii (exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite);
 OC3- să rezolve exerciţiile și problemele propuse, respectând ordinea operaţiilor şi folosind corect parantezele învăţate;
 OC4- să descrie etapele rezolvării unei probleme cu ajutorul metodei grafice;
 OC5- să redacteze planul de rezolvare pentru diferite tipuri de probleme;
 OC6- să compună probleme pe baza unor reprezentări grafice date.
 
PSIHOMOTORII:
OM1- să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul scrisului şi pe tot parcursul orei;
AFECTIVE:
OA1-vor manifesta interes în formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de cei din jur.
STRATEGII DIDACTICE:
 

Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, ciorchinele, problematizarea;
Mijloace de învăţământ : fişe de lucru, platforma zoom, PPT, youtube;
Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe.

 BIBLIOGRAFIE:

MECTS -„Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică si explorarea mediului, Arte vizuale și abilități practice, Dezvoltare personală

Evenimentele
lecției

Ob.
op.

Conținutul activității instructiv-educative

Resurse
materiale/proce-durale

 
Captarea atenției
 
 
 
 
 
 
 
Anunțarea temei și a obiectivelor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificarea temelor pentru acasă şi cunoştinţelor anterioare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirijarea învățării
 
 
Obţinerea performanţei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feedback
 
 
 
 
 
Evaluare
 
 
 Asigurarea retenţiei și transfer

 
 
OA1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC1
OC2
OC3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC4
OC5
OM1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rebus
 
Elevii vor descoperi în careu patru cuvinte : ordinea, operaţiilor, metoda, grafică.
 
Plecând de la cele două planşe, voi preciza subiectul lecţiei şi obiectivele operaţionale urmǎrite: „Astǎzi vom recapitula împreună noţiunile legate de cele patru operaţii matematice şi ordinea efectuării lor în diferite exerciţii şi ne vom aminti cum se rezolvă diferite tipuri de probleme prin metoda grafică ; veţi lucra în individual şi pe echipe; sarcinile voastre vor fi diverse: să precizaţi ordinul operaţiilor matematice şi ordinea efectuării lor în exerciţii cu şi fără paranteze, să rezolvaţi exerciţii, respectând ordinea operaţiilor, să descrieţi etapele de rezolvare ale unei probleme, să rezolvaţi probleme prin metoda grafică, să completaţi o fişă de lucru, să participaţi la diferite jocuri .
Vom verifica împreună rezultatele celor trei exerciţii care le-au avut temă.
Verificarea cunoştinţelor anterioare
 
Voi cere elevilor să spună care sunt cuvintele care le vin în minte când citesc planşele; astfel, vom completa ciorchinele cu informaţii despre ordinea operaţiilor şi metoda grafică.
Pentru a completa planşele, voi adresa elevilor următoarele întrebări:

Care sunt cele patru operaţii matematice?
Care este ordinul acestora?
Care este regula de rezolvare a exerciţiilor cu mai multe operaţii, atunci cand operaţiile sunt de acelaşi ordin? Dar de ordine diferite?
Câte feluri de paranteze cunoaşteţi? Cum se procedează când le întâlnim în exerciţii?
Care sunt etapele rezolvării problemelor prin metoda grafică?

 
Exerciţii orale de antrenament:
·Aflaţi jumătatea numerelor: 24, 60, 88, 240;
·Aflaţi sfertul numerelor: 16, 444, 28;
· Aflaţi câtul nr. 54 şi 9;63 şi7; 72 şi8

 Află numărul cu 6 mai mare ca 60.
Află numărul cu 6 mai mic ca 60.
Află numărul de 6 ori mai mare ca 60.
Află numărul de 6 ori mai mic ca 60.
Calculează suma dintre produsul numerelor 3 şi 5 şi câtul numerelor 80 şi 8.

 
Probleme cu o singură operaţie care se pot rezolva oral:
„Ioana avea 75 de răsaduri de roşii. A plantat 3 straturi a cate 15 răsaduri de roşii. Câte răsaduri i-au rămas neplantate?”
 
Elevii vor rezolva exercițiile propuse din PPT.
 
 Elevii sunt împărțiți în 6 grupe a câte 5 elevi. Reprezentantul fiecărei grupe rostogoleşte cubul și alege fișa de lucru care corespunde feţei de deasupra a cubului.

Descrie
Compară
Asociază
Analizează
Aplică
Argumentează

 
Amintesc regulile lucrului în echipă. Fiecare trebuie să contribuie la realizarea sarcinii.
Voi cere ca reprezentanţii fiecărei grupe să prezinte, pe rând, sarcina pe care au avut-o de rezolvat.
 
 
Voi face aprecieri generale şi individuale asupra modului de participare la lecţie.

 
 
 
Observația
Explicația
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversația
Explicația
Caiete de lucru
Activitate frontală
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul
Explicația
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversația
Explicația
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul
Activitate frontală
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
exercițiul
problematizarea
 
 
 
 
 
Explicația
Activitate individuală
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul
Explicația
Activitate în echipă
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA I
Litere încurcate

D

E

M

F

I

N

J

Z

X

V

W

O

P

E

R

A

Ţ

I

I

L

O

R

 R

E

T

H

K

L

Ţ

Ă

S

L

D

I

F

O

O

R

D

I

N

E

A

F

E

G

D

M

N

B

H

R

T

K

E

Y

H

A

G

R

R

I

T

F

O

E

D

P

F

K

O

W

U

O

W

S

O

N

T

G

R

A

F

I

C

Ă

G

L

 
Rezolvare :
ORDINEA OPERAŢIILOR ; METODA GRAFICĂ

D

E

M

F

I

N

J

Z

X

V

W

O

P

E

R

A

Ţ

I

I

L

O

R

R

E

T

H

K

L

Ţ

Ă

S

L

D

I

F

O

O

R

D

I

N

E

A

F

E

G

D

M

N

B

H

R

T

K

E

Y

H

A

G

R

R

I

T

F

O

E

D

P

F

K

O

W

U

O

W

S

O

N

T

G

R

A

F

I

C

Ă

G

L

ANEXA 2
CIORCHINELE

 
ANEXA 3

Cubul
 

Descrie

 
Descrie etapele rezolvării unei probleme prin metoda grafică.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
 
2.Compară rezultatele:
 
Se dau numerele A şi B. Află numerele şi apoi compară-le:
A = (238 x 4 – 781) – (252 – 198)
B = 400 – 2 x 10 + (650 + 310):3
 A B

Asociază

Asociază datele problemelor cu reprezentarea grafică corespunzătoare.
 

Analizează

 
Analizează datele, apoi rezolvă problema.
 
Diferenţa a două numere este 45, iar câtul lor este 6. Care sunt numerele?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
 
5.Aplică
 
Compune o problemă după desen.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 
6. Argumentează :
 
Adevărat sau fals?

Într-un exerciţiu fără paranteze, în care apar operaţii de ordine diferite, acestea se efectuează în ordinea în care sunt scrise.

Următoarea problemă se poate rezolva printr-un exerciţiu, astfel:

 Bunica cumpără 3 cofraje cu câte 30 de ouă fiecare. Ea consumă câte două ouă în fiecare zi a săptămânii, de luni până sâmbătă, iar duminică foloseşte 8 ouă pentru o prăjitură.
Câte ouă îi mai rămân bunicii după o săptămână?
 3 x 30 – (6 x 2 + 8) =
 

Pentru problema dată mai jos reprezentarea grafică este :

 
 Diferenţa a două numere este 93. Află numerele ştiind că primul este de 4 ori mai mare decât al doilea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *